Mustola Timberin uusi lajittelu- ja paketointilaitos käyntiin alle vuodessa

Mustola Timber Oy:n tarina oli lähellä päättyä heinäkuun lopussa 2021, kun tulipalo tuhosi sahan lajittelu- ja paketointilaitoksen täydellisesti. Omistajat eivät kuitenkaan halunneet antaa periksi, ja lopulta uusi aiempaa isompi lajittelu- ja paketointilaitos käynnistettiin vain vuosi tulipalon jälkeen.

Sahalinja säästyi lähes koskemattomana tulipalolta

Keskiviikkona 28.7.2021 aamulla kello 6.00 aloitettiin Mustola Timberissä jälleen yhtä sahauspäivää. Noin puolitoista tuntia myöhemmin yksi sahatavaranlajittelulinjan alle sijoitetuista neljästä hydraulilaitteistoa käyttävästä sähkömoottorista koki laakeririkon aiheuttaen tulipalon. Laitteistolle oli tehty täydellinen huolto vain muutama kuukausi aiemmin. Koska kolme muuta moottoria toimivat edelleen normaalisti pumpaten öljyä, katastrofi oli valmis. – Moottorit toimivat kuin liekinheitin, jonka avulla palo levisi heti kattorakenteisiin, toimitusjohtaja ja pääomistaja Raine Koskinen sanoo.

Vaikka palokunta tuli paikalle nopeasti, ei noin 1000 neliömetrin hallin pelastamiseksi ollut enää mitään tehtävissä. – Onneksi L-kirjaimen muotoisen rakennuksen lyhyellä sivulla ollut sahalinja säilyi kuitenkin lähes koskemattomana, tosin linjan sähköjärjestelmät tuhoutuivat, Koskinen kertoo. Sahatavaravarastot saatiin myös rajattua palon ulkopuolelle. Osa paikallisista palomiehistä oli samaan aikaan sammuttamassa Kalajoella riehunutta suurpaloa, joten Mustola Timberin työntekijät osallistuivat myös sammutustöihin.

Vain kaksi päivää tulipalon jälkeen Koskinen sekä Mustola Timberin muut osaomistajat Conrastock Oy ja Szepaniak Yhtiö Oy tekivät päätöksen siitä, että tuhoutunut laitos rakennetaan uudelleen. – Onneksi meidän vakuutuksemme mahdollistivat jälleenrakentamisen, Koskinen sanoo.

Sahaustoimintaa Mustola Timber jatkoi tulipalosta huolimatta, kun se vuokrasi Kouvolan Saha Oy:n sahaa. Joka toinen viikko Mustola Timber sahasi Kouvolassa, jotta se pystyi toimittamaan sahatavaraa päämarkkina-alueilleen, mutta tuotantomäärät jäivät murto-osaan normaalista. – Työntekijämme eivät ole olleet lomautettuna lainkaan tulipalon jälkeen. Osa heistä oli Kouvolassa sahamassa ja toinen puoli siivous- ja rakennusaputöissä täällä Mustolassa, Koskinen kertoo.

Koskinen ryhtyi heti uudelleenrakentamispäätöksen jälkeen suunnittelemaan uuden laitoksen layoutia, sekä kyselemään laitetoimittajilta tarjouksia linjan kokonaistoimituksesta. Sahainvestointibuumin vuoksi kokonaisen linjan toimitusajat pyörivät kesässä 2024, mikä olisi tiennyt kolmen vuoden taukoa tuotantoon. Tarjouskierroksen jälkeen Mustola Timber päätti tehdä asiat eri tavalla. – Ryhdyimme kartoittamaan markkinoita löytääksemme pätevän projektinjohtajan viemään urakan läpi nopeammin, hän kertoo. Kaksi kuukautta tulipalon jälkeen Mustola Timber palkkasi Watol Oy:n hoitamaan uuden laitoksen suunnittelu- ja rakennusprojektia.

Tuotantolinjan toimituksen pilkkominen nopeutti projektia

 

WATOL ON Petri Saikkosen yhden miehen konsulttiyritys. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus useammasta yrityksestä, jotka toimittavat tuotantolinjoja lähinnä jatkojalostuksen puolelle. – Mustola Timberin projekti on ollut oman urani haastavin useammassakin mielessä, eikä vähiten komponenttien saatavuuden ja pitkien toimitusaikojen vuoksi. Toisaalta se on ollut myös erittäin antoisa, hän kertoo.

Saikkonen teki joitakin muutoksia Koskisen alkuperäiseen layoutiin, minkä seurauksena hallin pituus kasvoi 122 metriin, ja sen pinta-ala on noin 1500 neliömetriä. – Lähdimme heti aluksi pilkkomaan linjaa osiin ja etsimään kullekin osa-alueelle vahvimmat kumppanit, Saikkonen sanoo. Linjan pilkkominen useammalle toimittajalle lyhensi projektin läpivientiaikaa merkittävästi. Yksi suurimmista toimittajista oli Ferroplan Oy, joka toimitti lajittelulaitokselle tasokuljettimet ja 10 vaakalokeroa sisältävän lajittelulinjan. Sen lisäksi yritys toimitti tasokuljettimet paketointilaitokselle, joka piteni sinne rakennetun välivaraston takia alkuperäisestä suunnitelmasta. Ferroplan hoiti myös kaikki toimitustensa mekaniikka-asennukset itse, mutta muut mekaniikka-asennukset teetettiin aliurakoitsijoilla.

Uuden lajittelulinjan viereen asennettiin rimoituslinja, jonka Koskinen oli hankkinut vain pari kuukautta ennen tulipaloa käytettynä, eikä sitä oltu vielä ehditty asentaa. – Toinen linja toimii apulinjana, minkä avulla meidän ei tarvitse välttämättä pysäyttää tuotantoa jatkossa, hän toteaa.

Uuden hallin rakentaminen ei kuulunut Watolin vastuulle, vaan sen pääurakoitsija oli Rakennus Nopsa Oy. Suunnittelusta ja valvonnasta vastasi Temaltek Oy ja teräsrungon toimitti Metforce Oy. Hallia rakennettiin kuitenkin tiiviissä yhteistyössä lajittelulinjan rakentamisen kanssa, sillä esimerkiksi mekaniikkaosat oli nostettava sisälle yläkautta ennen katon rakentamista.

 

Ensimmäinen sahatavarapaketti ulos elokuussa 2022

ERÄS KRIITTISIMMISTÄ valinnoista oli oikean automaatiokumppanin valinta, koska tavoite uuden laitoksen ylösajon aloitukselle oli asetettu heinäkuulle 2022. – Meidän oli oltava varmoja siitä, että heinäkuussa meillä on Siemensin logiikkakomponentit sähkökaapeissa. LSK Techology Oy pystyi meidät vakuuttamaan parhaiten ja he myös pitivät lupauksensa, Saikkonen kiittelee. Veisto Oy ja ABB Oy puolestaan asensivat yhteistyössä täysin uudet sähköjärjestelmät ja kaapeloinnit sahalinjaan.

Paketointilaitokselle Fromm Pakkaus Oy toimitti vannehtimisautomaatin sekä käärintäkoneen. EnviOn Oy:n toimitus puolestaan sisälsi myös Avertas Robotics Oy:n robotin, joka tekee merkinnät sahatavarapakettiin siihen kiinnitetyllä merkintälaitteella. Osa Mustola Timberin sahatavarasta myös huputetaan, jolloin merkintä tulee hupun päälle.

Uudessa laitoksessa kompressori- ja hydrauliikkalaitteet on sijoitettu erillisiin tiloihin hallin ulkopuolelle, ja ne ovat varusteltu aerosolisammutinjärjestelmillä. Samalla koko sahalaitokseen asennettiin sprinklerijärjestelmä. Uusien sammutusjärjestelmien arvo ylittää puoli miljoonaa euroa.

Ensimmäinen sahatavarapaketti tuli ulos uudesta laitoksesta vuoden 2022 elokuun lopussa. Erinäiset mekaniikka-asennuksiin liittyneet seikat hidastivat valmistumista noin kuukaudella. – Linja on suunniteltu niin väljästi, että siihen voi jatkossa tehdä joitakin muutoksia ilman suurta vaivaa, Koskinen kertoo. Yksi sellainen on kameralajittelun asentaminen, mihin investoiminen on Koskisen mukaan tulevaisuuden suunnitelmissa.

Tuotanto täyteen vauhtiin elokuussa 2023

SAIKKONEN ON tyytyväinen siihen, miten projekti eteni, vaikka vaikeuksiakin matkan varrella oli. Projektin läpiviemistä helpotti hänen mukaansa se, että päätöksen tekijä oli koko ajan lähellä ja tavoitettavissa. – Vaikka Raine tekikin päätökset, antoi hän minulle rauhan johtaa projektia yksin, Saikkonen sanoo. Hän kertoo, että seuraavat Watolin projektit liittyvät Ferroplanin uuteen automaattiseen traverssivaunujärjestelmään, jollainen otetaan käyttöön muun muassa Junnikkalan Oulun sahalla. Saikkonen on mukana myös JPJ Wood Oy:n uuden höyläämön rakentamisessa.

Täydellä teholla Mustola Timberin tuotanto pyörii Koskisen mukaan viimeistään elokuussa, kun loput asennukset on saatu viimeisteltyä ja henkilökunta koulutettua. Vaikka yrityksellä on nyt käytössään uusi ja tehokkaampi lajittelulinja, on Koskisen mukaan heidän tavoitteenaan kasvattaa tuotantomäärää maltillisesti. Hän jakaa kiitosta Saikkoselle projektin nopeasta ja menestyksekkäästä läpiviemisestä. – Emme olisi missään nimessä saaneet laitosta valmiiksi näin nopeasti ilman häntä, Koskinen kehuu.

Jaa artikkeli