Toimitus

Juttuvinkit: hanna.luoma(at)puumies.fi

Päätoimittaja
Hanna Luoma
hanna.luoma(at)puumies.fi
p. 040 187 1005

Yhteyspäällikkö
(ilmoitusmyynti)
Petri Puttonen
petri.puttonen(at)puumies.fi
p. 040 163 3563

Toimitussihteeri
lehden taitto ja ulkoasu
Piia Hietamäki
piia.hietamaki(at)puumies.fi
p. 040 129 1179

Vakituiset avustajat
Kimmo Janas
Anna-Leena Pänkäläinen
Mikko Peltovirta

Toimitusneuvosto

Hanna Luoma, päätoimittaja
Heikki Heiskanen, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry
Marko Karvonen, Puumiehet ry
Martta Fredrikson, Metsäteollisuus ry
Jyrki Mantere, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry
Kai Merivuori, Sahateollisuus ry
Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry
Janne Taavitsainen, Puumiehet ry
Anu Turuen, Puuinfo Oy
Tero Sievi-Korte, Puumiehet ry

Yhteistyötahot

Metsäteollisuus ry
Kestopuuteollisuus ry
Puusepänteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppias-yhdistys SPY ry
Puuinfo Oy
Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry
Puutuoteteollisuus ry
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry