Tavoitteena tuotannon tuplaaminen

Sahakonserni FM Timber osti joulukuussa Pyhännältä PRT-Woodin tuotantotilat ja aikoo seuraavaksi modifioida laitoksen sahalinjan. Myös konsernin Pihtiputaan laitoksella sahausmääriin on luvassa merkittävää kasvua. 

Koneet ja laitteet omassa omistuksessa

Sahakonserni FM Timber on ostanut Pyhännällä sijaitsevan, entisen PRT-Woodin tuotantotilat laitteineen. Joulukuun 16. solmitussa kaupassa FM Timberin omistukseen siirtyi 19 hehtaarin tehdasalue ja 10 000 neliön tuotantotilat sahaus- ja höyläyslinjastoineen.

       Olemme vuoden 2020 talvesta saakka sahanneet ja höylänneet Pyhännällä alihankintana Pyhännän Puujalostus Oy:n kautta. Haluamme kehittää sahausta, ja tämä onnistuu parhaiten, kun koneet ja laitteet ovat omassa omistuksessa, FM Timber Oy:n toimitusjohtaja Sami Kähärä sanoo.

Tällä hetkellä Pyhännän tuotantolaitoksella sahataan kahdessa vuorossa vuosittain noin 70 000 kuutiota sahatavaraa. Kähärän mukaan konsernin tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotanto modifioimalla sahalinjaa niin, että se jatkossa soveltuu myös pieniläpimittaiseen tukin sahaamiseen.

       Johtoajatuksemme on hankkia raaka-aine lähialueelta. Pyhännällä on runsaasti pieniläpimittaista tukkia mutta nykyinen vannesahalinjamme on rakennettu järeämmille tukeille, Kähärä perustelee.

Sahateollisuudessa on eletty huippusuhdannetta, jonka myötä useilla sahoilla on investoitu kone- ja laitekantaan. Samalla laitetoimittajien toimitusajat ovat venyneet 2–3 vuoteen. Kähärän mukaan pitkät toimitusajat ovat osaltaan syy siihen, ettei Pyhännällä investoida uusiin laitteisiin.

       Aloitamme modifioinnin tänä vuonna, ja ensi vuoden alussa linjaston pitäisi olla käyttövalmiina. 140 000 kuutioon emme ensi vuonna vielä yllä, mutta parin vuoden tähtäimellä meidän pitäisi olla tavoitteessa.

 

Osittain omin, osittain ulkopuolisin voimin toteutetun investoinnin arvo on Kähärän mukaan useita miljoonia euroja.

Investoinneilla haetaan tuotantomäärän kasvua

Pyhännän tuotantolaitoksen höyläyskapasiteetti on 80 000 kuutiota. Uutena liiketoiminta-alueena höyläysliiketoiminta laajentaa FM Timberin asiakaskuntaa ja tasaa sahatavaramarkkinoiden suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Konserni tavoittelee pitkäaikaisia asiakkuuksia, ja on tätä silmällä pitäen vahvistanut myyntiorganisaatiotaan.

– Pyrimme etenemään asiakas edellä. Myyntijohtajallamme Mikko Luikulla ja vientipäälliköllämme Juha Partasella on höylätyn puutavaran markkinasta vahva kokemus.

Pyhännän kauppa tukee FM Timberin kehitysohjelmaa, jonka myötä konserni aikoo kaksinkertaistaa sahatavaran tuotantonsa nykyisestä 170 000 kuutiosta 350 000 kuutioon vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää konsernin Pihtiputaan sahalaitoksen sahausmääriin merkittävää kasvua.

Pihtiputaalla investointiohjelma käynnistyi vuonna 2020, jolloin tukin mittaukseen lisättiin röntgen ja sahaansyöttöä nykyaikaistettiin tukin suuntauksella ja kameratekniikalla. Vuosina 2022–2024 tarkoitus on investoida kameralaadutukseen ja tasaamoon sekä lisätä kuivauskapasiteettia.

Investointien myötä tuotantomäärä nousee nykyisestä 70 000 kuutiosta 130 000 kuutioon, Kähärä sanoo.

Sahausmäärien kasvattaminen edellyttäisi suurempaa vuokrametsäpinta-alaa

FM Timberin kolmas sahalaitos sijaitsee Venäjän Värtsilässä, lähellä Niiralan raja-asemaa. Yhtiö osti vuonna 1993 perustetun Karlis-sahayhtiön vuonna 2006, ja vuonna 2009 se kasvatti Värtsilän yksikön tuotantoa investoimalla uuteen, suurempaan pyörösahalinjaan sekä kuorimakoneeseen.

Vuosituotannoltaan 90 000 kuution laitos on erikoistunut määrämittaiseen, pitkään sahatavaraan.

– Pitkä, 6-kuusimetrinen sahatavara on meille iso etu, sillä suomalaiset sahat eivät näin pitkää yleensä tee.

Värtsilän sahatavara kuivataan ja lajitellaan 40 kilometrin päässä Kiihtelysvaarassa, entisen Saha-Tapion saha-alueella, jonka FM Timber osti vuonna 2010. Tämä ”maailman pisin sahalinja” saattaa kuitenkin kohta lyhentyä. Syynä on tuoreen sahatavaran vientivero, joka Venäjällä astui voimaan kesällä 2021.

– Tuoreen sahatavaran viennistä on maksettava veroa 13 euroa kuutiolta, eli meidän sahausmäärillämme puhutaan melko merkittävistä summista.

Venäjä on aiemmin ilmoittanut, että se aikoo kieltää jalostamattoman havupuun ja arvokkaan lehtipuun viennin suitsiakseen Kiinaan suuntautuvaa mustanpörssin kauppaa. Tuoreen sahatavaran vientirajoituksilla puolestaan tavoitellaan Venäjän oman jalostuksen kasvua.

– Venäjällä lainsäädäntöympäristö voi muuttua nopeasti. Esimerkiksi vientiveroa koskevat lakiluonnokset julkistettiin huhtikuussa ja laki astui voimaan heinäkuussa. Isossa kuvassa muutokset ovat kuitenkin loogisia.

FM Timber ei ole vielä julkistanut, millä aikataululla se aloittaa sahatavaran kuivauksen Värtsilässä. Kähärä kuitenkin toteaa, että yhtiöllä on Kiihtelysvaaran varalle oma kehityssuunnitelmansa olemassa.

Toisin kuin Suomessa, missä metsänomistaminen pohjautuu yksityiseen metsänomistukseen ja perhemetsätalouteen, Venäjällä metsät ovat valtion hallussa. Niihin voi kuitenkin lunastaa vuokraoikeuden enintään 49 vuodeksi kerrallaan.

FM Timberillä on Venäjän Karjalassa vuokrametsiä yhteensä yli 80 000 hehtaaria. Niiden reilu 100 000 kuution hakkuuoikeus riittää noin viiden kuukauden sahaukseen.

– Sahausmäärien kasvattaminen edellyttäisi suurempaa vuokrametsäpinta-alaa. Vuokra-oikeuksia on kuitenkin niukasti tarjolla ja hinnat ovat korkealla.

Hakkuutavat ovat suomalaisittainkin tuttuja harvennus- ja päätehakkuita, joiden lisäksi käytetään myös kaistalehakkuita.

– Venäjällä viranomaiset seuraavat hakkuiden toteutumista todella tarkasti ja esimerkiksi kaikki kaadettu puutavaran on sakon uhalla kuljetettava pois leimikolta.

Alusta asti vientikauppaan suuntautunut

FM Timber on perustettu Pihtiputaalla vuonna 1997. Liikeideana oli sahata vuokrakoneilla tuoretta, pieniläpimittaista sahatavaraa. Pieniläpimittaisesta puusta siirryttiin kuitenkin nopeasti suurempiin tukkeihin, sillä jo seuraavana vuonna hankittiin oma, isompi saha ja aloitettiin sahatavaran tuoreena toimitus asiakkaille. 2000-luvun alussa tuoretoimitusmahdollisuudet vähenivät, ja konsernissa aloitettiin investoinnit kuivaukseen ja lajitteluun.

FM Timber on perustamisestaan saakka suuntautunut aktiivisesti vientikauppaan. Tärkeimpiä markkina-alueita ovat Aasia, Pohjois-Afrikka, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Viennin osuus tuotannosta on noin 70–85 %. Viime aikoina koronapandemia on vahvistanut kotimaan markkinaa.

Vuoden 2021 lopulla FM Timberissä aloitettiin sukupolvenvaihdosjärjestelyt. Niiden myötä konsernin entisistä omistajista Ahti Paananen siirsi omistuksensa kolmelle lapselleen. Heidän lisäkseen konsernin omistajiin kuuluvat Keijo ja Pasi Mikkonen, sekä yrityksen toimivasta johdosta Sami Kähärä ja Mikko Luikku.

Jaa artikkeli