5/2020

Metsä Fibren Rauman sahainvestointi: Teknologinen jättiloikka edistää koko sahateollisuutta

Metsä Fibre rakentaa Raumalle maailmanluokan sahalaitoksen, jolla se aikoo tulevaisuudessa vastata yhä kiristyvään globaaliin kilpailuun. Kyseessä on Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi, jossa myös laitetoimitusten kotimaisuusaste on korkea.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on solminut Rauman sahan päälaitteista ja maanrakentamisesta sopimukset toimittajien kanssa. Rauman sahan rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 prosenttia, ja rakentamisvaihe työllistää 1 500 henkilöä. Noin 200 miljoonaa maksavan mäntysahan tuotantomäärä tulee olemaan 750 000 kuutiometriä, millä Metsä Group turvaa riittävän sahatavaratuotantonsa myös tulevaisuudessa. Saha tulee työllistämään suoraan 100 henkilöä ja arvoketjussa noin 500 henkilöä puunhankinnasta alkaen.

– Rauman sahainvestointi etenee aikataulun mukaisesti, eikä koronapandemia ole muuttanut valmistumisaikataulua ainakaan vielä. Perustustyöt rakennuksia varten alkavat elokuussa, ja tavoitteena on aloittaa sahalaitoksen ylös ajo vuoden 2022 kolmanneksella neljänneksellä, Rauman sahan projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.  

Maanrakennustyöt tontilla valmistuvat kesän aikana, ja elokuussa alkavat varsinaiset rakennustyöt sahan perustusten valuilla. Rakentamisen kumppanit päätetään Haapaniemen mukaan lähiaikoina. – Investoinnin päälaitteiden toimittajakumppanit on päätetty, mutta sivuvirtojen kuljettimien, joidenkin mittariratkaisujen ja lähtölogistiikan ratkaisujen suhteen käydään vielä neuvotteluja, hän kertoo.

Uuden sahan suunnittelu käynnistyi vuoden 2019 alkupuolella konseptisuunnittelulla, joka muuttui hankesuunnitteluksi muutama kuukausi myöhemmin. Rauma oli alusta alkaen sopiva paikka sahalle monessakin mielessä. –  Tulevan sahan sijainti on logistisesti erinomainen, sillä se mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaalle Rauman sataman kautta.  Suurin osa Rauman sahan tuotannosta menee vientiin. Tulemme keskittymään vaativiin loppukäyttökohteisiin, kuten puusepänteollisuuteen ja komponenttiteollisuuteen, Haapaniemi kertoo.

Sataman lisäksi vieressä sijaitseva Metsä Fibren sellutehdas tarjoaa molemminpuolisia synergiaetuja, ja tukea sahalle infrastruktuurin puolelta. Sahan sivuvirtatuotteet ohjataan kuljettimilla sellutehtaalle, joista hake käytetään sellun valmistamiseen. Kuori sekä sahanpuru hyödynnetään biopolttoaineiden valmistukseen.  Sellutehdas toimittaa sahalle sen tarvitseman lämpöenergian ja sähkön. – Sahainvestointi mahdollistaa siirtymisen käyttämään fossiilittomia polttoaineita koko tehdasintegraatin osalta, mikä on tärkeä seikka, Haapaniemi toteaa.  

Haapaniemi vetää projektiryhmää, joka on vastannut Rauman sahainvestoinnista alusta alkaen. – Olemme edelleen palkkaamassa useita henkilöitä projektitehtäviin sahan rakennusvaiheeseen, hän sanoo. Projektiryhmä teki tavoitteisiin pohjautuvat tarkat selvitykset mahdollisille laitetoimittajille esimerkiksi halutusta teknologiasta, tuotantomäärästä, suorituskyvyistä, turvallisuustekijöistä, eettisistä arvoista ja ympäristötekijöistä.

-Kävimme paljon neuvotteluja eri laitetoimittajien kanssa, ja olemme erittäin tyytyväisiä tekemiimme valintoihin kumppaneiden suhteen. Uskomme, että valittujen toimittajien kanssa pystymme rakentamaan maailmanluokan sahan, jolla takaamme sahatavaratuotantomme kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla. Olemme myös tyytyväisiä, että laitetoimituksen kotimaisuusaste on näin korkea, Haapaniemi kertoo tyytyväisenä.

750 000 kuutiometrin tuotantomäärä yhdellä sahalinjalla asettaa laitetoimittajille kovat vaatimukset. – Haluamme ottaa selkeän kehitysloikan tämän projektin myötä koko toimialalla, ja olla edelläkävijä teknologian kehityksessä, Haapaniemi sanoo. Päämääränä on nopeuksien nostaminen tuotannossa, jolloin saadaan tuotannon kustannustehokkuutta parannettua. Tähän päämäärään päästäkseen sahalla nostetaan automaatioastetta nykyisestä, otetaan käyttöön konenäköön perustuvia sovelluksia ja panostetaan tehokkaaseen ohjaukseen.

Esimerkiksi kuivaamot toimivat täysin automaattisesti, kun traverssivaunut hakevat kuormat rimoituslaitokselta ja kuivauksen jälkeen siirtävät ne tasaamolle. Myös kaikki kuivaustoiminnot hoidetaan tietokoneohjauksella keskusvalvomosta. – Automaatiota on lisätty myös lähtölogistiikassa. Paketoinnin jälkeen paketit ryhmitellään automaattisesti ja siirretään kuljetusvälineeseen satamaan siirtoa varten ilman trukkeja, Haapaniemi paljastaa.

Uuden teknologian ja automaation myötä Rauman sahalla työntekijät siirtyvät työpistetyöskentelystä yhden valvomon työskentelyyn. Uutta on myös tehtaan jatkuva käynti. – Laitetoimittajille jatkuva käynti asetti tiukat vaatimukset rakenteille ja komponenteille, esimerkiksi huoltojen osalta. Yhtä tärkeitä kriteerejä olivat myös ympäristötekijät, kuten melu, Haapaniemi taustoittaa.

Metsä Fibre on Haapaniemen mukaan kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että melunlähteestä syntyy aiempaa vähemmän melua. Sen lisäksi rakennus- ja laiteteknisten ratkaisujen avulla estetään melun leviämistä ympäristöön. Ympäristöä suojellaan syntyvältä melulta korkeimmillaan 20 metriä korkealla kallioleikkauksella, jonka lisäksi tontin eteläreunalle Metsä Fibre on rakentanut korkean meluvallin. – Melu ja muut ympäristöasiat ovat myös projektin edetessä meille keskeisessä asemassa, Haapaniemi painottaa.

Rauman saha tulee tarvitsemaan raaka-ainetta Metsä Fibren laskelmien mukaan 110-120 tukkirekallista päivittäin, joista puolet tulee kumipyörillä ja toinen puoli kiskoilla. – Raumalla tullaan sahaamaan lähes täysin kotimaista mäntyä. Sahan tarvitsemalla 1,5 miljoonan kuutiometrin tukkimäärällä pystymme myös takaamaan haluttujen tuotteiden riittävän määräkertymän, hän painottaa.   

Uusi teknologia ja sahan jatkuva käynti yhdestä valvomosta tulee asettamaan myös sahalla aloittavien 100 henkilön osaamisen uudelle tasolle. Laitteita pitää pystyä muun muassa huoltamaan vuorojen aikana, joten moniosaaminen, syväosaaminen ja käyttäjäkunnossapito ovat keskiössä. – Rauman saha tulee tuottamaan sahatavaraa vaativiin loppukäyttökohteisiin, joten laadunhallinta tuotannossa esimerkiksi kuivauksen osalta on keskeisessä roolissa, Haapaniemi sanoo.

Metsä Fibre on jo aloittanut operaattorien sisäisen rekrytoinnin ja ulkoisen rekrytoinnin vuoro on elokuussa. – Kaikille Rauman sahalle palkattaville operaattoreille on suunniteltu 1,5 vuoden valmennusohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa, Haapaniemi kertoo. Hän arvioi, että yhtiön muista yksiköistä tulee siirtymään työntekijöitä Raumalle sahalle jonkin verran, mutta hän toivoo myös ulkoisen haun tuovan sahalle osaamis- ja kokemustaustaltaan henkilöitä, joilla on halua oppia uutta.

Valmennusohjelma sisältää teoriakoulutuksen, työssäoppimisen Metsä Fibren sahoilla sekä ammattitutkintoon kuuluvat näyttökokeet.  Valmennusohjelmaan otetaan noin 60 henkilöä, jotka jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän koulutus alkaa vuoden 2021 alussa. – Ensimmäisen ryhmän henkilöt ovat tärkeässä roolissa, koska heidän koulutuksensa päättyy Rauman sahalla, kun laitosta ryhdytään ajamaan ylös, Haapaniemi kertoo.

Rauman sahainvestointi on merkittävä koko suomalaiselle sahateollisuudelle. Se tulee nostamaan maamme sahateollisuuden tehokkuudessa ja teknologiassa uudelle tasolle.  Projekti on Haapaniemien mukaan herättänyt laajaa kiinnostusta ympäri maailman. – Tämä on todella hyvä mahdollisuus ottaa seuraava askel sahatavaran valmistuksessa ja kehittää suomalaista osaamista, hän päättää.

 

Metsä Fibren Rauman sahainvestoinnin yhteistyökumppanit

Nordautomation Oy

Nordautomation Oy toimittaa tukinlajittelun, sahaansyötön- ja kuorenkäsittelylaitteet. Sahaansyöttöön tulee kaksi syöttölinjaa kuorimakoneille asti. Kuorimon jälkeiset varastopöydät ja porrasannostimet, joilla kootaan tukit sahalinjaan vieville kiihdytyskuljettimille, kuuluvat myös toimitukseen. Lisäksi Nordautomation hoitaa asennuksen, sähköistyksen, automaation, laitteiden ylös ajon tuotantoon ja henkilöstön koulutuksen.

Valon Kone Oy

Valon Kone Oy toimittaa kaksi kuorimakonetta, jotka molemmat ovat uutta VK8000HD-sarjaa, ja ne on varustettu kuorintaroottorilla ja tyvensievennysroottorilla. Koneet ovat samanlaisia, mutta toistensa peilikuvia, jolloin roottoreiden huoltotyöt voidaan tehdä linjojen väliin jäävällä alueella.

Veisto Oy

Veisto Oy toimittaa uusinta teknologiaa olevan HewSaw SL250dx-sahalinjan. Sahalinjassa hyödynnetään Veiston kehittämää ja patentoimaa nelisahausteknologiaa (dx), jossa pelkka sahataan kahdessa erässä ja näin ollen yksittäisen sahanterän kuormaa voidaan keventää.

Renholmen AB

Renholmen toimittaa kaksi tuorelajittelulinjaa sekä rimoituslinjan. Sydäntavaralle ja sivulaudoille tulee omat tuorelajittelulinjat, joihin asennetaan puskuri, kamerajärjestelmä ja katkaisujärjestelmä. Rimoituslinjaan toimitetaan kaksi rimoituskonetta. Lisäksi hankkeeseen sisältyy tekniikaltaan edistynyt rimojen ja vaunujen käsittelyjärjestelmä välivarastointeineen. Toimitus sisältää suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, sähköistyksen, automaation, käyttöönoton ja henkilöstön koulutuksen.

Heinolan Sahakoneet Oy

Heinolan Sahakoneet Oy toimitus sisältää kuivaamot, niiden tarvitseman automatiikan ja kuormansiirtolaitteistot, kuten tranverssivaunut ja niiden tarvitsemat radat. Kaikki kuivaamojen toiminnot tapahtuvat katetussa tilassa, jota on noin 2 hehtaaria. 

C.Gunnarssons Verkstads AB

C.Gunnarssons Verkstad Ab toimittaa kuivalajittelu- ja paketointilinjan, joka pystyy käsittelemään yli 200 kappaletta minuutissa. Automaattinen paketointi valmistaa sahatavarapaketin, vanteistaa ja  suojaa sen. Huippunopealla linjalla hyödynnetään alan viimeisintä teknologiaa, kuten konenäköä ja älykästä ohjausta. 

Fin Scan Oy

Fin Scan Oy toimittaa sahatavaran mittaukseen uusinta konenäkötekniikka edustavat BoardMaster NOVA-N GS4-220 laadutusjärjestelmät molempiin tuorelajittelulajittelulaitoksiin, sekä BoardMaster NOVA-N FS4-220 laadutusjärjestelmän MoistSpy-4 kosteusmittarilla täydennettynä kuivalajittelulaitokseen. Mittausjärjestelmät on mitoitettu niin, että kukin niistä pystyy mittaamaan ja laaduttamaan yli 200 sahatavarakappaletta minuutissa. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa Rauman sahan valmennusohjelman yhdessä laitetoimittajien ja Metsä Fibren kanssa. Noin 1,5 vuotta kestävän oppisopimuspohjaisen ohjelman läpikäy noin 60 henkilöä kahdessa ryhmässä. Ensimmäisen ryhmän valmennus alkaa vuoden 2021 alussa ja rekrytoinnit tähän ohjelmaan elokuussa 2020. Laitetoimittajien rooli operaattorien peruskoulutuksessa tulee olemaan keskeinen. Sen lisäksi Gradia suunnittelee 3-4 erilaista oppimisväylää, joissa keskitytään tiettyjen osa-aluiden syväosaamiseen.

 

Teksti: Petri Puttonen

 

Lue juttu kokonaisuudessaan Puumiehestä 5/2020.

 

Jaa artikkeli

Kategoriat