ThermoWood®-tuotanto kasvaa Kerimäellä – Sahakuutio Oy pitää jalat maassa investointihuuman keskellä

Sahakuutio Oy:n viime vuosien suurin yksittäinen investointi kohdistui uuteen lämpökäsittelyuunin, jonka ansiosta Kerimäellä pystytään tuottamaan jatkossa noin 8000 kuutiometriä ThermoWoodia® vuodessa. Yritys jatkaa myös investointeja sahatavaran tuotannon tehostamiseksi.

Sahakuutio on kiinteä osa koko Suomalaisen perhettä

SAHAKUUTIO OY:N toimitusjohtajana viime vuoden alussa aloittaneen Niko Suomalaisen voi sanoa kasvaneen sahalla, koska hän oli vain muutaman vuoden ikäinen, kun hänen isänsä Jari Suomalainen tuli sahanhoitajaksi edesmenneen Tapio Parviaisen perustamalle sahalle. – Olen oppinut lähes kaiken sahaliiketoiminnasta isältäni. Koulu ei ole koskaan ollut minun juttuni, mutta olen ylpeä suorittamastani eMBA-tutkinnosta, Niko Suomalainen sanoo. Aiemmin hän toimi varatoimitusjohtajana sekä myyntipäällikkönä.

Parviaisella oli Kiihtelysvaarassa Saha-Tapio Oy -niminen saha, mutta hän halusi laajentaa toimintaa ja perusti Sahakuution vuonna 1994. Jari Suomalainen osti osuuden Sahakuutiosta oltuaan hetken sahanhoitajana, ja kasvatti osuuttaan vuosien saatossa. Seuraava merkittävä virstanpylväs oli kaksikon vuonna 1999 Hammaslahteen perustama Kaivospuu Oy:n saha. – Vanhan kuparikaivoksen alueelle perustettu saha on edelleen toiminnassa. Yhteistyö Sahakuution ja Kaivospuun välillä on tiivistä, koska Kaivospuu on merkittävä omistaja Sahakuutiossa, minkä lisäksi perheemme on merkittävä omistaja myös Kaivospuussa, Niko Suomalainen kertoo.

2010-luvulle tultaessa oli selvää, ettei Parviaisen suvusta ollut halukkuutta sahausliiketoiminnan jatkamiseen, joten omistajuus siirtyi pääosin Jari Suomalaiselle sekä toimivalle johdolle. Nykyään Sahakuution omistajina ovat Suomalaisen perheen ja Kaivospuun lisäksi myyntipäällikkö Antti Vuo. – Tällä hetkellä Sahakuutio työllistää koko Suomalaisen perheen, Niko Suomalainen naurahtaa. Perheeseen kuuluvat vanhemmat Jari ja Raija, sekä lapset Niko, Mika ja Heidi, joista viimeinen on päivätöissä terveydenhuollossa ja vaikuttaa yrityksen toimintaan hallituksen kautta.

Vuonna 2018 metsätalousneuvoksen arvonimen saanut Jari Suomalainen jäi sivuun toimitusjohtajan paikalta vuoden 2022 alussa, mutta on jatkanut hallituksen puheenjohtajana ja osaomistajana sen jälkeenkin. – Sukupolvenvaihdosta on tehty pikkuhiljaa vuodesta 2017 lähtien, jolloin tulin osaomistajaksi Kaivospuuhun, Niko Suomalainen sanoo.

Lämpöpuuta vuodesta 1998 alkaen


VIIMEISTEN VUOSIEN
aikana sahateollisuudessa on nähty investointibuumi, minkä myötä sahojen kapasiteetteja on ruuvattu monella sahalla tuntuvasti ylöspäin. Myös Sahakuutiossa on tehty investointeja, ja jo vuonna 2018 yritys tiedotti suunnittelevansa noin kuuden miljoonan euron investointeja, jotka alkaisivat tuotannon alkupäästä, muun muassa tukkiröntgenistä ja kuorimokoneesta. –  Asensimme muun muassa sahakoneeseen särmäysyksikön, mutta päätimme lopulta muuttaa investointiohjelman järjestystä, ja investoida ensin toiseen lämpökäsittelyuuniin. Lämpöpuun kysyntä oli kovassa kasvussa ja halusimme hieman lisätä kokonaistuotannon jalostusastetta, Niko Suomalainen sanoo.

Sahakuutio on valmistanut lämpöpuuta vuodesta 1998 alkaen. Yritys kuuluu Lämpöpuuyhdistykseen, ja on näin ollen oikeutettu käyttämään ThermoWood® -tavaramerkkiä. Vuoteen 2016 asti sen valmistuksesta Kerimäellä vastasi Ekosampo Oy, minkä jälkeen yritys fuusioitiin Sahakuutioon, mutta Ekosampo-nimeä yritys käyttää edelleen lämpöpuun tuotemerkkinä. Yhdellä Luxhammar Oy:n toimittamalla uunilla tuotantomäärä on ollut noin 4500 kuutiometriä vuodessa. – Luxhammar toimitti myös tämän toisen uunin, jonka avulla tuotantomäärämme nousee noin 8000 kuutiometriin, Niko Suomalainen toteaa.

Luxhammar valikoitui Suomalaisen mukaan toimittajaksi erityisesti siksi, että lämpöpuun tuotannossa pystytään käyttämään samaa käyttöjärjestelmää. – Meillä on pitkä kokemus tämän käyttöjärjestelmän tuotantoprosessista, joten vaihto tässä vaiheessa ei ollut järkevää, Niko Suomalainen toteaa. Sahakuutio ei kuivaa sahatavaraa ennen lämpökäsittelyä, mikä on poikkeava tyyli moneen muuhun tuottajaan verrattuna. Yritys ei myöskään jatkojalosta lämpöpuuta itse vaan on puhtaasti ThermoWoodin® tuottaja.

Sahakuution tuottama ThermoWood® valmistetaan sahan viereisellä tontilla, missä tuotteet myös paketoidaan. Tähän asti paketointi on tehty manuaalisesti, mutta kapasiteetin kasvun myötä yritys tulee investoimaan myös paketointilaitokseen. – Meidän vahvuutemme on ehdottomasti se, että ThermoWood® valmistetaan meidän itse tuottamasta sahatavarasta. Sillä pystymme takaamaan tuotteidemme laadun sekä vastaamaan tarvittaessa asiakkaiden tarvitsemiin erikoisdimensioihin, ja juuri siitä meidät myös tunnetaan, Niko Suomalainen kertoo.

 

Sahan tuotantolinjan uudistus jatkuu joulukuussa 2023

SAHAN TUOTANTOLINJAN uudistamisen Sahakuutio aloittaa rimoituksesta ja paketoinnista tämän vuoden joulukuussa Passimo Oy:n toimesta. Kiramot uudistetaan ja lisäksi asennetaan rimoituskoneen etureunan tasaajat, joilla sahatavarapakettien rimat saadaan keskitettyä tarkemmin, mikä on tärkeää tehtäessä raaka-ainetta lämpöpuutuotantoon. Ensi kesän aikana on vuorossa 14-lokeroisen kombilajittelulaitoksen yläkerran modernisointi. – Mekaniikka uusitaan ja lajitteluun investoidaan myös laaduttava kamerajärjestelmä, mutta toimittajia emme ole vielä päättäneet, Niko Suomalainen sanoo. Sen jälkeen on vuorossa tuotantolinjan alakerran modernisointi. Investoinnit jatkuvat tuotannon alkupäätä ja tukkikenttää kohti, jota tullaan myös laajentamaan ensi kesänä.

Investoinnit tullaan Niko Suomalaisen mukaan toteuttamaan vaiheittain lähinnä kesäseisokkien aikana, ja kaikki suunnitellut investoinnit pitäisi olla tehtynä vuoden 2025 aikana. – Investointien määrä on noin kuusi miljoonaa euroa lämpökäsittelyuuni mukaan luettuna, Niko Suomalainen kertoo.

Huomio tuotannon tehostamiseen ja tuotteiden laatuun

 

TÄLLÄ HETKELLÄ SAHAKUUTIO tuottaa noin 75 000 kuutiometriä sahatavaraa, eikä määrää olla Niko Suomalaisen mukaan merkittävästi nostamassa tulevaisuudessa. – Investoinneilla haluamme ennen kaikkea tehostaa tuotantoa sekä edelleen parantaa tuotteiden laatua. Sahatavaran tuotantomäärän uskon jäävän noin 90 000 kuutiometriin, hän sanoo. Kuusta ja mäntyä yritys käyttää yhtä paljon latvaläpimitan vaihdellessa 15-25 senttimetrin välillä. Neljänneksen tukeista yritys ostaa oman puunhankinnan kautta ja loput hankitaan muun muassa Metsähallitukselta sekä isoilta metsäyhtiöiltä.

Niko Suomalainen kertoo Sahakuution tehneen tarkkoja laskelmia omaan tuotantoonsa sopivan raaka-aineen saatavuuden suhteen tulevaisuudessa, ja että kaikki investoinnit on mietitty sen ehdoilla. – Olemme realisteja puun saatavuuden suhteen, emmekä haaveilekaan tuotantomäärän suuresta kasvattamisesta, hän toteaa.

Sahakuution lähes koko tuotanto lämpöpuu mukaan lukien menee vientiin, joista suurin osa viedään trailereilla Eurooppaan. Yritys on erikoistunut terveoksaisen sahatavaran tuottamiseen, mistä se sahaa erikoisempia dimensioita ja vain muutamaa pituusmittaa. Niko Suomalaisen mukaan tuotanto on ainakin tähän mennessä pyörinyt kahdessa vuorossa, ja uskoo tilanteen jatkuvan samana ainakin tämän vuoden loppuun asti. – Keskittyminen tiettyihin dimensioihin ja mittoihin oli meiltä muutama vuosi sitten tehty strateginen päätös, mikä on erityisesti näinä haastavina aikoina osoittautunut oikeaksi, hän kertoo.

Jaa artikkeli