4/2021

Lämpöpuun edelläkävijän kasvu jatkuu

Viimeisten vuosien aikana Lunawood on toteuttanut harkittua strategiaa toiminnassaan, jossa lämpöpuuta jalostamalla sille löydetään uusia käyttökohteita. Yritys on onnistunut verkostoitumisessa oman aktiivisuutensa ja maailmalla olevien edustajiensa avulla hyvin. – Viime vuosi oli meille menestyksekäs, sillä 55,5 miljoonan euron liikevaihdossamme on kasvua 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, toimitusjohtaja Arto Halonen kertoo. Myös henkilöstö on kasvanut reilussa kahdessa vuodessa 90 henkilöstä 125:een. Viime vuonna yrityksen tuotantokapasiteetti oli noin 155 000 kuutiometriä.

Henkilöstön kasvusta merkittävä osa on kohdistunut markkinointiin, tuotehallintaan ja kansainväliseen osaajajoukkoon. Lunawood on esimerkiksi aloittanut arkkitehtimarkkinoinnin Espanjassa oman työtekijän voimin, mikä toimii eräänlaisena markkinoinnin pilottihankkeena. – Espanjan markkinointipäällikkö toimii markkinointitehtäviensä lisäksi teknisenä tukena, hoitaa jälkimarkkinointia sekä avustaa paikallista edustajaamme, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Maija Masalin kertoo. Samanlainen toimenkuva on perustettu hiljattain myös Suomeen, ja tulevaisuudessa yritys saattaa avata niitä lisääkin, jos konsepti osoittautuu toimivaksi.

Jatkojalostus on noussut tärkeäksi osaksi Lunawoodin toimintaa, ja siihen yrityksessä panostetaan voimakkaasti myös jatkossa. Arkkitehtien lisäksi yritys on ryhtynyt ottamaan myös sisustussuunnittelijoita mukaan yhteistyöhön, mitä kautta lämpöpuutuotteet ovat alkaneet löytää tietään asuntojen sisustuksiin. – Lämpöpuu tuotteena on tullut pitkän matkan 20 vuodessa terassituotteista kansainvälisiin arkkitehtonisiin kohteisiin ja aina asuntojen sisustuksiin saakka, Halonen sanoo. Yhteistyö arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa takaa sen, että Lunawoodin valmistamat ThermoWood® -tuotteet pääsevät näkyville usein hyvin näyttävissäkin kohteissa. Näyttävien referenssien avulla yritys saa parannettua lämpöpuun, ja ylipäätään suomalaisen mekaanisen puunjalostusosaamisen tunnettuutta.

Yritys on palkannut riveihinsä myös muotoilijoita, jotka ovat tärkeässä roolissa jatkojalostuksen suhteen. Viime vuosina Lunawood on lanseerannut lukuisia uusia profiileja, joissa näkyy skandinaavinen muotoilukieli. Uusimpia tuotteita ovat esimerkiksi Luna Aalto ja Luna Femma. – Tarkoituksemme on tarjota yhä valmiimpia tuotteita, Masalin sanoo.

Halonen kertoo, että Lunawoodin menestyksen kulmakivenä on suomalainen sahatavara, josta suomalaisten sahureiden pitää olla ylpeitä. – Suomalaisesta sahatavarasta valmistettu lämpöpuu, ja sen tarina vastuullisena tuotteena, on yksi parhaista vientivalteistamme. Muutoksen varsinkin vastuullisuusnäkökulman lisääntymisessä on pystynyt havaitsemaan selvästi viimeisen kahden vuoden aikana, Halonen toteaa.

Lunawoodilla on paljon yhteistyökumppaneita, jotka työllistyvät yhä enemmän jatkojalostuksen lisääntyessä. – Esimerkiksi Kaskisissa teemme tiivistä yhteistyötä Aureskosken Jalostetehtaan kanssa, Halonen sanoo.

Uusimpia vientimarkkinoita Lunawoodilla ovat Uusi-Seelanti, Brasilia ja Etelä-Afrikka. Halonen kertoo, että kyseisillä kovapuiden alueilla pehmeämmästä havupuusta valmistettu lämpöpuu on otettu erittäin hyvin vastaan. – Tarjoamme kestävillä ja muotonsa pitävillä tuotteillamme varteenotettavan vaihtoehdon paikallisille puutuotteille, jotka ovat kovilla lämmön, kosteuden ja UV-säteilyn vuoksi, hän kertoo. Yhdysvaltoihin yritys on päässyt toimittamaan ensimmäiset kontilliset rima- ja ulkoverhoustuotteita, kun se löysi sopivan jakelukanavan Kalifornian alueelta. Kysyntää tuotteille riittää Masalinin mukaan myös uudella mantereella.

Petri Puttonen

Lue lisää Oy Lunawood Ltd:n toiminnasta Puumies-lehdestä 4.2021

Jaa artikkeli

Kategoriat