Linjaliikenne Keski-Eurooppaan tärkeä lisä

Pietarsaaren satamaan johtavan väylän syvennys valmistui vuonna 2015, jolloin sataman kautta kulkeva tavaramäärä oli alhaisimmillaan tällä vuosituhannella. Sen jälkeen määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, ja reilu vuosi sitten avattu reittilinja takaa kasvun mahdollisuuden jatkossakin.

Pietarsaaren Satama Oy:n viime vuoden liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa kasvaen 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja tulos oli reilut 700 000 euroa. Sataman kautta kulki yhteensä noin 1,4 miljoonaa tonnia tavaraa, missä on yhdeksän prosenttia kasvua. – Kuitupuun osuus kasvoi 23, sellu 18 ja sahatavarakin neljä prosenttia. Viime vuoden vientimäärä oli Pietarsaaren sataman historian ennätys, kertoo toimitusjohtaja Juha Hakala.

Laivojen kokonaismäärä oli yli 300, missä nousua oli yli viidennes edellisvuoteen verrattuna. Tärkeimpänä syynä näin isoon kasvuun alusten määrässä oli linjaliikenteen aloittaminen tammikuussa 2019, kun Wallenius SOL lisäsi Pietarsaaren sataman reitilleen. Joka lauantai RoRo-aluksista joko Thuleland tai Tundraland pysähtyy Pietarsaaressa ja jatkaa Lyypekin ja Zeebrukken kautta Tilburgiin. RoRo-aluksien myötä alkoi myös konttiliikennöinti Pietarsaaresta, mutta kontitusta ei vielä tehdä satamassa.
– Viikoittainen linjaliikenne on sataman kannalta erittäin tärkeä lisäys. Laivat ovat isoja, ja niissä voisi viedä enemmänkin sahatavaraa Eurooppaan, sanoo Hakala. Vuonna 2021 SOL uusii linjaa liikennöivät alukset entistä isompiin, LNG:tä polttoaineenaan käyttäviin aluksiin, joten kapasiteetti kasvaa entisestään. Myös sellua kuljettavat neljä alusta UPM tulee uusimaan LNG:tä käyttäviin aluksiin vuosien 2021–22 aikana.

Viennin osuus sataman kautta kulkevasta tavarasta on noin 65 prosenttia. Tärkeimmät vientiartikkelit ovat sellu yli 70 prosentin ja sahatavara reilun 10 prosentin osuuksilla. – Yli puolet vientiin menevästä sahatavarasta tulee Pietarsaaren ulkopuolelta, Hakala sanoo. Sahatavaraa vietiin viime vuonna yhteensä noin 300 000 kuutiometriä, ja sen tärkeimmät vientialueet olivat Pohjois-Afrikan maat sekä Ranska ja Iso-Britannia. Lähinnä Baltiasta tuotava kuitupuu oli puolestaan suurin tuontitavara yli 50 prosentin osuudellaan, lipeän ja sementin täydentäessä kärkikolmikon.

Viime vuosien kasvuun on vaikuttanut myös vuonna 2015 valmistunut väylän syvennys 11 metriin. Sen jälkeen yhä isommat alukset ovat pystyneet käymään Pietarsaaressa. – Väylän syventämisen jälkeen esimerkiksi sahatavaralaivat pystyvät lastaamaan täyden lastin täällä, mikä on meille kilpailuetu, Hakala sanoo.

Päärata sijaitsee 15 kilometrin päässä Pännäisissä, ja sieltä tulee pistorata satamaan asti. Vuosien 2016–17 aikana tuo rataosuus sähköistettiin ja Pännäisiin tehtiin vuonna 2019 niin sanottu kolmiorata, mahdollistaen suoran liikennöinnin sekä pohjoisesta että etelästä. – Kolmiorata nopeuttaa junien liikennöintiä huomattavasti. Lisäksi se on ekologisempaa, Hakala toteaa. Myös maantietä 8-tieltä satamaan on kunnostettu, mutta sen kunnostus on vielä hieman kesken.

Satama-alueen varastokenttää kasvatettiin vuonna 2017 yli 20 000 neliömetrillä, ja kaksi 4 000 neliömetrin sahatavarahallia rakennettiin, minkä jälkeen varastohalleja Pietarsaaren satamassa on yhteensä
55 000 neliömetriä. Satama-alueen valaistusta on muutettu LED-teknologian myötä automaattisemmaksi, jolla saadaan myös säästöjä sähkön kulutuksessa.

Pietarsaaren satama teetti VRT Finland Oy:llä tutkimuksen laitureiden kunnosta niin maalla kuin meren pinnan alla, ja kartoitti samalla muun muassa putkien ja sähkökaapelien paikat. Tutkimuksissa ei löytynyt rakenteellisia vaurioita. – Jatkossa laitureilla tulee toimimaan yhä isompia ja painavimpia nostureita, joten vahvistimme kahta laituria metrin paksulla ja 2,5 metriä leveällä teräsbetonilaatalla, Hakala kertoo yli miljoonan euron investoinnista.

Kaiken kaikkiaan vuosien 2014–2019 aikana Pietarsaaren Satama Oy on investoinut infrastruktuuriin yli 17 miljoonaa euroa, josta noin 10 miljoonaa meni väylän syventämiseen.

Lue juttu kokonaisuudessaan Puumies-lehdestä 3/2020.

Petri Puttonen

Jaa artikkeli

Kategoriat