Kemin Sataman jätti-investoinnit käynnistyvät

Kemin Satamaa laajennetaan Metsä Fibren biotuotetehtaan tuotteiden kuljetuksia varten. Ruoppauksen jälkeen rahtialukset, joiden syväys on 12 metriä, voivat liikennöidä satamassa.

Teemana logistiikka

*Kemin Sataman jätti-investoinnit käynnistyvät * Orasko Oy – Isojen tukkien sahaaminen alkaa ensi vuoden aikana * Tero Sievi-Korte Puumiehet ry:n uusi puheenjohtaja

Isojen tukkien sahaaminen alkaa ensi vuoden aikana

Orasko Oy:n tytäryhtiö Haadex Oy on neljän vuoden historiansa aikana sahannut vain pikkutukkeja Utajärven Mustikkakankaalla. Nyt emoyhtiön investointi toiseen sahalinjaan on valmis, mutta isojen tukkien sahauksen yritys aloittaa vasta ensi vuonna, kun uusi tukinlajittelulinja on asennettu.

Mistä jatkaja puusepän yritykselle?

Puusepänalan yritys on usein voimakkaasti henkilöitynyt ja siksi haastava myydä. Yrityskauppaa kannattaakin ryhtyä valmistelemaan jo hyvissä ajoin. Asiantuntijat näkevät, että valtakunnallinen mestari-kisälli-ohjelma voisi vauhdittaa alan yrityskauppoja.

Puumiehet ry uudelle kanavalle

Puumies-TV otettiin käyttöön maaliskuussa.

Logistinen kilpailukyky edellyttää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Suomalaisten puusta valmistettujen tuotteiden tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. Maailman megatrendit tukevat sekä nykyisten, että uusien tuotteiden kysyntää, kun valinnoissa painottuvat laatu ja ratkaisujen ilmastoystävällisyys. Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen vahvistavat viestiä tulevaisuuden alasta – luvassa on lisää työtä ja viennin kasvua!

Puurakentamisen muuntokoulutus kiinnosti – rakennusinsinöörit haluavat suuntautua puuhun

LAB-ammattikorkeakoulun puurakentamisen muuntokoulutus on herättänyt kiinnostusta rakennusinsinöörien keskuudessa. Koulutus paikkaa omalta osaltaan puurakentamisen osaajavajetta.

Vientipäällikön päivä täyttyy puheluista, viesteistä ja palavereista

Pölkky Oy:n vientipäällikkö Aki Aikio käyttää työssään monenlaisia viestintäkanavia. Koronan aikaan 100 matkapäivää on vaihtunut Teams-palavereihin, sähköposteihin ja puheluihin.