Tekoja ympäristön hyväksi

Yritysten ympäristövastuun merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään. Puisia pakkausratkaisuja, varastointi- ja logistiikkapalveluita tarjoavassa Earthpac Oy:ssä on mietitty, mitä ympäristövastuullisuus merkitsee omalla kohdalla. Elokuussa Earthpacin Äänekosken tehtaan katto valjastettiin aurinkosähkön tuottamiseen.

Dieselistä sähköön

Yritysten ympäristövastuun merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään, arvioi Earthpac Oy:n toimitusjohtaja Harri Kaisto.

Earthpac on haapajärvinen, puisten pakkausratkaisujen ja varastoinnin ja logistiikan tarjoaja. Vuonna 1995 perustetulla yrityksellä on viisi tehdasta, jotka sijaitsevat Äänekoskella, Lieksassa, Kouvolassa, Hämeenlinnassa ja Kruunupyyssä.

– Olemme Earthpacissa käyneet keskustelua ympäristövastuullisuudesta, ja miettineet, mitä se tarkoittaa meidän kohdallamme, Kaisto kertoo.

Earthpacin toiminta pohjautuu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatteihin mutta niiden lisäksi yritys on ottanut ylimääräisiä askelia tehostaakseen ympäristövastuullisuuttaan.

– Olemme jo pitkään pyrkineet minimoimaan hukkapuun osuuden kaikessa toiminnassamme, ja syntyneen jätepuun käytämme energiaksi omilla tehtaillamme.

Säästöä energian kulutukseen on haettu esimerkiksi siirtymällä valaistuksessa led-valoihin. Hallien sisälämpötila on optimoitu, diesel-käyttöisistä trukeista ollaan parhaillaan siirtymässä sähkökäyttöiseen kalustoon, ja henkilöstön käyttöön tarjotaan mahdollisuuksien mukaan maksutta latauspaikkoja sähköautoille.

Aurinkosähköä ja kierrätystä

Tuorein investointi valmistui vuoden 2021 elokuussa, jolloin Äänekosken tehtaan katosta 300 neliötä valjastettiin aurinkosähkön tuottamiseen. Aurinkovoimala tuottaa vuosittain fossiilitonta sähköä noin 40 MWh. Investoinnin kokonaisarvo on hieman alle 50 000 euroa, ja yritys on saanut siihen Business Finlandin myöntämää energiatukea 20 prosenttia kustannuksista.

– Aurinkopaneelit tuottavat keskimäärin viisi prosenttia vuotuisesta Äänekosken tehtaan kokonaissähkönkulutuksestamme, Kaisto kertoo.

Earthpacin tuotevalikoima kattaa suuren joukon erilaisia puu-, kuitu- ja muovipohjaisia pakkausratkaisuja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin, mutta parhaiten yritys tunnetaan kuormalavoistaan. Standardikokoisten lavojen lisäksi yritys valmistaa kustomoituja kuormalavoja asiakkaan mitta- ja kokovaatimusten mukaan. Lavat leimataan IPPC ISPM-15 merkinnöin vientikohteen vaatimusten mukaan, ja tarpeen vaatiessa ne voidaan leimata myös asiakkaan logolla tai nimellä.

– Raaka-aineena käytämme suomalaista, lajiteltua sahatavaraa, jota käytännössä hankimme kaikilta merkittäviltä sahoilta.

Uusien kuormalavojen valmistamisen lisäksi Earthpac kierrättää käytettyjä kuormalavoja vuosittain yli 200 000 kappaletta, eli noin 8 prosenttia lavatuotannostaan.

– Kuormalavojen ja muidenkin puupakkausten kierrätysastetta olisi hyvä pystyä nostamaan, mutta se ei ole ongelmatonta, Kaisto sanoo.

Suurin osa Earthpacin valmistamista kuormalavoista on räätälöity asiakkaan mittoihin, joten ne pitäisi kyetä lajittelemaan dimensioittain ja laaduittain ennen kierrätystä. Haastetta lisää se, että valtaosa lavoista päätyy vientiteollisuuteen ja ulkomaille, eikä kohtuuhintainen palautus näin ollen ole mahdollista.

– Uskon vahvasti siihen, että puupakkausten kierrätysastetta saadaan nostettua, mutta käsitykseni mukaan kierrätystä varten pakkaukset tulee ensin jalostaa toiseksi tuotteeksi.

Vielä toistaiseksi ongelmaan ei olla löydetty kilpailukykyistä ja kaupallistettavaa ratkaisua.

Kasvuhaluinen perheyritys

Omistustaustaltaan Earthpac on suomalainen perheyritys, jonka pääosakas on Raimo Jääskeläinen perheineen. Jääskeläisten lisäksi Earthpacin omistajakunta koostuu yrityksessä työskentelevistä pienomistajista. Kaiston mukaan pienomistajuus on osoittautunut hyväksi tavaksi sitouttaa avainhenkilöitä yritykseen.

Toimintansa alkuvuosina perheyritys harjoitti sahausta. Kun sahaamisesta luovuttiin, omistajat jalostivat jäljelle jääneen sahatavaran kuormalavoiksi. Näin syntyi Earthpac – tuolloin vielä nimellä Raja-lava. Vähän kerrassaan kuormalavojen kysyntä kasvoi ja yrityksen toiminta laajeni.

Äänekoskelle Earthpac tuli asiakkuuden mukana 2000-luvun taitteessa. Samoin kävi myöhemmin Lieksan ja Kouvolan tehtaiden kohdalla.

– Toimintamme ytimenä on pyrkimys toimittaa asiakkaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Rahtikustannusten ja palvelukyvyn vuoksi on järkevää, että tehdas sijaitsee kohtuullisen lähellä asiakasta, Kaisto perustelee.

2010-luvulla Earthpac on tasaisen varmasti kasvattanut liikevaihtoaan. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa, ja tänä vuonna Kaisto arvioi sen nousevan yli 30 miljoonan euron.

– Olemme kasvuyritys ja tavoittelemme jatkossakin maltillista kasvua.

Myös tähän asti kasvun pohjana ovat olleet investoinnit uusiin tehtaisiin ja liiketoimintoihin. Yrityskauppoja Earthpac on solminut yhden, ostaessaan kruunupyyläisen Stonicwood Oy:n.

Käsityötä ja robotiikkaa

Puupakkaustoimialaa Kaisto luonnehtii kohtalaisen vakaaksi. Poikkeuksellinen koronavuosi näkyi myös Earthpacilla liikevaihdon notkahduksena, mutta tilanne on nopeasti korjaantunut.

– Osaltaan toimintaamme vakauttaa se, että asiakaskuntamme on laaja ja koostuu eri alojen yrityksistä. Ja onhan puu edelleen paras materiaali pakkaamiseen.

Työntekijöitä Earthpacilla on noin sata, ja lisäksi se työllistää alihankinnan kautta omissa tuotantotiloissaan noin 40 henkeä. Kaiston mukaan alihankinta tuo lisää joustavuutta toimintaan.

– Osa tuotteistamme on melko spesifejä, ja edellyttävät käsityötä. Kun teetämme osan työstä alihankintana, pystymme lisäämään kapasiteettiamme, kun asiakkaan kuormitus kyseisen tuotteen osalta muuttuu.

Earthpacin Äänekosken tehtaalla kuormalavoja valmistetaan sekä käsityönä että kahdella tuotantolinjalla. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan yhdellä linjalla voidaan työvuoron aikana valmistaa yli 1500 lavaa. Kaiston mukaan yrityksen tavoitteena on entisestään lisätä tuotannon automatisaatiota ja robotisointia.

– Tuotannon robotiikka merkitsee tehokasta valmistamista, mikä näkyy asiakkaillemme kilpailukykyisenä hintana.

Earthpacin tehtailla tuotannon työntekijät työskentelevät paikkakunnasta riippuen joko keskeytyvässä 3-vuorossa, keskeytyvässä 2-vuorossa tai päivävuorossa. Kaisto kehuu yrityksen henkilöstöä ammattitaitoiseksi ja sitoutuneeksi.

– Pisimmät työurat ovat meillä jatkuneet yli 20 vuotta.

Tuotantolinjoilla työskennellään monenlaisilla eri koulutustaustoilla. Kaiston mukaan papereita tärkeämpää on oikeanlainen asenne, sillä yritys kouluttaa työntekijänsä itse.

– Pitää olla halua ja intoa tehdä työtä sekä riittävä fyysinen kunto. Osa kokeilee, ja toteaa, ettei tämä ole oma juttu. Mutta he jotka jäävät, viihtyvät pitkään.

Jaa artikkeli