2/2022

Jatkojalostuksella lisäarvoa

Sahatavaran jatkojalostajilla on takanaan poikkeukselliset kaksi vuotta. Maailmanlaajuinen pandemia on aiheuttanut suurta epävarmuutta. Uhkaavat skenaariot eivät kuitenkaan toteutuneet ja jatkojalosteille on riittänyt kysyntää; lomamatkojen sijaan ihmiset ovat innostuneet kotien ja loma-asuntojen kunnostuksesta. Tässä lehdessä kerromme kolmen jatkojalostajan AA-Puun, PrimaTimberin ja Siparilan tulevaisuudensuunnitelmista.

Raaka-aineen hinnanvaihtelu on monen jatkojalostajan haaste. Pandemia on heikentänyt entisestään sahatavaran hinnan ennustettavuutta. Sahatavaran hinnanvaihteluun ja sen vaikutuksiin jatkojalostuksessa paneudutaan Vieraskynä-palstalla.

Puun jatkojalostukselle saadaan lisäarvoa, kun investoinneilla pystytään tehostamaan työntekoa, tuotannon läpäisevyyttä, työhyvinvointia ja myös turvallisuutta. Laitevalmistajan vahvuus on räätälöityjen ratkaisujen löytäminen asiakkaan tarpeen mukaan. Komponenttipula on näkynyt laitevalmistajien arjessa, mutta positiivinen haaste on ollut projektien keskimääräisen koon kasvaminen viimeisten vuosien aikana. Markkinointi on myös kokenut suuren murroksen; uusista innovaatioista kerrotaan yhä useammin sosiaalisen median kanavilla. Kone- ja laitevalmistajien esittelyssä Jartek, Microtec ja Pinomatic.

Tuotannon automatisoimisella, työtilojen modernisoinnilla ja digitaalisuuden lisäämisellä pyritään herättämään nuorten kiinnostus puualan työtehtäviin. Motivoituneen työvoiman saaminen ei ole itsestäänselvyys. Koulutus nostetaan esiin myös Sahateollisuus ry:n Kun sahalta kuuluu kolinaa, asiat ovat hyvin -raportissa. Raportissa tutkittiin itsenäisen sahateollisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Puumies-lehti tarjoaa tässä numerossa myös väitöskirjatasoista tutkimustietoa jatkojalosteesta eli lämpöpuusta; tutkimuksen kohteena on lämpöpuun väri laadunhallinnan työvälineenä. PuuSuomi-palstalla Lounais-Suomi rakentuu puusta -hanke, Wanhat puurakennukset esittelee Lappeen Marian kirkon, Puumiesten lauluissakin on vuorossa jo osa 70 Venäläislaulujen mestarikaksikko ja miilua poltetaan Filippiineillä.

Loputtomien etäkokousten ja -koulutusten jälkeen on hienoa huomata, että Puumies-lehdessä ilmoitetaan useista koulutustilaisuuksista ja vuosikokouksista. Osallistuminen verkkokoulutuksiin ja -palavereihin on kyllä madaltanut huomattavasti kynnystä osallistua mitä moninaisimpiin tilaisuuksiin, mutta vuorovaikutus ja verkostoituminen on kärsinyt. Ihmisillä on kova tarve päästä tapaamaan kollegoita ja ystäviä.  Toivottavasti tapaamaan suurella joukolla Pietarsaaren laivauspäivillä sekä Jyväskylän Energiaseminaarissa keväällä. Myös vuosikokoukseen Vuokattiin toivotamme puumiehet tervetulleiksi.

Mukavia lukuhetkiä!

Siru Väkeväinen
päätoimittaja

Jaa artikkeli

Kategoriat