10/2022

Perinteistä joulusaunaa odotellessa

Vuosi 2022 alkaa lähestyä loppua ja joulunaika on jo käsillä. Täten on yhdistyksen puheenjohtajan vuoro tehdä pääkirjoitusosio lehteemme.

Menneeseen aikaan peilaten on takana mieleen jäävä aikakausi. Koko Eurooppaan vaikuttava tilanne muuttui talvella alkaneen sodan myötä. Tämä vaikutti luonnollisesti myös puutuotealan näkymiin. Pidempi korkeasuhdanne muuttui loppuvuoden aikana varovaisuudeksi markkinoilla. Lisäksi korkojen nousu ja energiamarkkinoiden myrskyt eivät voi olla vaikuttamatta. On kaikkien harras toive, että sotatilanne Ukrainassa saataisiin loppumaan ja sen osalta voisimme siirtyä jälleen paremmin ennustettavaan tulevaisuuteen.

Puun käytöstä on menossa laajaa keskustelua. Toivotaan metsien kasvua ja samalla monimuotoisuutta tukevaa ratkaisua. Nyt on mielestäni kokonaisuutta lähestytty liiaksi suojelun ja ennallistamisen esille tuonnilla.

Hyvän aikajakson ansiosta on puutuoteteollisuudessa toteutettu ja ollaan toteuttamassa todella merkittäviä investointeja. Näistä useita on ollut esillä myös Puumies-lehden artikkeleissa. On ollut hienoa todeta, että lehden henkilöstö on jälleen voinut tehdä artikkeleita kohteissa vieraillen. Nämä lukuisat investoinnit antavat vahvaa uskoa menestykseen tulevina vuosina. Toivotaan myös puukerrostalohankkeiden toteutumiseen Suomessa aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Alueyhdistysten osalta on myös voitu toteuttaa tilaisuuksia. Edelleen on osallistujien määrä kuitenkin arvoitus, kaikki eivät entiseen tapaan osallistu kokoontumisiin. Myös vierailut yrityksissä on tietyiltä osin edelleen rajoitettu, etäyhteyksien käyttö onkin tullut jäädäkseen. Tämä on hyvä vaihtoehtoinen tapa. Toivotaan, että voimme tästä eteenpäin kokoontua turvallisesti myös Puumiesten kesken. Suunnitelmissa onkin alueyhdistystapaaminen sekä vuosikokous Lahdessa. Tietoja näistä löytyy lehdestä ja yhdistyksen nettisivuilta.

Toivotan kaikille jäsenille rauhaisaa joulunaikaa. Muistetaan läheisiämme ja huomioidaan myös vaikeassa asemassa olevia lahjoituksin tai muulla tavalla. Joukossamme on myös monia sotaa paenneita pakolaisia, pyritään antamaan heillekin hyvää joulumieltä kukin tavallaan. Pienikin ele tai teko voi antaa pitkään kestävän hyvän mielen vaikeuksissa oleville.
Puumiehet ry lahjoitti joulukorttirahat Unicefille maailman lasten hyväksi.
Perinteistä puilla lämmitettävää joulusaunaa odotellen,

TERO SIEVI-KORTE
Puheenjohtaja, Puumiehet ry

Jaa artikkeli

Kategoriat