Sahanpurusta erikoispaperia

Suurin osa sahanpurusta päätyy Suomessa polttokattilaan. Kotkamills hyödyntää sahanpurun pidemmälle ja valmistaa sahanpurusta Absorbex®-paperia, jonka pääkäyttökohteita ovat korkeapainelaminaatit ja vanerien pinnoituskalvot. 

Pääosin kotimaista sahanpurua

Kotkamills on Suomen suurin sahanpurun käyttäjä: se käyttää Suomessa tuotetusta noin 3,3 miljoonasta kiintokuutiometristä sahanpurua runsaat 20 prosenttia eli 700 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Kotkamillsin tytäryhtiön Kotkamills Absorbex Oy:n johtaja Ville Seppälä kertoo yrityksen haluavan kasvattaa sahanpurun käyttömäärää: – Meidän investointiohjelmamme edetessä sahanpurun tarpeemme kasvaa jatkossa, joten mieluusti ostamme sitä lisää.  

Sekä ympäristön että talouden kannalta sahanpurun jatkojalostaminen on järkevää. Korkeapainelaminaatissa ja vanereiden pinnoituskalvona sahanpurun elinkaari on pisimmillään monta vuosikymmentä, poltettavana bioenergiana siihen sitoutunut hiili palaa välittömästi ilmakehään. Taloudellisesti jatkojalostamisen lisääntyminen näkyy myös purun hinnassa ja siten myös sahojen tuottona.

 

Käytetty sahanpuru Kotkamillsillä on pääosin kotimaista: omalta sahalta saadaan 10 prosenttia ja muilta Suomen sahoilta ostetaan 80 prosenttia raaka-aineesta. Venäjältä ostetaan loput 10 prosenttia. Hankintasäde on 500 kilometriä. – Olemme sahoille siitä hyvä yhteistyökumppani, että ostamme sahanpurua läpi vuoden saman verran. Tämä talvi oli sahanpurun hankinnassa varsin haasteellinen sahatavaran heikon kysynnän ja mekaanisen metsäteollisuuden lakon takia, mutta onneksi se oli leuto, joten kovasta kilpailusta huolimatta purua riitti juuri ja juuri täyteen paperituotantoon, Seppälä pohtii.

Absorbex-paperiin vaadittavan sellun teko vaatii sahanpurua eli sitä ei hakkeella voi korvata. Tehtaalla käytetään sekä kuusen että männyn purua. Purun tuoreusvaatimus ei ole niin kriittinen kuin hakkeen käytössä kartongin valmistuksessa, mutta tasalaatuisuus on tuotannossa tärkeää.  

– Olemme kyllä kehittäneet omaa prosessiamme ja saamme seulottua isommat jakeet pois, mutta muita epäpuhtauksia kuten soraa ei raaka-aineessa saa olla. Puru tulee siksi aina varastoida asfaltilla tai betonialustalla, Seppälä täsmentää. Jää ja lumi eivät purukasassa yleensä viihdy, koska purukasoissa kehittyy lämpöä, mutta joinakin talvina niiden sulattaminen teettää tehtaalla lisätyötä. 

 

Laadukkaiden korkokenkien pohjarakenteita

Absorbex-paperi on pitkälle jalostettu erikoispaperi, joka on imukykyistä ja pohjaltaan tasaista. Jalostettaessa paperi kyllästetään hartseilla ja laminoidaan kuumapuristimessa levyiksi. 

Ylivoimaisesti suurin osa tehtaan tuotannosta käytetään dekoratiivisen korkeapainelaminaatin runkokerroksissa. Korkeapainelaminaattia käytetään eri käyttökohteissa, kuten keittiön tasoissa, ovissa ja välitiloissa. Nykyään entistä enemmän käyttökohteina ovat julkisten tilojen korkean hygienian ja kestävyyden vaativat kohteet, kuten sairaala- ja päiväkotikalusteet, sekä risteilyaluksien ja lentokenttien pintarakenteet. – Korkeapainelaminaatin loppupainosta 70 prosenttia on puukuituja ja 30 prosenttia hartseja. Tuote muuttuu hiljalleen vielä ympäristöystävällisemmäksi, koska hartsien fossiilia raaka-aineita on alettu korvata ligniinipohjaisilla tuotteilla, Seppälä kertoo. 

Absorbex-paperia käytetään myös teknisissä laminaateissa, joita käytetään elektroniikkateollisuudessa erilaisina porausalustoina ja eristeinä. 

– Yksi erikoisimmista kohteista, jossa Absorbex-paperia tiedän käytetyn, on naisten korkealaatuisten korkokenkien pohjarakenteessa italialaisessa kenkätehtaassa, Seppälä naurahtaa.

Neliöpainoltaan ohuita papereita käytetään vanerien pinnoituskalvoissa. Kalvoilla päällystettyjä vanereita käytetään niin betonointilevyinä kuin kuljetusvälineteollisuudessa. 

Kotkamillsin tehtaalla valmistetaan myös Absorbex Eco -papereita, joissa käytetään lisämassana kierrätyskuitua. – Suomessa kierrätyskuitu on erittäin hyvätasoista, koska se ei ole kiertänyt montaa kertaa ja massa on siksi pitkäkuituista. Kierrätyskuitu, jota käytämme, tulee kaupoista ja teollisuudesta, Seppälä toteaa. Ekopaperin käyttökohteet ovat muuten samat, mutta kaikkein korkeimman laatuvaatimuksen teknisiin laminaatteihin se ei välttämättä sovellu. 

 

Aktiivista investointia

Kotkamills investoi aktiivisesti. Vuonna 2016 valmistui entisen aikakauslehtipaperilinjan tilalle muovittoman kartongin tuotantolinja. Kaikille on tuttuja Kotkamillsin kartongista valmistetut muovittomat kertakäyttömukit, jotka ovat löytäneet paikan monen kansainvälisenkin yritysketjun valikoimissa. 

Nyt on käynnissä sellutehdasinvestointi, jossa modernisoidaan sellun pesu. – Vuoden päästä prosessi on kehittynyt niin, että saamme lisättyä sellun tuotantoa nykyisillä linjoilla, Seppälä suunnittelee. 

Valmistelut on myös aloitettu uuden erikoispaperikoneen investointiin, joka pyritään toteuttamaan parin vuoden päästä. Uudella koneella on tarkoitus tehdä neliöpainoltaan alhaisimpia Absorbex-papereita 40 grammasta 160 grammaan. – Tällöin Absorbex-papereiden valmistukseen tarvittava purusellun tuotanto nousisi nykyisestä 150 000 tonnista 200 000 tonniin vuodessa. Tämä tarkoittaa myös raaka-aineen tarpeen kasvua 700 000 kiintokuutiosta miljoonaan kiintokuutioon vuodessa, Seppälä laskeskelee. 

Usko kysynnän jatkumiseen kova

Kotkan tehtaiden Absorbex-papereiden tuotanto on vuosikausia pyörinyt täydellä kapasiteetilla 24/7. 

– Kaupungistuminen ja rakentaminen on lisääntynyt ja kysyntä on ollut tasaisen kasvavaa. Uskomme, että kysyntä tulevaisuudessa pysyy hyvänä. Koronakriisi jättää varmasti jonkinlaisen jäljen, mutta ei vielä tiedetä minkälaisen. Huonekalukaupat ovat kiinni eri puolilla maailmaa, joten myös korkeapainelaminaatin kysyntään se vaikuttanee jollain viiveellä. Korkeapainelaminaattien käyttö on kuitenkin lisääntynyt ja sitä käytetään entistä enemmän myös korjausrakentamisessa, joten pitkällä tähtäimellä luotamme Absorbex-paperin kysyntään, Seppälä toteaa.

 

Jaa artikkeli