Isojoen Saha – investoinneilla laitekanta pysyy ajan hermolla

Isojoen saha investoi koneisiin ja laitteisiin noin joka toinen vuosi. Tavoitteena ei ole niinkään tuotantomäärän nostaminen, vaan tehokkuuden lisääminen ja säästöt raaka-aineessa.

Tavoitteena jalostaa puuraaka-aine entistä tarkemmin

ISOJOEN SAHA investoi säännöllisesti koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoon. Toimitusjohtaja Esa Hakamäen mukaan yritys tavoittelee maltillista kasvua, ja investointien tärkeämpänä tavoitteena on jalostaa puuraaka-aine entistä tarkemmin asiakkaille.  

Viimeisimmässä investoinnissa uusittiin kuivatun sahatavaran lajittelujärjestelmä. Jartekin toimittama kuivalajittelulaitos asennettiin laitokselle kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe toteutettiin kesällä 2019 ja toinen vaihe kesällä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin muun muassa 42 kappaleen lokerosto, jossa lisättiin lokeroiden määrää kymmenellä.  Toisessa vaiheessa asennettiin lajittelupöytä. 

– Kaksivaiheisella asennuksella meille ei tullut pitkää seisokkia, Hakamäki selittää. 

Hakamäen mukaan Jartekiin päädyttiin, koska sieltä löytyi sopiva konsepti sahan laajaan dimensiokirjoon. 

– Laitoksessa pitää pystyä ajamaan tehokkaasti isoja ja pieniä kappaleita.

Samassa yhteydessä investoitiin Fin Scan Oy:n toimittamaan BoardMaster Nova-N laadutusjärjestelmään. Tähän toimitukseen kuului myös lujuuslajitteluohjelmisto. – Meillä oli ollut sahan tuorelajittelussa käytössä BoardMaster kesästä 2017, ja kokemukset olivat olleet hyvät, joten oli helppo ottaa samanlainen skanneri käyttöön myös kuivalajittelussa, Hakamäki toteaa. 

Isojoella päädyttiin BoardMaster Nova-N-skanneriin erityisesti siksi, että molemmissa lajitteluissa laadutus onnistuu ilman kappalekääntöä. Tämä poisti yhden mahdollisen häiriöpaikan varsinkin kovilla nopeuksilla ajettaessa. – Se säästää tilaa ja sopi hyvin vanhoihin tiloihin. Lisäksi uutena ominaisuutena saatu lujuuslajittelu tuo kaivatun lisän lopputuotteen laadutukseen, kun yhdellä ajokerralla pystytään optimoimaan useita erilaisia laatuja, hän sanoo. Laadutusjärjestelmä sisältää tekoälyä hyödyntävän vikojen tunnistusmenetelmän. Kuivan puolen lajittelujärjestelmään asennettiin myös kameravastaavan käyttöön erillinen laadutusasema, jolla voidaan poimia tavaravirrasta yksittäiskappaleita tarkistuspisteelle ja tarvittaessa lajitella manuaalisesti.

– Kahden uusinta tekniikkaa käyttävän lajittelujärjestelmän avulla voimme hyvin vertailla tuore- ja kuivalajittelua. Teemme tässä yhteistyötä FinScanin kanssa, Hakamäki kertoo. Pronor Control Oy toimitti järjestelmään logiikan ja automaation. 

– Lajittelu oli aiemmin meille pullonkaula ja siirtyminen manuaalisesta lajittelusta automaattiseen tehostaa tuotantoamme. Investoinnin ajoitus onnistui myös kohtuullisen hyvään ajankohtaan, koska saimme uutta tekniikkaa käyttöön markkinoiden elpyessä koronaheilahteluista. Syksyn aikana järjestelmä on ajettu sisään ja se on toiminut hyvin, Hakamäki kehuu.  

 

Aiempina vuosina uusittiin röntgenmittari ja tuorelajittelu

EDELLINEN INVESTOINTI Isojoen sahalla oli tukkilajittelun röntgenmittari, pääsahalinjan tukkimittari ja tukin suuntaus- ja syöttölaitteet vuonna 2018. Sahaan syötön toimitti Jack Steel, mittarit tulivat Rema Savcolta ja Liskeriltä. 

Kesällä 2017 uusittiin tuorelajittelu. Renholmen toimitti muun muassa kappaleannostimen, kamerajärjestelmän ja kohdistusvasteen ja FinScan laadutusjärjestelmän.  Renholmen uudisti lokerikon softBinilla, joka teki lokerikon tyhjennyksestä hellävaraisemman. Lisäksi Renholmen korvasi haravakuljettimen laahaavalla lajittelukuljettimella. 

Ensi kesän suunnitelmissa on tarkoitus jatkaa tuorelajittelun lokerikon uusinnalla, jotka toimittaa BioCone Oy. Investointeja tehdään osa-alue kerrallaan. – Säännöllisillä investoinneilla pidetään laitekanta ajan hermolla, Hakamäki pohtii.

Isojoella on kaksi sahauslinjaa: isot tukit sahataan pelkkahakkuri-pyörösahalinjalla ja pikkutukit veistosahalinjalla. Sahalla sahataan 2,7 metrin pituudesta 6,1 metriin. Läpimitaltaan puu on 10–40 senttistä. Uusin investointi lisäsi kapasiteettia siten, että sahalla saadaan helposti kerta-ajolla tuotettua pienemmätkin tilaukset. – Myös katkaisut vapaamittaan onnistuvat uudella linjalla hyvin, Hakamäki sanoo. 

 

Vakiintuneiden asiakassuhteiden merkitys korostuu

KORONAVUOSI on ollut sahoille vaihteleva. – Alkuvuosi oli vaikea, mutta sittemmin kysyntä positiivisemmaksi. Kontti- ja paikoin myös traileripula ovat olleet suurin haaste, jonka takia vientiä on jouduttu rajoittamaan joillekin alueille.

Koronauutisten lamauttama menekki osui toimitusjohtajan mukaan sinällään hyvään aikaan, kun viime talven olosuhteet talvihakkuille olivat haastavat. Isojoella on oma puunhankintaorganisaatio, jonka takia raaka-aineen hankintaa voidaan hyvin säädellä. – Puut pystytään hankkimaan kohtuullisilta etäisyyksiltä.

Markkinoista Italian ja Espanjan markkinat pysähtyivät, mutta onneksi osa päämarkkinamaista pysyi koko korona-ajan auki. Kotimaan kysyntä paikkasi tilannetta myös Isojoella. Sahalla on asiakkaana muutama suomalainen teollinen toimija, kuten Tammisto Yhtiöiden Aureskosken Jalostetehdas. – Meitä sahoja ajatellen on hyvä, että on tullut jatkojalostajia lähelle, Hakamäki toteaa tyytyväisenä.

Tuotannosta vajaa 80 prosenttia menee vientiin. Tärkeimmät vientikohteet ovat saksankielisessä Euroopassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Brexit ei ole haitannut paljolti muuten kuin hidastanut kuljetuksia sen tuottamien logistiikkaongelmien takia. – Kontitukset ovat lisääntyneet myös Euroopan kuljetuksissa, ja lastaamme itse kontit sahalla, Hakamäki sanoo.

Vakiintuneiden asiakassuhteiden merkitys on korostunut entisestään haastavana vuonna. – Asiakkaat ovat ymmärtäneet hyvin haastavat olosuhteet ja olemme pystyneet palvelemaan parhaamme mukaan heitä, vaikka myös investoinnit aiheuttavat aina vähän normaalia pidempiä katkoksia tuotantoon, Hakamäki pohtii.

72-vuotiaan sahan vahvuuksia on laaja dimensiokirjo ja iso kuivauskapasiteetti, jolla pystytään kuivaamaan alhaisiin kosteusprosentteihin asiakkaille nopeallakin toimitusajalla, ja vaikka vähän pienemmätkin tuotantosarjat. – Uskomme että puurakentaminen lisääntyy, joka lisää myös meidän sahatavaran menekkiä niin Suomessa kuin ulkomailla, Hakamäki toteaa. – Ajan tasalla oleva tekniikka ja asiantunteva henkilökunta ovat meidän vahvuutemme, Hakamäki lopettaa.

 

Jaa artikkeli