1/2023

Opiskelisinko puu- ja metsäalalle?

Puu- ja metsäalalle kannattaa suuntautua opiskelemaan. Opintovaihtoehtoja ja oppilaitoksia on Suomessa useita, puusepästä maisteriksi ja Helsingistä Rovaniemelle. Metsä on Suomen tärkein luonnonvara ja luonnon monimuotoisuuden kehto. Ilmastokysymysten äärellä puuta kannattaa suosia – se on materiaali, joka korvaa fossiilisia tai ympäristölle haitallisia materiaaleja. Puurakennukset sitovat hiiltä ja puuraaka-aineesta on kehitetty ja kehitetään vaikka mitä – puuta käytetään niin puukipsissä kuin hammastahnassa ja kohta voimme tepastella jopa puusta tehdyissä farkuissa.

Tämä lehti keskittyy puu- ja metsäalan koulutukseen. Seuraavalla aukeamalla on lista kaikista puu- ja metsäalan koulutuksista Suomessa. Sen lisäksi esittelemme tarkemmin muutamia koulutuksia eri puolilla Suomea. Makupaloja on niin maatalous- ja metsätieteiden maisterin koulutuksesta kuin puutekniikan insinöörikoulutuksesta ja rekrykoulutuksesta sahalle. Ääneen pääsevät myös opiskelijat ja hiljattain oppilaitoksista valmistuneet.

Metsäala on Suomen kansantaloudelle tuiki tärkeä. Metsäteollisuuden tuotannosta vientiin menee tuoteryhmästä riippuen 50–100 prosenttia, ja metsäteollisuustuotteet kattavatkin noin viidenneksen Suomen tavaraviennin arvosta. Aluetaloudellisesti ala on myös hyvin tärkeä, sillä monessa pienemmässä kunnassa metsäteollisuusyritys tuo työtä ja euroja ja pitää kunnan elinvoimaisena.

Puu- ja metsäalalle tarvitaan osaajia. Ammattitutkinnon voi suorittaa monessa oppilaitoksessa, puualan perustutkinnossa voi suuntautua vaikka teollisuuspuurakentajaksi ja oppia rakentamaan puukerrostaloja. Ammattikorkeakoulussa puutekniikan valinneet opiskelijat työllistyvät esimerkiksi sahalle työnjohtajaksi tai sahakonelaitevalmistajalle koneita kehittämään tai markkinoimaan.

Yliopistosta valmistuneet maatalous- ja metsätieteen maisterit työllistyvät monipuolisen koulutuksen jälkeen hyvin monelle alalle – metsäteollisuuteen, opetukseen tai tutkimukseen ja kehittämiseen. Ei pidä unohtaa, että metsäala on hyvin kansainvälinen ja moni koulutus avaa väylän esimerkiksi kansainvälisiin projekteihin, ulkomaille töihin tai ulkomaan kauppaan. Suomalainen metsätalous ja -teollisuus on tunnettu maailmalla ja kysytty kumppani monenlaiseen yhteistyöhön.

Työnteko puu- ja metsäalalla ei vastaa enää paljoakaan vanhoja mielikuvia. Unohda puuseppien taltat ja sahojen laudan pinoamiset – rukkaset jäävät naulaan ja tilalle tulevat hiiri ja joystick. Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikissa töissä ja tehtaassa työtä ohjataan ohjaamoista. Rauman uuden sahan iso valvomo muistuttaa lennonjohtotornia isoina näyttöineen.

Eli kannattaa vastata otsikon kysymykseen kyllä, sillä puu- ja metsäalalla opiskelu on mielenkiintoista, antoisaa ja valmistumisen jälkeen töitä on tarjolla. Metsäteollisuutta löytyy Suomen lähes joka kolkasta.
Tervetuloa tälle tulevaisuuden alalle!

Jaa artikkeli

Kategoriat