2/23

Puuala tarvitsee esimerkkejä koulutuspoluista

Rajusti vähentyneestä puutekniikan korkeakoulutuksesta johtuen, puualalla on lisääntynyt viime vuosien aikana yleinen huolenaihe: mistä tulevat tulevaisuuden tekijät? LUT-yliopiston suorittamassa tutkimushankkeessa havaittiin puutekniikan opiskelijoiden olevan hyvin motivoituneita täydentämään osaamistaan, mutta haasteena on tietovaje eri opintomahdollisuuksista koulutustasojen välillä.

Puualan tekniikan koulutus on kokenut historian saatossa suuria muutoksia sahakoulujen muuttuessa korkeakouluiksi ja teknikoiden vaihtuessa insinööreiksi. Huolestuttavin muutos on kuitenkin tapahtunut viime vuosikymmenten aikana, jolloin puunjalostuksen ja puutekniikan korkeakoulutusta on karsittu reippaalla kädellä ympäri Suomea. Nykypäivänä puutekniikan AMK-tasoista insinöörikoulutusta on tarjolla ainoastaan LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa, mutta esimerkiksi yliopistotasolla ei kotimaista puutekniikan nimikkeellä koulutusta ole enää lainkaan tarjolla.


LAB-ammattikorkeakoulun kuuluessa tänä päivänä LUT-konserniin yhdessä LUT-yliopiston kanssa, heräsi LUT:n Kuitukomposiittien tutkimusryhmässä ajatus selvittää ammattikorkeakoulussa opiskelevien tulevien puutekniikan ammattilaisten innokkuus täydentää osaamistaan LUT-yliopiston maisteriohjelmissa. Lisäksi haluttiin selvittää alan yritysten ja sidosryhmien edustajilta ajatuksia siitä, millaisia osaajia tulevaisuuden työelämä tulee tarvitsemaan. Näiden näkökulmien perusteella ammattikorkeakoulusta valmistuva osaaja voi saada arvokkaita neuvoja oikean opintokokonaisuuden hankkimiseksi.

Esitettyjä tutkimuskysymyksiä selvitettiin vuoden 2022 aikana hankkeessa Puualan tekniikan korkeakoulutus tulevaisuuden työelämässä, jonka rahoitukseen osallistuivat Puumiesten Ammattikasvatussäätiö sekä Metsämiesten Säätiö.

Puutekniikan koulutuksen vähentyminen on ollut viime vuosikymmenen aikana dramaattista, koulutusnimikkeen poistuessa useamman korkeakoulun tarjonnasta koulutussisältöjen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Pääasiallisena perusteluna koulutuksen lakkauttamiselle on mainittu koulutuksen vetovoimaisuuden hiipuminen aikakautena, jolloin koulutusmääriä ja tavoitteita on yleisesti kasvatettu ja puutekniikka pienehkönä erikoisalana on jäänyt monilla paikkakunnilla isompien koulutusalojen varjoon. Nykypäivänä LAB-ammattikorkeakoulu kantaa yksinään valtakunnallisen vastuun puutekniikan osaajien tuottamisessa ja toiminta on ollutkin viime vuosina hyvin positiivista, esimerkkinä lisääntyneet valmistumismäärät.

Yksi valtakunnallinen puutekniikan kouluttaja aiheuttaa kuitenkin alueellisia haasteita, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivien yritysten kokiessa osaajapulaa rekrytointien yhteydessä. Itä- ja Pohjois-Suomen puualan yritykset joutuvatkin usein ottamaan itse vastuun uuden henkilön kouluttamisessa, mikä asettaa toimialan hyvin epäsuotuisaan asemaan muihin toimialoihin verrattuna.

Ville Lahtela

Lue juttu kokonaisuudessaan Puumies-lehdestä 2/23. Puumies ilmestyy printtilehtenä, ja kuuluu Puumiehet ry:n jäsenhintaan. Lehti julkaistaan myös näköislehtenä, ja tunnus on jäsenille maksuton.

Jaa artikkeli

Kategoriat