4/2022

Toiveet Venäjän markkinoista haihtuivat

UKRAINAN SOTA pakottaa puutuotealan yritykset ja laitetoimittajat arvioimaan uudelleen toimintaedellytyksiään Venäjällä. Vielä viime vuonna ja alkuvuodesta monessa yrityksessä nähtiin Venäjän markkina mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaa. Nyt tilanne on muuttunut, investoinnit ovat jäissä ja toiminnan jatko epävarma.

Vanerin ja viilupuun tehdaskokonaisuuksien toimittaja Raute Oyj:lle Venäjä on perinteisesti ollut iso, kasvava ja tärkeä markkina. Toimitusjohtaja Tapani Kiiski kertoi, että yritys kohdistaa jatkossa toimensa korvaaville markkinoille. – Pyrimme hoitamaan olemassa olevat sopimusvelvoitteemme ja edellytämme samaa sopimusten muilta osapuolilta, käytännössä asiakkailtamme. Samoin olemme ilmoittaneet, ettemme solmi uusia sopimuksia. Emme myöskään tee tarjouksia, Kiiski kertoi sähköpostiviestissään.

 


PAINUMATTOMAN
hirren-, liimapalkin- ja CLT-tuotannon sekä LVL- ja vaneriteollisuuden mekanisointitoimittaja Pinomatic Oy kertoi syyskuussa yrityksen historian suurimmasta vientikaupasta ja ensimmäisestä toimituksesta Venäjälle.

Pinomaticin oli määrä toimittaa itävaltalaisen Hasslacher-yhtiöön kuuluvan Hasslacherlesin uuden liimapalkkitehtaan mekanisointilaitteet ja automatisointi. Toimitus sisälsi myös kaksi kerrosvarastoa, niiden hoitotasot, tarkistus- ja korjauspaikat sekä katkaisusahan palkeille. – Vientitoimitus menee jäihin. Meidän onneksemme asiakas ei ole venäläinen, joten pystymme vielä toimimaan yhdessä. Yhtäkään laitetta ei oltu vielä onneksi toimitettu, johtuen venäläisten kuljetusten huonosta saatavuudesta, Pinomatic Oy:n toimitusjohtaja Matias Rantala kertoi sähköpostitse.

Rantalan mukaan Pinomatic tekee projektin toimitusvalmiiksi ja varastoi sen.
– Asiakas on ilmoittanut, että Venäjälle tarkoitetun tehtaan voisi pystyttää myös johonkin muuhun maahan.


PUUMIES-LEHDEN
tavoittamista yrityksistä myös Kontiotuote Oy ja Plytec Oy ilmoittivat, että ne ovat vetäytyneet Venäjän markkinoilta. – Venäjä on ollut meille merkittävä markkina-alue.

Rahaliikenteen ja logistiikan pakotteet kuitenkin estävät tällä hetkellä kaupankäynnin, eikä uusia tarjouksia tehdä, Plytecin toimitusjohtaja Eino-Pekka Vatanen kertoi sähköpostitse.

Julkisuudessa on aiemmin uutisoitu, että Venäjä pyrkisi estämään länsiyhtiöiden poistumista uusilla laeilla tai mahdollisesti muilla tavoin painostamaan näitä. Puumiehen haastattelemat yritykset eivät olleet kohdanneet painostusta tai vaikuttamisyrityksiä.

Raute Oyj:n Kiiskin mukaan spesifejä vaikuttamisyrityksiä yhtiö ei ole kohdannut, mutta toiminta on silti vaikeutunut. – Määräykset Venäjällä, joita paikallinen organisaatiomme tietenkin noudattaa mahdollisuuksien mukaan, hankaloittavat asioita ja pakottavat meidät tekemään asioita, joita emme muuten tekisi, Kiiski sanoo sähköpostissaan.


ENNEN UKRAINAN SOTAA
Venäjä oli merkittävä kansainvälinen sahatavaran viejä. Sodan myötä venäläisen sahatavaran tuonti Eurooppaan on päättynyt. Vienti Kiinaan sen sijaan kasvoi alkuvuoden aikana neljänneksellä. Pellervon taloustutkimus on arvioinut Venäjän tuonnin päättymisen lisäävän suomalaisen sahatavaran ja vanerin kysyntää kevään ja kesän aikana.

 

Plytec Oy:n Vatasen mukaan markkinoilta jää uupumaan paljon venäläistä koivuvaneria. – Rakentaako joku muu uutta kapasiteettia raaka-ainevarojensa mukaan, Vatanen pohti sähköpostissaan.

Syksyllä rakentamisen ennustetaan vähenevän Euroopassa, mikä heikentäisi sahatavaran ja vanerin kysyntää. Sodan päättymistä seuraava Ukrainan jälleenrakentaminen sen sijaan voi aikanaan olla myös suomalaisyrityksille myönteinen liiketoimintamahdollisuus.

 

Puumies-lehti lähestyi sähköpostitse kaikkia yrityksiä, jotka viimeisen vuoden aikana ovat Puumiehen sivuilla kertoneet toimivansa Venäjällä tai suunnittelevansa maahan investointeja tai laitetoimituksia. Sähköpostikysely lähetettiin yhteensä 17 yritykselle, joista kymmenen vastasi. Vastaajista kaksi ilmoitti, etteivät ne kommentoi tilannetta.

Jaa artikkeli

Kategoriat