Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sahainvestointi – Kehitysloikka kohti kasvavaa tuotantoa

Tervolan Sahan ja Höyläämön tavoitteena on digitalisaation lisääminen ja kansainvälistyminen. Sen tavoittelussa tehtiin iso harppaus tänä kesänä, kun yrityksen uusi sahalaitos valmistui.

Vuosikapasiteetti yli kaksinkertaistuu

Sahalaitosinvestointi on Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n kautta aikojen suurin. Uusi sahalaitos sisältää uuden sahakoneen, sahaansyötön, kuorimon, 30 lokeron tuorelajittelu- ja rimoituslaitoksen sekä tuotannonohjausjärjestelmän. Investoinnin kokonaiskustannus on noin 26 miljoonaa euroa.

Uuden sahalaitoksen avulla yrityksen nykyinen 50 000 m3:n vuosikapasiteetti vaihtuu noin 120 000 m3:iin. Tämän jälkeen sahatavaraa riittää kotimaan lisäksi myös vientiin. – Olemme saaneet paljon kyselyitä ulkomailta, mutta tähän asti kapasiteettimme on riittänyt vain kotimaan toimituksiin, toimitusjohtaja Juha Kokkonen kertoo. Uuden sahan puunkäyttö on reilut 200 000 m3 sahatukkia.


Omistajapariskunta Juha ja Lea Kokkonen säteilevät tyytyväisyyttä uuteen investointiin. Vanha sahalinja oli jo lähes 40-vuotias, kun päätös uudesta sahalaitoksesta tehtiin kaksi vuotta sitten. Uuden sahalaitoksen rakentamishanke aloitettiin kesällä 2022 ja ensimmäinen koetukki päästiin sahaamaan jo kesäkuussa 2023. Sahalinjan varsinainen ylösajo alkoi elokuun puolivälissä, ja sahalinja on täysin valmis ennen vuodenvaihdetta. – Ylösajo osuu hyvin tällaiseen hiljaisempaan aikaan, Lea Kokkonen muotoilee.


Uusi sahalinja on asennettu uuteen 3800 neliömetrin tuotantorakennukseen, joten vanha sahalinja on toiminut koko hankkeen ajan, eikä tuotannossa ole ollut katkoksia. – Heikommasta sahasuhdanteesta huolimatta meidän ei ole tarvinnut lomauttaa ketään Tervolassa, Lea Kokkonen toteaa.

Investoinnin kotimaisuusaste korkea

 

Laitetoimittajien valinnassa Kokkoset suosivat suomalaisia ja investoinnin kotimaisuusaste onkin korkea. Veisto Oy:n toimittama uusi sahakone on HewSaw SL 250 2.2, joka on varustettu tuottavuutta parantavilla toiminnoilla, kuten optimointi, käyräsahaus, särmäys, suuret syöttönopeudet, muuttuva-asetteisuus ja nopeat asetteenvaihdot.

Nordautomation on toimittanut Tervolan Sahan uuteen sahalaitokseen sahaansyötön ja alasahan puru- ja hakekuljettimet. Nordautomation oli laitetoimittajana myös vuonna 2019 investoidulle tukinlajitteluradalle.
Kuorimakoneen, VK8000 HD, on toimittanut Valon Kone Oy. Heavy Duty -varusteluluokan kuorimakoneet on suunniteltu suurtuotantolaitoksille nopeaan kuorintaan käyttämällä erikoisvahvoja komponentteja.
Renholmenin toimitus sisältää kuljettimet sahalta tuorelajitteluun sekä vastaanottokuljettimet ja lajittelua edeltävän välivarastointimahdollisuuden. Kappaleannostin on Renholmenin sähkötoiminen Turbo-annostin. Lajittelu tapahtuu kameroiden avulla, ja sitä seuraava katkaisujärjestelmä pystyy optimoimaan modulipituudet sähköisen Electropositioner-kohdistimen ja trimmerin avulla. Lokerikossa on 30 pystylokeroa, laahaava lajittelukuljetin ja softbin-varret. Rimoituskone taas koostuu porrasannostimesta, kiramosta ja turbo-annostimesta sekä päädytyksestä molempiin päihin.

Tuorelajittelulinjalla laadutusjärjestelmän, FinScan board scannerin, on toimittanut Microtec.
Tervolaan tulee ensimmäistä kertaa käyttöön myös toiminnanohjausjärjestelmä. Pinjan toimittamat Forest by Pinja otetaan käyttöön puunhankinnan ja -korjuun tueksi ja Timber by Pinja sahatoiminnan ja jatkojalostuksen puolella vuoden 2023 aikana. Purunpoiston on toimittanut Vaasan Kuljetuskanavat. Sahainvestoinnin rakennusurakoinnista on vastannut Rakennus Vuokila Oy Jouni Vuokila poikineen ja alueen maaurakoinnista ja metallitöistä HV-Heli Oy Hannu Vuokila poikineen. – Valitsimme ennestään tutut ja hyväksi havaitut laitetoimittajat sekä pari uutta, Kokkoset toteavat.

– Kehittämishankkeen yhtenä mahdollistajana on ollut myös ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle merkityksellisen kehittämisavustuksen, he lisäävät.

Tytäryhtiö VK Timber Oy on myytävänä

Sahalaitosinvestointi on jatkoa yrityksen investointiohjelmalle. Vuonna 2019 investoitiin Nordautomationin tukkien lajittelulinjaan ja Finnoksen tukkiröntgeniin sekä Passimon rimoituskoneeseen ja pakettilinjastoon. Vuonna 2018 tontille pystytettiin kolmen kamarin kuivaamo. – Kuivaamokapasiteettia täytyy taas jossain vaiheessa lisätä, vaikka pystymmekin tehostamaan nykyisten kuivaamojen käyttöä, Juha Kokkonen pohtii.
Kokkoset ovat keskittyneet Tervolan Sahan kehittämiseen ja tytäryhtiö VK Timber Oy:ssä Kittilässä sahaus on ollut tauolla. – VK Timber Oy on myynnissä, Juha Kokkonen sanoo suoraan. Laitosta käytetään tällä hetkellä tilapäisesti vain satunnaisten lautaerien kyllästämiseen.

Puunhankinnan haastavan tilanteen saavat Kokkosetkin huokaamaan. – Onhan se haastavaa, kun tukin hinta on korkea ja sahatavaran alhainen. Meillä on kyllä hyvää yhteistyötä niin Metsä Groupin, Stora Enson ja Billerudin kanssa. Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan käynnistyttyä toivomme tietysti, että tukkipuut myydään lähisahoille, Juha Kokkonen sanoo. Puunhankinnassa toimituspuun osuus on kaksi kolmasosaa ja oman puunhankinnan yksi kolmasosa.

 

Investointien avulla vientimarkkinoille

Yritys jatkojalostaa kaiken sahaamansa puutavaran erilaisiin talonrakennuksen tarpeisiin. – Lujuuslajitellut, sormijatketut, höylätyt, pohjamaalatut ja kyllästetyt, Juha Kokkonen luettelee tärkeimpiä tuoteryhmiä. Yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat talo- ja ristikkoteollisuus sekä muutamat puutavaraliikkeet.

Tähän asti kaikki tuotanto on myyty kotimaahan. Uuden investoinnin myötä Tervolasta lähtee jatkossa myös tuotteita vientiin. Vientikauppaan lähdetään maltilla ja apuna siinä on jo sahasuvun toinen polvi, kuusi sahalla työskentelevää lasta ja kolme vävypoikaa. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus onkin aivan lähiajan asia. Juha ja Lea Kokkonen ovat selvästi mahdottoman ylpeitä taitavasta ja ahkerasta jälkikasvustaan, joten sekin tulee varmasti sujumaan lappilaiseen rauhalliseen tyyliin.

Jaa artikkeli