3/2020

Tästäkin selvitään

Tämä vuosi on Puumiesten 90-vuotisjuhlavuosi ja käsissänne on vuoden juhlanumero. Tässä lehdessä piti olla juttu vuoden pääjuhlasta, mutta eipä nyt olekaan. Tämä vuosi tullaan muistamaan vuotena, kun Suomi meni kiinni, toivottavasti vain väliaikaisesti.
Sahateollisuuden viimeistä vuotta tarkastellessa tulee mieleen Raamatun kertomus Egyptiä vaivanneista vitsauksista. Ihan kymmentä vitsausta ei ole tullut, mutta kapuloita sahateollisuuden rattaisiin on työnnetty useammasta suunnasta.

Keski-Euroopan hyönteistuhopuiden korjuun aiheuttama ylitarjonta, leudon talven aiheuttamat huonot korjuuolosuhteet sekä lakot ja työsulut olivat jo hankala yhdistelmä sahateollisuudelle ilman koronaviruspandemian tuomia vai-keuksia. Lisäksi öljyn hinnan lasku on pienentänyt Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden ostomahdollisuuksia, ja ruplan sekä Ruotsin kruunun heikentyminen euroon nähden tuonut Suomen kilpakumppaneille lisäetua.

Kalpeat odotukset sahatavaramarkkinoiden elpymisestä saivat koronan mukana kovan kolauksen. Useat Euroopan maat ovat rajoittaneet sahatavaratoimitusten vastaanottoa tai asettaneet tuontikieltoja. Korona on aiheuttanut myös sen, että kontit ovat kasaantuneet Aasiaan, koska Kiinasta on tullut tavallista vähemmän tavaratoimituksia. Tämä tuo painetta konttirahtihintoihin.

Rakentamis- ja investointipäätöksiä koronan tuomat epävarmuustekijät vaikeuttavat varmasti, mikä vähentää sahatavaran kysyntää osaltaan mahdollisesti pitkäksi aikaakin. Joku kuitenkin uskaltaa investoida sahateollisuuteen, Metsä Group julkisti investointipäätöksen uudenaikaiselle sahalaitokselle Raumalle juuri nyt. Suomalaiselle laatusahatavaralle on tulevaisuudessakin kysyntää, ja siihen uskoo myös Metsä Group.

Puutuoteteollisuus ei lopu Suomesta, eikä Puumiehet ry:n taru lopu, vaikka yhdistystoiminnalla ei olekaan ihmisten vapaa-ajassa enää sellaista merkitystä kuin vuonna 1930 ja pitkään sen jälkeen. Puumiehet ovat sinnitelleet niin sotavuosien kuin pahojen lamavuosien läpi ja selviävät myös koronaviruspandemian tuomista haasteista.

Uudistua tarvitsee, ja niin kuin entinen toiminnanjohtaja Tapio Rissanen tämän lehden vieraskynässä toteaa, muutokset tapahtuvat nykyään nopeammin kuin ennen ja niihin on myös puumiesten reagoitava. Siihen Puumiehet ry pyrkiikin – esimerkiksi tällä viikolla lanseerasimme kokonaan uuden verkkolehden osoitteessa puumieslehti.fi (verkkolehteen pääsee myös tutun puumies.fi-sivun kautta). Siellä julkaisemme osan paperilehden jutuista, ja samaisesta paikasta pääsee klikkaamalla lukemaan myös näköislehteä – tervetuloa kurkkaamaan sähköistä Puumies-lehteä!

Onnitteluista kiittäen ja puumiesterveisin,

Hanna Luoma
Päätoimittaja

Jaa artikkeli

Kategoriat