Terähuolto omiin käsiin

Ikkuna- ja oviteollisuuden komponenttien toimittajana tunnettu Kurikka Timber teki viime vuonna jälleen mittavat investoinnit Suolahdessa. Noin 3000 neliömetrin sahatavaraterminaalin lisäksi yritys investoi terähuollon tiloihin sekä laitteisiin. Yrityksessä odotetaan jo korjausrakentamisen aaltoa Euroopassa.

Liikevaihto moninkertaistunut

Markkinoiden odottava tunnelma heijastuu väistämättä tänä vuonna myös Kurikka Timberin tuotantoon.
– Odotamme tuotantomäärämme jäävän noin 30 prosenttia viime vuoden määrästä, toimitusjohtaja Jaakko Kurikka sanoo. 

Yrityksessä uskotaan kuitenkin valoisaan tulevaisuuteen. Onhan se nähnyt vaikeimpiakin aikoja, kuten vuoden 2008 finanssikriisi välittömästi isojen investointien perään.


Jaakko Kurikka aloitti yrityksen johdossa vuonna 2001, jolloin sen liikevaihto oli noin kaksi miljoonaa euroa. Reilu puolet tuli sahaustoiminnasta, jonka yritys lopetti jo vuonna 2009. – Viime vuonna liikevaihtomme oli 49 miljoonaa euroa, joten asioita on tehty oikein, hän toteaa.


Edelleen noin 90 prosenttia Kurikka Timberin tuotannosta menee vientiin, pääasiassa Pohjois-Eurooppaan.
Yritys työllistää tällä hetkellä yhteensä 122 henkilöä, joista 110 tuotannon tehtävissä. Ikkuna- ja oviteollisuuden komponenttien lisäksi yritys valmistaa jonkin verran komponentteja porrasvalmistajille, sekä pellettiä. Sahatavaraa yritys käyttää tällä hetkellä noin 130 000 kuutiometriä, minkä se hankkii reilulta kymmeneltä suomalaiselta sahalta. Komponenttien valmistuksessa käytettävät PVAc-liimat Kurikka Timber hankkii Kiilto Oy:ltä, ja MUF-liimat puolestaan Akzo Nobelilta.


Puolet Kurikka Timberin omistuksesta siirtyi tanskalaiselle säätiöomisteiselle Dovista A/S:lle vuonna 2017, jonka kanssa Kurikka Timber oli jo tehnyt yhteistyötä reilun viiden vuoden ajan. –  Yhteisomistajuus Dovistan kanssa on ollut erittäin toimivaa, koska yrityksessä osataan katsoa myös pidemmälle tulevaisuuteen, Kurikka toteaa.

Kaksi isoa investointia

Kurikka Timber on investoinut tuotantonsa kehittämiseen Kurikan aikana tasaisesti, ja viimeisimmät isommat investoinnit yritys teki viime vuonna. Näkyvimpänä noin 3000 neliömetrin suuruinen lämmin sahatavaran varastoterminaali, jonka toimituksesta vastasi Trutec Oy. Halli on varustettu ilmankostutinjärjestelmällä.

 Sahatavarat halliin ja hallista pois kuljetetaan pitkillä sivuilla olevista 20 ovesta eli halli on jaettu 20 erilliseen lohkoon, minkä lisäksi terminaalissa on vastaanottotarkastuspiste laadun varmistamiseksi. – Sivusta täyttämällä saamme koko hallitilan tehokkaasti käyttöön. Tällä hetkellä hallissa odottaa noin 6000 kuutiometriä sahatavaraa jatkojalostusta, Kurikka kertoo.

Kaiken kaikkiaan tehdasaluetta kasvatettiin noin kolmella hehtaarilla yhteensä noin 13 hehtaariin. Katettua tuotantotilaa on yhteensä noin 20 000 neliömetriä.

Toisen ison investoinnin Kurikka Timber teki terähuoltoonsa, joka on jatkossa yrityksen omissa käsissä.
– Aiemmin teimme osan terien huolloista itse ja osa oli ulkoistettu, Kurikka sanoo.

Terähuolto toimi aiemmin pienemmissä tiloissa, mutta nyt sille rakennettiin noin 300 neliömetrin halli, jonne hankittiin kahden vanhan CNC-koneen lisäksi kaksi täysin uutta konetta. Terähuollon tilat pitävät sisällä myös asianmukaiset pesu- ja tarkastuspisteet, joita juuri viimeistellään. Terähuollossa työskentelee kolme henkilöä kahdessa vuorossa.

5S käyttöön kaikilla osastoilla

Uudet koneet ovat molemmat sveitsiläisiä, ja niiden toimituksesta vastasi Oy Sawcenter Ab. Iselin KHB100 on pyöröterien teroittamiseen valmistettu 7-akselinen CNC-teroituskone. Se tekee täysin automaattisesti pyöröterien rinta- ja päältähionnan yhdellä kierroksella, ja siihen voi tallentaa rajattoman määrän hiontaohjelmia. Kone on varusteltu automaattisella halkaisijan mittauksella, rintapinnan tunnistuksella sekä hiomalaikan kosketuksella. Konetta ohjataan isolla värillisellä kosketusnäytöllä, ja siinä on myös etäyhteys tehtaalle. Nimenomaan pyöröterien teroittaminen on uutta Kurikka Timberin omassa terähuollossa.

Toinen uusi CNC-kone on kursojen, kuttereiden sekä kierrenousutyökalujen hiontaan soveltuva Schneeberger Aries NGP4+ CNC hiomakone. Se on 4-akselinen, jossa on 5 kW:n hiomapäämoottori sekä hiomanesteen jäähdytin. Konetta ohjataan 10,3 tuuman välilliseltä kosketusnäytöltä, ja koneen mittaresoluutio 0,05 µm on Sawcenterin mukaan markkinoiden tarkin. Toinen Kurikka Timberin vanhoista teroituskoneista on saman toimittajan, joten tämän koneen käyttöönotto on luonnollisesti sujunut hieman jouhevammin. Molempiin uusiin CNC-teroituskoneisiin Kurikka Timberin terähuollon henkilöstö sai koulutuksen paikan päällä.

5S-menetelmää on Kurikan mukaan sovellettu yrityksen toiminnassa jo aiemmin, mutta sen täysimääräinen käyttö aloitetaan terähuollon tiloista. – 5S olisi pitänyt ottaa käyttöön jo monta vuotta sitten, mutta nyt se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla osastoilla, Kurikka sanoo.

 

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Puun jatkojalostusasteen nostaminen Suomessa on monien tahojen toiveissa. Kurikan mukaan ratkaisu ei välttämättä ole jatkojalostuksen rakentaminen sahan yhteyteen. – Yksi saha ei pysty tarjoamaan niin laajaa valikoimaa raaka-ainetta, että sen kylkeen pystyisi rakentamaan kannattavaa jatkojalostustoimintaa Suomessa, hän toteaa.

Hänen mukaansa jatkojalostusta tekemään tarvitaan erillinen yritys, joka hyödyntää
useamman sahan raaka-aineita.

Markkinat tällä hetkellä niin Suomessa kuin Euroopassa ovat odottavissa tunnelmissa monenkin asian suhteen. Myös Kurikka Timberillä on jouduttu rajoittamaan tuotantoa ja turvautumaan lomautuksiin. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta, ja esimerkiksi EU:n Renovation Wave -ohjelman pitäisi tuoda merkittävän buustin erityisesti ikkuna- ja oviteollisuudelle. Joidenkin laskelmien mukaan Euroopassa olisi noin 35 miljoonaa taloa, jotka pitäisi remontoida, jotta ne täyttäisivät vuoden 2050 vaatimukset energiatehokkuudessa.
– Esimerkiksi Iso-Britannia on meille välillisesti erittäin tärkeä markkina-alue, Kurikka kertoo.


Kurikka Timber aikoo jatkaa kasvun tiellä tulevaisuudessakin, ja yrityksen tavoite on kasvattaa tuotantoaan noin 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon verrattuna. Tämän hetken pieni notkahdus on Kurikan mukaan hieman siirtänyt investointeja eteenpäin, mutta mahdollisesti jo ensi vuonna yritys tekee päätöksen ison investoinnin tekemisestä Kaura-ahossa. – Käytännössä se tarkoittaa kokonaan uuden tuotantolinjan rakentamista vuoden 2025 aikana, hän paljastaa

Jaa artikkeli