10/2022

Huoltopalvelut omaksi liiketoiminta-alueeksi

TKM Group keskitti kaiken pyörösahanterien valmistuksen Akaaseen vuonna 2018. Prosessi tuotannon kaikkien osa-alueiden päivittämiseksi kesti kaksi vuotta. – Päätös tuotannon keskittämisestä on osoittautunut oikeaksi. Viime vuonna tuotanto pyöri jo normaalisti, ja tekemiemme investointien ansiosta odotamme tuotantomäärän kasvavan tänä vuonna 20 prosenttia, TKM TTT Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Uusitalo sanoo. Viimeiset kaksi vuotta ovat kaiken kaikkiaan olleet varsin hyviä yritykselle, koska pyörösahanterien lisäksi myös esimerkiksi vaneriteollisuuden tarvitsemien terien myynti ja huolto on ollut vilkasta.

PYÖRÖSAHANTERIEN TUOTANNON automaa-tioasteen sekä kapasiteetin kasvattamiseksi TKM TTT Finland on siis aloittanut investointiohjelman. Ensimmäiset investoinnit yritys teki tänä vuonna, kun se hankki kaksi Kirschnerin tarkkuusjuottokonetta. Molemmat koneet on varusteltu täysautomaattisella purku- ja lastausjärjestelmällä. – Näiden investointien ansiosta olemme pystyneet siirtämään työntekijöitä tuotannon muihin työvaiheisiin, Uusitalo sanoo. 

Suurimpien terien osalta kovapalat juotetaan kuitenkin edelleen käsityönä. Osan vanhoista puoliautomaattisista juottokoneista yritys siirsi huollon tiloihin, missä käsityöosaamista tarvitaan uusien terien valmistusta enemmän.

Seuraavat yrityksen suunnittelemat investoinnit lisäävät terien tasohionnan kapasiteettia ja automaatioastetta. – Päätös toisen koneen investoinnista on jo tehty, mutta laitetoimittajaa emme ole vielä valinneet, Uusitalo sanoo. Lisäksi yritys aikoo investoida myös teräpalojen hiontakapasiteetin ja automaation kasvattamiseen.

Tasohiontaa tehdään erityisesti Keski-Euroopan markkinoille meneviin pyörösahanteriin, joiden kysyntä on Uusitalon mukaan ollut myös varsin vilkasta. – Molemmat pyörösahanterien valmistuslinjat ovat pyörineet täydellä teholla. Pullonkaulana tällä hetkellä on juuri tasohionta, johon olemme lisänneet työvuoroja ruuhkan helpottamiseksi, Uusitalo toteaa. – Investointiohjelman tavoite on kyetä vastaamaan kasvaneeseen pyörösahanterien kysyntään nykyisellä työntekijämäärällä, Uusitalo sanoo. 

Uusitalon mukaan investointiohjelman jälkeen yritys tulee jatkamaan myös muiden terien tuotantolinjojen automatisointia. 


TÄNÄ VUONNA TKM TTT Finlandissa on tehty iso muutos huoltotoimien suhteen. – Vaikka olemme tehneet terähuoltoa jo kymmeniä vuosia, on se valitettavasti jäänyt ensituotannon varjoon, Uusitalo sanoo. 

Huoltoa ei yrityksessä ole aiemmin osattu mieltää omana liiketoimintana, vaan sitä on tehty joillekin asiakkaille.

Huoltoon on tehty oma organisaatio, jonka vetovastuussa on asiakas- ja huoltopalvelupäällikkö Anni Asunmaa. Terähuollon henkilöstöllä on kaikilla pitkäaikainen kokemus teränvalmistuksesta. TKM TTT Finlandin työntekijöitä. Kaksi vuotta sitten yrityksessä aloittanut Asunmaa on tiimin tuorein kasvo, mutta hänelläkin on jo 15 vuoden kokemus teollisuudesta.

Huollon toiminnot ja laitteet on keskitetty yhteen paikkaan tuotantotiloissa. Huollettavaksi saapuvat terät tulevat joko kuljetusliikkeen kyydissä tai yrityksen omalla autolla. Huollon työrytmi on eri kuin uusien terien tuotannossa. – Tämän vuoksi pystymme helposti siirtämään työntekijöitä tuotannon puolelta auttamaan huoltoa ruuhka-aikoina, koska sieltä löytyy ammattitaitoa kaikkiin huollon työtehtäviin, Asunmaa sanoo.

TKM TTT Finlandin terähuollon palvelusopimukset ovat muotoiltu erikokoisille asiakkaille sopiviksi paketeiksi, jolloin myös terähuollon täydellinen ulkoistaminen tulee heille mahdolliseksi. – Logistiikkakustannusten optimoimiseksi suosittelemme, että asiakkaamme tekisivät itse väliteroituksen, Asunmaa sanoo.

Uusitalon mukaan huollon eriyttäminen omaksi liiketoiminta-alueeksi liittyy yrityksen strategiaan, joka perustuu neljään perusajatukseen: terien suunnitteluun, terien valmistukseen, terien huoltoon sekä leik-kausprosessin tekniseen tukeen ja konsultaatioon.

TKM GMBH:N MYYNTI muun muassa tekstiiliteollisuuteen neuloja valmistavalle Groz-Beckertille sai virallisen hyväksynnän joulukuun alussa. Lokakuussa sovittu kauppa kahden suuren saksalaisen perheomisteisen konsernin välillä vaati kilpailuviranomaisen hyväksynnän. – TKM jatkaa edelleen omana itsenäisenä yrityksenä Groz-Beckertin sisällä, eikä yrityskaupalla tule olemaan mitään vaikutusta meidän toimintaamme Akaalla, Uusitalo sanoo.

Uusitalo aloitti tällä hetkellä 120 henkilöä työllistävän TKM TTT Finlandin toimitusjohtajana vuonna 2020. Sitä ennen hän asui 10 vuotta Hollannissa toimien Parker Hannifinilla EMEA-alueen hydrauliikkasuodatuksen liiketoimintajohtajana. – Itselleni on ollut positiivinen yllätys se, miten korkealle ulkomailla arvostetaan suomalaista teknologista osaamista puuteollisuudessa, hän sanoo.

Teknologinen johtajuus ei Uusitalon mukaan saa rajoittua vain entistä parempiin tuotteisiin, vaan tuotanto pitää olla kestävän kehityksen arvojen mukaista. Tuotteen ja tuotannon hiilijalanjälkeä pitää pystyä edelleen pienentämään. – Teemme yhteistyötä materiaali- ja raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden kanssa ympäristöystävällisempien ratkaisujen löytämiseksi. Kiertotalous ja kierrätyksen laajentaminen tulee toisaalta myös lisäämään liiketoiminnallisia mahdollisuuksia myös terävalmistajalle, Uusitalo toteaa. 

TKM TTT Finlandissa uskotaan Latinalaisen Amerikan vahvistavan asemaansa tärkeänä vientimarkkina-alueena. – Venäjän markkinoiden jääminen pois on meille luonnollisesti haaste, mutta meillä on hyvät kanavat Latinalaisessa Amerikassa, jonne aiomme jatkossa panostaa yhä enemmän, Uusitalo kertoo.


Jaa artikkeli

Kategoriat