5/2021

Kopran suvun sahatarinat kansiin elokuussa

Versowood täyttää tänä vuonna 75 vuotta, minkä kunniaksi se uudistaa brändiään, logoaan ja typografiaan kesäkuussa. Lisäksi yrityksen sisäiset arvot uusitaan vastaamaan 2020-luvun arvoja. – Alun perin meidän oli tarkoitus järjestää 75-vuotisjuhlat täällä Vierumäellä, mutta koronapandemian jatkuessa olemme päättäneet järjestää ne virtuaalisesti syyskuun alussa, toimitusjohtaja Ville Kopra kertoo.

Juhlien yksi pääteemoista on Kopran suvun sahaushistoriikin julkaiseminen, jonka ovat kirjoittaneet Teemu Keskisarja ja Sakari Siltala. – Kirja on karu kertomus siitä, ettei yrittäjyys ja varsinkaan perheyrittäjyys ole aina niin mukavaa. Usein suurimmat haasteet tulevat yrityksen sisältä eivätkä ulkoa, Ville Kopra toteaa. Toisaalta kirja on tarina tahdonvoimasta, peräänantamattomuudesta ja osin onnekkaista tapahtumista, joiden avulla Kopran suku on noussut vaatimattomista lähtökohdista Suomen suurimmaksi yksityiseksi sahurisuvuksi.


Yksi mielenkiintoisimmista osioista kirjassa on lähihistoria vuoden 2006 tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen, kun Ville ja Pekka Kopra ottivat vetovastuun yrityksestä. Sukupolvenvaihdos ei Ville Kopran mukaan mennyt parhaalla mahdollisella tavalla, koska hetken aikaa yrityksellä oli tavallaan kolme johtajaa samalla, kun yritys kasvoi koko ajan. – Lähihistorian tapahtumista kirjoittaminen ja puhuminen on ollut toivottavasti puhdistava prosessi meille kaikille, Ville Kopra toteaa.

Pienestä pitäen sahan tulospapereita tutkinut Ville Kopra arvioi omaa toimitusjohtajakauttaan tähän mennessä melko onnistuneeksi, vaikka mukaan on mahtunut huonojakin vuosia. Hyvä stressinsietokyky on auttanut vaikeidenkin aikojen yli, eikä hän ole jäänyt liikaa murehtimaan menneitä. – Olen tyytyväinen siihen, että olemme kehittyneet ja kasvaneet kaikilla osa-alueilla, hän sanoo.

Hänen johdollaan Versowood on uudistanut muun muassa myyntiään, tietojärjestelmiään, toimintatapojaan sekä organisaatiotaan.
Ville Kopran aloittaessa toimitusjohtajana vuonna 2012 oli yrityksen liikevaihto noin 245 miljoonaa euroa, mutta pian päättyvällä tilikaudella se on jo yli 450 miljoonaa euroa.

Vaikka tuona aikana Versowood on ostanut muun muassa Hankasalmen sahan, on Ville Kopran mukaan suurin kasvulle syy se, että tuotantolinjoista on saatu aiempaa enemmän tehoja irti henkilöstön määrän pysyessä samana.
– Tarkoitus on investoida noin kolme prosenttia liikevaihdosta, jotta tuotantolinjamme pysyvät kilpailukykyisinä, Ville Kopra sanoo.

Joulukuun alussa Vierumäellä tullaan uusimaan tasaamon alkupää. Seuraavana kesänä on vuorossa isompi investointi, kun 1990-luvulla käyttöönotettu isojen tukkien sahalinja uusitaan. Samalla Versowood investoi toiseen tuorelajittelulinjaan, mikä nostaa investoinnin yhteisarvoksi noin 15 miljoonaa euroa. Sahalinjan toimituksesta vastaa Veisto Oy ja tuorelajittelulinjasta Jartek Invest Oy.

Investointien myötä Vierumäen yksikön sahatavaran tuotanto kasvaa nykyisestä 475 000 kuutiometristä yli 600 000 kuutiometriin. Tuotantokäytössä uusien linjojen pitäisi olla vuoden 2022 elokuun lopussa.
– Investointi kasvattaa merkittävästi linjan ja yksikön kustannustehokkuutta ja tuottavuutta, Ville Kopra toteaa.

Vierumäen tuotantolaitoksen tärkeimpänä kehityskohteena hän näkee kolmen lämpölaitoksen kehittämisen. Mutta lähivuosina voi olla tarvetta myös uudistaa sahalinjan syöttöä ja kuorimoa sekä tukinlajittelua.
Investoinnin myötä puun tarve tulee kasvamaan noin 450 000 kuutiometrillä, josta kolmasosa on ulkopuolelle myytävää kuitupuuta. Ville Kopra onkin katsonut huolissaan paperitehtaiden alasajoja Suomessa. – Sahateollisuus tarvitsee kuitupuuta käyttäviä laitoksia ja päinvastoin. Toivonkin, ettei enää yhtään paperikonetta suljettaisi Suomesta, hän sanoo.

Toukokuussa Versowood osti Portaankorven Puutyö Oy:n kuormalava- ja puupakkaustoiminnan, jolla se kasvattaa pakkaustoimintaansa. Uutta toimipistettä Versowoodille ei Kyrölahdelle kuitenkaan tule, vaan tuotantolinjat siirretään pääosin Valkeakosken lavatehtaalle. – Meillä on Valkeakosken yksikössä hyvin tilaa, ja kaupan myötä sen toiminta kasvaa uusien asiakkaiden myötä, Ville Kopra sanoo.

Lava- ja puupakkaustehtaat ovat tärkeä osa Versowoodin toimintaa, joilla se tasapainottaa saha-alan suhdannevaihteluja.
Ville Kopra toivoo, että yleinen puurakentamisen positiivinen ilmapiiri vaikuttaisi positiivisesti myös sahatavaran hintaan, eivätkä hinnat tulisi niin jyrkästi alas, kun ovat nousseet. – Hieman korkeampi keskihinta auttaisi meitä kaikkia saamaan kannattavuutta paremmaksi, jolloin myös investoinnit olisi helpompi toteuttaa, hän sanoo.

Miltä Versowoodin tulevaisuus sitten näyttää? Ville Kopra toteaa, että tulevaisuuden siirrot sahausmäärän kasvattamisessa riippuvat puun hankinnan ja jatkojalostuksen suhteuttamisesta yrityksen toimintaan kokonaisuutena. – Joka tapauksessa emme me tähän aio jäädä, vaan kasvun tiellä jatketaan, hän sanoo.


Petri Puttonen

Lue lisää Versowoodin toiminnasta Puumies-lehdestä 5/2021

Jaa artikkeli

Kategoriat