3/2022

LapWall Oyj listautumassa pörssiin

Puuelementtien valmistaja LapWall Oyj ilmoitti, että se aikoo listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle tämän vuoden aikana. Listautumisannin myötä LapWall laskee liikenteeseen uusia osakkeita yhteensä noin viiden miljoonan euron arvosta. – Listautuminen on strategisen ohjelmamme mukainen, luonteva askel, jonka avulla voimme toteuttaa tulevat investointimme ja joka auttaa meitä parantamaan materiaalitehokkuuttamme, toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen sanoo.

LapWall aikoo tulevina vuosina investoida 10–15 miljoonaa euroa toimintansa digitalisointiin sekä robotiikan lisäämiseen. Pekkarisen mukaan suunnitellut investoinnit auttavat yritystä vähentämään hukan määrää sekä laskemaan tuotteiden yksikkökustannuksia. Suunnitteilla on muun muassa uusia, pitkälle automatisoituja elementtilinjoja sekä uusi osavalmistustehdas. – Pystymme käyttämään osavalmistustehtaan tuotantoprosessissa kaikki puutavaramittoja niin sanotun jatkuvan soiron periaatteella, jonka myötä saamme valmistusprosessin hukan lähelle nollaa.

Pekkarinen uskoo, että puun käyttö kerrostalorakentamisessa vauhdittuu, kun hiilijalanjälki tulee osaksi rakentamismääräyksiä. Ympäristöministeriö on kehittänyt arviointimenetelmää, jossa rakentamisen hiilijalanjälki voitaisiin arvioida. Tavoitteena on saada se käyttöön uuden rakennuslain kautta jo vuonna 2025. Alalla arvioidaan, että vähähiilisyyden arviointi voi jatkossa olla rakennusluvan ehtona. – En näe mitään syytä sille, etteivät suunnitteilla olevat asetukset lopulta astuisi voimaan.

LAPWALL ON PERUSTETTU vuonna 2011. Yhtiön päätuotteita ovat rakennusten puiset seinäelementit, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. Omien tuotteidensa ympäristövaikutukset LapWall selvitti vuonna 2020, kun se teetti ensimmäisenä puuelementtivalmistajana tuotteilleen verifioidut ympäristöselosteet. Rakennustietosäätiö RTS:n hyväksymät RTS EPD -ympäristöselosteet kattavat yhtiön kaikki keskeiset LEKO-elementoitijärjestelmän tuotteet. – Puuelementtien tuotekohtaiset selosteet pitävät sisällään lähes 40 indikaattoria ympäristövaikutuksista ja luonnonvarojen käytöstä.

Indikaattorit pitävät sisällään koko tuotantoketjun: raaka-aineen hankinnan, käsittelyn, tehtaalle kuljetuksen, tuotannon sekä toimituksen työmaalle. Jokaiselle indikaattorille lasketaan arvo. Laskenta sisältää myös käytön jälkeisen purkamisen, kuljetuksen, materiaalien käsittelyn, kierrätyksen ja loppusijoituksen. Numeeriset arvot löytyvät myös ympäristöhyödyille, jotka syntyvät kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. – Esimerkiksi raaka-aineen osalta vain PEFC-sertifioinnin mukainen puutavara voidaan hyväksyä laskennassa. Meillä PEFC-sertifioidun puutavaran osuus on tällä hetkellä 90 %, ja pyrimme kasvattamaan määrää, Pekkarinen kertoo.

LAPWALLIN KOKO TUOTANTO on todennettu hiilinegatiiviseksi. Osoitukseksi tästä yhtiö on hyväksytty hiilidioksiden poisto-oikeuksien tarjoajaksi Nasdaqin enemmistöomistamalle Puro.earth-markkinapaikalle. Hyväksyntää edelsi ulkopuolisen auditoijan suorittama tarkastus, joka uusitaan vuosittain. – Meillä on noin 50 tuotetta, joista jokaisen kohdalla voimme kertoa asiakkaallemme, kuinka paljon juuri kyseinen tuote sitoo hiilidioksidia, Pekkarinen sanoo.

Esimerkiksi LapWall LEKO® -puuelementit sitovat neliömetrille noin 21 kiloa hiilidioksidia koko käyttöiäkseen. – Nelikerroksinen puukerrostalo sitoo hiilidioksidia 233,5 tonnia, mikä vastaa henkilöautolla 1,5 miljoonan ajokilometrin päästöjä.

Julkisessa keskustelussa puurakentamista moititaan toisinaan kalliiksi. Pekkarisen mukaan puussa ei materiaalina ole mitään, mikä tekisi siitä kalliin, mutta alaa vaivaa vakiotuotteiden ja standardien puute. – Jostain syystä puurakentamiseen on syntynyt tapa tehdä räätälöityjä taloja. Minusta se on hämmästyttävää. Kuinka moni haluaisi ostaa räätälöidyn auton? Ei kukaan, sillä se joko ei toimisi tai ainakin tulisi suunnattoman kalliiksi.

Lue juttu kokonaisuudessaan Puumies-lehdestä 3/2022

Jaa artikkeli

Kategoriat