1/2021

Puurakentamisen muuntokoulutus kiinnosti – rakennusinsinöörit haluavat suuntautua puuhun

Pätevien suunnittelijoiden vaje on puurakentamisen kehityksen pullonkaula.

LAB-ammattikorkeakoulun puurakentamisen muuntokoulutus on herättänyt kiinnostusta rakennusinsinöörien keskuudessa. Tammikuussa alkaneeseen koulutukseen valittiin 24 hakijaa. Uudenlainen puurakentamisen muuntokoulutus tarjoaa rakennusinsinööreille täydentävää koulutusta puutekniikasta ja puurakentamisesta.

LAB-ammattikorkeakoulu syntyi vuoden 2020 alussa, kun Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyivät. Puurakentamisen muuntokoulutus on rakennusinsinööreille suunnattu täydennyskoulutus, jossa on mahdollista suorittaa jopa vaativien puurakenteiden suunnittelupätevyyteen vaadittava koulutus.

Koulutus paikkaa omalta osaltaan puurakentamisen osaajavajetta. Sanna Marinin hallituksen yhtenä tavoitteena on nostaa julkisen puurakentamisen osuus 45 %:iin vuoteen 2025 mennessä, joten osaajille on jatkossa entistä suurempi tarve.
– Pätevien suunnittelijoiden vaje on puurakentamisen kehityksen pullonkaula, LAB:n lehtori Ilkka Tarvainen sanoo.

PUOLITOISTA VUOTTA kestävän koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät muun muassa puun rakenteeseen ja ominaisuuksiin, puun suojaamiseen ja erilaisten puutuotteiden käyttöön rakentamisessa.

Koulutuksen tarkoituksena on, että rakennusinsinöörit ymmärtävät paremmin puumateriaaliin liittyviä erityispiirteitä ja osaavat siten hyödyntää puuta rakentamisessa laadukkaasti. Vaativien puurakenteiden suunnittelun moduulissa käydään läpi esimerkiksi työmaatekniikkaa, lämpö- ja kosteusteknistä suunnittelua, suurelementtien ja tilaelementtien suunnittelua sekä palo- ja äänitekniikkaa.

– Opintojen sisältö on räätälöity LAB:n puutekniikan tarjonnasta, johon on koulutusta varten lisätty tavallista enemmän rakentamisen näkökulmia. Mukaan on pyritty valitsemaan sisältöjä, jotka sopivat rakennustekniikan insinöörin työkalupakkiin, LAB-ammattikorkeakoulun puutekniikan yliopettaja Kristiina Lillqvist sanoo.

Puutekniikan insinöörin tutkintoon johtavaa insinöörikoulutusta LAB tarjoaa sekä päivä- että monimuotokoulutuksena. Viime vuonna päiväkoulutuksessa aloitti 25 ja monimuotokoulutuksessa 38 opiskelijaa.

KEVÄÄLLÄ 2020 jokainen suomalainen oppilaitos joutui koronan vuoksi ottamaan digiloikan.
– LAB:ssa etäopetukseen siirtyminen sujui jouhevasti, sillä olimme ehtineet harjoitella verkko-opetuksen ja digiopettamisen taitoja jo vuodesta 2017, jolloin ensimmäinen puutekniikan monimuotoryhmä aloitti opintonsa, Tarvainen kertoo.

Maaliskuussa LAB:n puutekniikan opiskelijat pääsevät ensimmäistä kertaa osallistumaan verkon välityksellä myös Salzburgin, Mosbachin ja Tallinnan korkeakoulujen puutekniikan opintoihin. LAB-ammattikorkeakoulu on ollut syyskuusta 2020 asti mukana kansainvälisessä Virtual Wood University Erasmus Plus-hankkeessa. Projektin tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä puutekniikan korkeakoulujen välillä Euroopassa.

– Hankkeen aikana rakennetaan yhteensä 12:n kurssin opintopankki, josta opiskelijat voivat valita kiinnostavia kursseja opintosuunnitelmaansa. Ensimmäiset neljä kurssia avautuvat maaliskuun alussa, Tarvainen kertoo.

Maria Latokartano

Lue lisää LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamasta puurakentamisen muuntokoulutuksesta Puumies-lehdestä 1.2021

Jaa artikkeli

Kategoriat