Koskisen Oyj:n uusi saha käynnistyi – Kaikki sahan toiminnot samalla tontilla vuoden 2025 alussa

Puutuoteyhtiö Koskisen Oyj:n uusi saha siirtyi tuotantokäyttöön suunnitellusti 3.7.2023. Vain reilu kuukausi tämän jälkeen yritys ilmoitti rakentavansa uuden kahdeksan hehtaarin suuruisen tukkikentän, jonne sijoittuu myös uusi tukinlajittelulinja.

Uusi tukinlajittelulinja käyttöön vuonna 2025

ELOKUUSSA JULKISTETTU investointi sisältää tukkien lajittelukentän ja -linjan valvomotiloineen sekä hulevesien käsittelyjärjestelmän. Lisäksi rakennetaan uusi sisääntuloreitti tehdasalueelle, porttiympäristö, kulunvalvonta ja autovaaka. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa ja pääosa siitä kohdistuu vuodelle 2024. Uuden tukkikentän ja siihen liittyvien toimintojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 alussa.

– Tukkikentän valmistuttua sahateollisuuden toiminnot sijaitsevat yhdellä tontilla, mikä mahdollistaa uuden sahan kehittämisen Suomen kilpailukykyisemmäksi kokonaisuudeksi. Tukkien lajittelulinja sisältää uusinta mittausteknologiaa ja aikaisempaa suuremman lajittelukapasiteetin. Nämä parantavat raaka-aineen laatu- ja määräsaantoa entisestään, sanoo Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Tällä hetkellä tukit lajitellaan Koskisen vanhan sahan vieressä Tehdastien teollisuusalueella, josta Oy Adolf Lahti Yxpila Ab kuljettaa ne kolmella erikoisvarustellulla rekalla noin neljän kilometrin päässä Mäntsäläntiellä sijaitsevalle sahalle. Investoinnin myötä kuljetuskustannukset sekä kuljetusten hiilijalanjälki pienenevät merkittävästi. Vanha tukinlajittelulinja jää levyteollisuuden käyttöön.

Maanrakennustöitä uusi tukkikenttä ja sille asennettava noin 400 metriä pitkä tukinlajittelulinja tulevat aiheuttamaan merkittävästi. Raskas liikenne tullaan ohjaamaan tukkikentän valmistuttua tontin reunaa pitkin, jotta se ei risteydy sisälogistiikan toimintojen kanssa. – Lokeroita lajittelijassa tulee olemaan nykyistä 82 lokeroa enemmän, projektijohtaja Lassi Santala toteaa.

Investoinnin kotimaisuusaste korkea

 

UUDEN SAHAN käynnistyminen tapahtui siis heinäkuun alussa keskellä parasta kesälomakautta. – Sahan henkilökunta ansaitsee erityismaininnan siitä joustavuudesta, mitä he ovat osoittaneet niin kesälomien kuin ylimääräisten työtuntien osalta, Santala kiittelee. Ylösajovaihe kuormittaa henkilöstöä erityisesti siksi, että niin vanhaa kuin uutta sahaa ajetaan samanaikaisesti. Tämä vaihe tulee kestämään siihen saakka, kunnes uusi saha on täydessä vauhdissa. Uutta sahaa käytettiin alkuvaiheessa yhdessä vuorossa, mutta syyskuun alusta siirryttiin kahteen vuoroon ja samalla käyntiaste nousee 60 prosenttiin.

Koskisen halusi, että sahan työntekijät ovat itse tekemässä ylösajoa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, ja laitetoimittajat ovat vain tukena. –Henkilökunta oppii uusiin koneisiin ja laitteisiin nopeammin, kun he pääsevät heti itse ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia, Santala täsmentää.

– Koskisen oma panos uuden sahan valmistumisessa on ollut merkittävä, mistä suunnitteluvaihe oli tärkein. Erilaisia pohjaratkaisuja tuotantolinjaan oli yli 30 ennen kuin löytyi meille sopivin vaihtoehto, Santala kertoo. Oman lisämausteen suunnitteluun toi tontin muoto, joka myötäilee Mäntsäläntietä. Niinpä saharakennusta ei voinut rakentaa suoraksi, vaan siihen piti tehdä mutka. Hän painottaakin sitä, että ensin oli tärkeää saada tuotantolinjan layout toimivaksi, ja vasta sen jälkeen suunnitella rakennus sen ympärille. Santala on myös ylpeä siitä, miten uuden sahan julkisivu ja ympäristö on saatu tyylikkääksi ja siistiksi. Kaikki rakennuksessa käytetyt puutuotteet ovat Koskisen omaa tuotantoa. Esimerkiksi julkisivussa näkyvää koristerimaa käytettiin kuusi kilometriä.

Käyttösuhde paranee uusimmilla laitteilla

UUDEN SAHAN osastopäällikkönä toimii Juuso Rikkola, joka on aiemmin toiminut vastaavissa hommissa tuotantoinsinöörinä yrityksen höyläämön puolella. LAB ammattikorkeakoulusta vuonna 2020 valmistunut puutekniikan insinööri otti uuden tehtävän vastaan kesällä, kun sahan ylösajovaihe alkoi. – Juuso on hoitanut tehtävänsä hienosti ja omalla esimerkillään innostanut koko sahan henkilöstöä, Santala kehuu.

Rikkolan mukaan täysin uusien koneiden ja järjestelmien opettelu on ollut mielenkiintoista. Lisäksi henkilökunta on ollut erittäin motivoitunutta. – Sahan ylösajo on sujunut hyvin ja yhteishenki sahalla on mainio, vaikka opeteltavaa on ollut paljon, hän iloitsee. Ylösajon sujuvuudesta kertoo sekin, että ensimmäisenä päivänä sahan läpi kulki jo 800 tukkia. Täydessä 400 000 kuutiometrin vuosituotantovauhdissa saha on vuoden 2024 alkupuolella.

Sahainvestoinnin lopulliseksi hintalapuksi tuli yrityksen mukaan noin 50 miljoonaa euroa, ja Santalan mukaan budjetti pysyi hyvin kurissa maailman myllerryksistä huolimatta. Uuden sahan myötä tuottavuus paranee jopa 40 prosenttia, sillä uutta sahaa ajetaan viitenä päivänä kahdessa vuorossa, kun vanhaa sahaa ajettiin kolmessa vuorossa. Yhden vuoron poisjäämisestä huolimatta vuosituotantomäärä kasvaa yli 30 prosenttia.

Sekä Santala että Rikkola iloitsevat siitä, että uuden sahan bufferit niin sahaansyötössä kuin sahalinjalla takaavat tuotannon tasaisemman käynnin. – Tuotantoa ei tarvitse pysäyttää kaikkien pienien ongelmien vuoksi, Santala täsmentää. – Myös raaka-aineen käyttösuhde tulee parantumaan merkittävästi uusimpien ja mittatarkempien laitteiden avulla, Rikkola täydentää.

Esimerkiksi Veisto Oy:n toimitus sisälsi HewSaw SL250 3.3 -sahalinjan lisäksi viisi Prologic+ 3D-mittaria, joista ensimmäinen mittaa tukit jo ennen kuorintaa. – Mittarit takaavat sen, että jokaisesta tukista saadaan optimoitua maksimaalinen saanto, ja että tukkien väli on optimaalinen kullekin asetteelle, Rikkola sanoo. Profiloituja sivulautoja uudella sahalinjalla voidaan sahata 2+2 kaikissa sahausvaiheessa. Täysin optimoitu sahaus tuo hänen mukaansa myös mahdollisuuksia operaattoreiden lisäksi niin tuotannon suunnittelijoille kuin sahatavaran myyjille, sillä nyt Koskisen pystyy tarjoamaan entistä laajemman tuotevalikoiman asiakkailleen. Myös myyjät ovat olleet mukana Veiston järjestämissä koulutuksissa, ja Rikkolan mukaan joitakin uusia tuotteita on jo sahattukin.

Uusi kanavakuivaamo käyttöön huhtikuussa 2024

 

Uuteen saharakennukseen tehtiin myös terähuollolle nykyaikaiset tilat, jonne investoitiin kaikki uudet teroitus- ja pesulaitteet. – Tila halutaan pitää mahdollisimman siistinä, joten investoimme myös 12 metriä korkeaan Kardex-varaosa-automaattiin, Santala sanoo. Koskisen tekee kaikki perusteränhuollot itse.

Sahatavaran tuotantomäärän kasvaessa alkuvaiheessa noin 100 000 kuutiometriä, oli Koskisen tarpeen investoida myös kuivaamokapasiteettiin. OTC-kanavakuivaamon sille toimittaa Valutec, jonka perustusten teko oli käynnissä elokuun lopussa. Käyttöönotto tapahtuu huhtikuussa 2024, ja myös olemassa olevien Valutecin kuivaamoiden ohjausjärjestelmät päivitetään samalla Valmatics 4.0-versioon.

Koskisen jalostaa itse noin 40 prosenttia tuottamastaan sahatavarasta. Jatkossa sahatavaran tuotannon noustessa myös jatkojalostuksen määrän toivotaan kasvavan. Yrityksen viime vuosien investoinnit jatkojalostukseen takaavat sen, että se pystyy tarvittaessa myös jalostusmäärää kasvattamaan. – Toivotaan, että markkinat ovat suotuisat, Rikkola sanoo.

Sahatavaran kysyntä on yleisesti ottaen ollut heikolla tasolla viime aikoina, ja tuotannon supistuksia on jouduttu monin paikoin tekemään. Koskisen sahatavaratuotanto on Santalan mukaan kuitenkin ollut budjetoidulla tasolla.

Santalan mukaan projektin kaikki yhteistyökumppanit ovat suoriutuneet hienosti, mutta haluaa silti mainita erityisesti Fimpec PMO Oy:n ja heidän työmaapäällikkönsä Markus Pekkolan. – On ollut hienoa työskennellä rakennuttajakonsultin kanssa, joka ymmärtää teollisen rakentamisen päälle, Santala kehuu.

Jaa artikkeli