Tekemällä oppii

Nikkarissa valmistetaan puutuotteita moneen makuun ja käyttötarkoitukseen. Puutyöpaja tarjoaa asiakkailleen tärkeitä eväitä urapolun rakentamiseen ja tarvittaessa myös arjen hallintaan.

Laukaassa on toiminut kolmisenkymmentä vuotta Vattipaja-niminen kunnan työllisyysyksikön alainen yhteisö. Toiminnan perustavoitteita ovat oppiminen, työnteko ja niihin linkittyvä ohjaus sekä valmennus. Työpajatoiminnan kautta kartoitetaan ja vahvistetaan asiakkaan valmiuksia siirtyä työelämään tai hakeutua koulutukseen. Valmennuksen avulla aktivoidaan tarvittaessa myös asiakkaan toimintakykyä sekä arjessa selviytymistä. Keskiössä on aina asiakas, jonka erityistarpeet, toiveet ja tavoitteet otetaan huomioon hänelle räätälöidyllä valmentautumisjaksolla.
Laukaan kirkolla ja Lievestuoreella sijaitsevat Vattipajan valmennuspalvelut koostuvat kuudesta työ- ja toimintayksiköstä, jotka ovat saaneet nimekseen Pikseli (graafiset mediapalvelut), Nikkari (puutyöt), Hitsari (metallityöt), Serviisi (kahviot ja veteraanien siivous), Metsuri (ulkoalue ja puunteko) sekä Raksa (rakentaminen ja kiinteistöjen hoito). – Vanhimpia ovat puu- ja metallipuolen pajat, jotka perustettiin jo 90-luvun alussa, jolloin nuorisotyöttömyys jylläsi pahimmillaan. Alunperinhän Vattipaja perustettiin pelkästään nuorille, mutta Euroopan unioniin liittymisen jälkeen mukaan tuli uusia hankkeita, ja ikärajoitus poistettiin, kertoo toiminnassa alusta alkaen mukana ollut työpajaesimies Erkki Sivander.

VATTIPAJAN TOIMINTA aloitettiin kunnan entisen paloaseman tiloissa kirkonkylän keskustassa. Sieltä se siirtyi vuonna 1994 omaan halliin taajaman ulkopuolelle parin kilometrin päähän Rokkakankaan teollisuusalueelle. Lievestuoreella ulkoalueiden kunnossapitoyksikkö aloitti toimintansa seuraavana vuonna. – Tänä päivänä suosituin työpajoistamme on Pikseli, jonne halukkaita tulijoita on jonoksi asti, mutta kaikille pajoille on todellinen tarve, Sivander toteaa.
– Alun alkaen työpajat olivat pelkästään miehille, mutta sittemmin sukupuolten väliset raja-aidat ovat poistuneet.
Vattipajassa on erilaisilla taustoilla ja osaamistasolla olevia miehiä ja naisia, nuoria ja varttuneempia, joista jokaiselle on tavoitteena löytää yksilöllinen, realistinen urapolku. Työpajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun, palkkatukityöhön, kuntouttavaan työtoimintaan, vakuutusyhtiön työkokeiluun, yhdyskuntapalveluun, oppilaitosten työssäoppimisjaksolle, työelämäjaksolle ja peruskoululaisten TET-jaksolle.
– Meillä on koko ajan käynnissä erilaisia hankkeita, ja tulossa oleviin projekteihin haetaan rahoitusta, Sivander kertoo.
Kolmen kunnan – Laukaan, Äänekosken ja Konneveden – yhteinen kehittämishanke antaa heidän toimintaansa leveämmät hartiat. – Haastavinta tässä työssä on rahoituksen löytäminen, ja palkitsevinta puolestaan, kun saa nähdä, että asiakkaamme pääsevät elämässään eteenpäin.

NIKKARI TOIMII noin sadan neliömetrin suuruisissa työtiloissa Hitsari-työpajan vieressä. – Tilat ovat nykyisellään riittävät, ja konekanta tavanomaisine puusepän työkaluineen tarkoituksenmukainen. Olemme kunnostaneet verstastiloja vuosien saatossa käyttötarkoitukseen sopivammiksi muun muassa ilmanvaihtoa parantamalla, Sivander kertoo.
Nikkarissa voi suorittaa puusepän perustutkinnon keskimäärin kahdessa vuodessa. – Täällä voi suorittaa myös osatutkintoja. Lisäksi on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen parin vuoden takaisen lakiuudistuksen ansiosta myös oppisopimuksesta tietty osa, kuten puun pintakäsittely, Sivander selvittää monipuolista työpajatarjontaa.

PUUTYÖPAJASSA TYÖSKENTELEE kaksi kokenutta työvalmentajaa Tommi Koukka ja Juha Rautiainen. – Me opastamme puutöissä ja valmennamme asiakkaitamme työelämää varten ja autamme heitä löytämään kullekin mahdollisimman sopivan uravaihtoehdon, he kuvailevat työtehtäviään.
Yleisesti ottaen oikean valmentajan löytyminen on valmentautujalle tärkeää. Erityisen tärkeää on, että hänelle järjestyy asiansa osaava ohjaaja, joka antaa riittävästi tukea, vastuuta ja rakentavaa palautetta ja on halukas jakamaan omaa tietotaitoaan. Silloin pallo osuu ja uppoaa, ja tulosta syntyy.
– Minulle ei aikoinani sopinut koulunpenkillä istuminen, vaan olen alan monipuolisten käytännön töiden kautta parinkymmenen vuoden aikana harjaantunut puuosaajaksi, kertoo nyt kaksi kuukautta Nikkarissa työkokeilussa ollut ja pari vuotta aikaisemmin samassa paikassa puusepän perustutkinnon suorittanut Jorma Miettinen, jota jatkossa haastavat entistä vaativammat puutyöt.

Lue juttu kokonaisuudessaan Puumies-lehdestä 2/2020.

Anna-Leena Pänkäläinen

Jaa artikkeli

Kategoriat