4/2021

Puutuoteteollisuus digiaikaan

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki jätti Puumiehet ry:n hallituksen, mutta ei puualaa. Puutuoteteollisuus kaipaa kehittymistä, jonka avainasioita ovat digitaalisuuden ja osaamisen jatkuva kehittyminen. Pasi Loukasmäki ehti vaikuttaa Puumiehet ry:n hallituksessa yli 16 vuotta. Hallituksen työskentelyyn Loukasmäki on tuonut asiantuntemusta puuteollisuusalasta, onhan hän toiminut pitkään puutuotealan toimialapäällikkönä, sekä vakituisesti että oman toimen ohessa. Nykyään hän toimii yritys- ja työvoimapalvelut yksikön päällikkönä Kainuun ELY-keskuksessa. Loukasmäellä on myös hyvä käytännön näkemys puutuotealaan, sillä hän on aloittanut alalla puuseppänä ja myöhemmin kouluttautunut puuteollisuusinsinööriksi ja tehnyt myös alan YAMK-tutkinnon. Puualan työkokemusta hänellä on puuseppänä, työnjohtajana, tuotantopäällikkönä ja tehtaan johtajana huonekalu-, ovi- ja ikkunateollisuudesta. Loukasmäen taustaa katsoen, hän onkin oikea ihminen puhumaan jatkuvasta oppimisesta, jota hän edistää tällä hetkellä työssään. –Osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää myös puualan yrityksissä ja kannustan yrityksiä panostamaan henkilöstön osaamisen ja koulutuksen lisäämiseen, se on jatkossa iso kilpailukykytekijä, hän painottaa. –Kannustan puualan yrityksiä myös digitalisaation hyödyntämiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Näissä puuala on takamatkalla. Niiden avulla pystytään kilpailukykyä kehittämään ja esimerkiksi vientikaupan käynnistämistä helpottamaan, hän sanoo. –Toki esimerkiksi sahateollisuudessa teknologia ja automaatioaste ovat korkealla samoin usein ovi- ja ikkunateollisuudessa, hän lisää. Markkinoinnissa myös sosiaalisen median näkyvyys on seikka, mitä monessakaan yrityksessä ei ole otettu huomioon. Työntekijöiden rekrytoiminen jatkossa puutuoteteollisuuden yrityksiin onkin yksi yritysten kohtalonkysymys. Tuotantolaitokset sijaitsevat usein kaukana isoista kasvukeskuksissa, joihin voi olla vaikeaa saada uusia työntekijöitä. –Kainuussa esimerkiksi joka vuosi eläkkeelle jää yli 600 henkilöä enemmän kuin aloittaa työt. Uskon, että kotimaisen työvoiman lisäksi tulevaisuutta on myös kansainvälinen rekrytointi. Tulevaisuus myös näyttää, onko koronapandemia edistänyt sekä digitalisaatiota että työvoiman saantia syrjäseuduille. Moni yritys on lisännyt verkkokauppaa, ja asuminen muissa kuin suurissa kaupungeissa on lisääntynyt. Loukasmäki jättää hallitustyöskentelyn Puumiehet ry:ssä hieman haikeana. Vuosien saatossa hän on saanut hyviä kontakteja ja kavereita puumiestoiminnassa, mitkä ovat auttaneet häntä myös työssä varsinkin puutuotealan toimialapäällikkönä. Hallitustyöskentelyn jälkeen hän toki jatkaa puumiestoiminnassa omien sanojensa mukaisesti aktiivisena rivijäsenenä, varsinkin Kainuun Puumiehissä. Hänen ansiostaan pitkään hautunut YouTube-kanavakin on saanut tuulta siipiensä alle ja Puumies-TV saatiin lanseerattua. – Puutuoteteollisuudessa on vaikka kuinka paljon viestittävää ja Puumies-TV voi olla koko alan näyteikkuna. Tulen aina myös seuraamaan puualaa tarkasti ja on hienoa olla mukana sen kehittämisessä niin työn kautta kuin puumiestoiminnassa.

Jaa artikkeli

Kategoriat