2/2021

Mistä jatkaja puusepän yritykselle?

Puusepänalan yritys on usein voimakkaasti henkilöitynyt ja siksi haastava myydä. Yrityskauppaa kannattaakin ryhtyä valmistelemaan jo hyvissä ajoin. Asiantuntijat näkevät, että valtakunnallinen mestari-kisälli-ohjelma voisi vauhdittaa alan yrityskauppoja.

Vain harva puusepän alan mikroyritys siirtyy jatkajalle yrityskaupan myötä, arvioivat Yrittäjäjärjestön asiantuntijat. Tavallisempaa on, että yrittäjän eläköityessä yrityksen toiminta ajetaan alas. Puumies-lehti lähestyi kymmentä Yrittäjäjärjestön yrityskauppa-asiantuntijaa eri puolilta maata. Heistä kaksi kertoi omalla toimialueellaan yrityskaupan joko toteutuneen hiljattain tai olevan parhaillaan vireillä.

On monia syitä, miksei yritys vaihda omistajaa, eikä suurta osaa yrityksistä koskaan tarjota myyntiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti eteläpohjalaisten puualan yritysten tulevaisuudennäkymiä vuonna 2011. Kyselyssä kävi ilmi, että lähes kolmannes vastaajista uskoi toiminnan loppuvan yrittäjän luopuessa päävastuusta. Vain reilu neljännes aikoi tavoitella yrityksen myyntiä ulkopuoliselle.

– Yrittäjä saattaa nähdä yrityksensä ikään kuin työpaikkana, ei yrityksenä, jolla olisi arvoa ja joka pitäisi siirtää, Pohjois-Karjalan Yrittäjien Jatkis-hankkeen projektipäällikkö Jan Kontiainen pohtii.

Mikroyritysten kohdalla omistajanvaihdos voi olla vaikea toteuttaa, jos siirrettävänä on ainoastaan yrittäjän oma tietotaito.

– Kädentaitoa on vaikea siirtää jatkajalle. Käsityöalan yritykset, joita puusepän yritykset usein ovat, ovat vahvasti henkilöityneet omistajaan ja siitä syystä vaikeahkoja myytäviä, omistajanvaihdosasiantuntija Pia Österlund Satakunnan Yrittäjistä sanoo.

PUUSEPÄN YRITYSKIN menee kaupaksi, kun se on myyntikunnossa. Tulevaisuudessa siintävää yrityskauppaa tulisi ryhtyä valmistelemaan jo hyvissä ajoin, jopa 10 vuotta ennen kuin asia on ajankohtainen.
Ostajan näkökulmasta on tärkeää, että myyntitilanteessa viestikapula siirtyy myyjältä ostajalle sujuvasti. Vähimmillään tämä tarkoittaa, että yrityksen dokumentit ovat ajan tasalla niin, että ostaja voi jo paperilla todeta, että toiminta on kannattavaa.

YRITYSKAUPAN ASIANTUNTIJAT näkevät, että perinteinen mestari-kisälli-ohjelma voisi edesauttaa puusepänalan yritysten omistajanvaihdoksia.

– Meillä on oppisopimuksia ja erilaisia harjoitteluja mutta kaipaan oikeaa ”kisällistä jatkajaksi-ohjelmaa” ihan valtakunnalliseksi ohjelmaksi. Puusepänala ja huonekaluteollisuus ovat vuosikymmenien kuluessa laskeneet pohjakosketukseensa ja uskon, että jäljelle jääneet jatkavat ja tulevat sekä kasvamaan että työllistämään, omistajanvaihdosasiantuntija Aila Hemminki Pohjanmaan Yrittäjistä sanoo.

Maria Latokartano

Lue lisää puusepänalan yrityskauppojen haasteista sekä aloittaneesta ja lopettaneesta yrityksestä Puumies-lehdestä 2.2021

Jaa artikkeli

Kategoriat