Toimitus

Juttuvinkit: hanna.luoma(at)puumies.fi
petri.puttonen(at)puumies.fi

Päätoimittaja
Hanna Luoma
hanna.luoma(at)puumies.fi
p. 040 187 1005

Yhteyspäällikkö
(ilmoitusmyynti)
Petri Puttonen
petri.puttonen(at)puumies.fi
p. 040 163 3563

Viestinnän asiantuntija
taitto, verkkolehti
Piia Sandström
piia.sandstrom(at)puumies.fi
p. 040 720 8128

Vakituiset avustajat
Kimmo Janas
Anna-Leena Pänkäläinen
Mikko Peltovirta

Toimitusneuvosto

Hanna Luoma, päätoimittaja
Heikki Heiskanen, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry
Marko Karvonen, Puumiehet ry
Jukka Jänönen, Metsäteollisuus ry
Markus Myllylä, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry
Kai Merivuori, Sahateollisuus ry
Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry
Ari Behm, Puumiehet ry
Anu Turunen, Puuinfo Oy
Tero Sievi-Korte, Puumiehet ry

Yhteistyötahot

Metsäteollisuus ry
Kestopuuteollisuus ry
Puusepänteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppias-yhdistys SPY ry
Puuinfo Oy
Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry
Puutuoteteollisuus ry
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry