4/2021

Teemana jatkojalostus

Kuhmo Oy:n investointiohjelma etenee

Kuhmo Oy:n vuosikatsauksen bruttoinvestointigraafi 15 vuodelta kertoo selvän sanoman: Kuhmo Oy investoi joka vuosi vähintään kolme prosenttia liikevaihdosta – yleensä huomattavasti enemmän. Viime vuoden investointimäärän pylväs on tilaston korkein: yli seitsemän miljoonaa euroa.

Keväällä 2020 alkanut investointi lisäsi ja modernisoi yrityksen tuorelajittelukapasiteettia. Kahden tuorelajittelulinjan viereen rakennettiin uusi linja, jonka 38 lokeroa ynnättynä vanhempien linjojen lokeromäärän kanssa tuo sahalle vaikuttavat 140 lajittelulokeroa.

–Kuhmo Oy:n strategiana on pitää tuotantokoneisto modernina ja kilpailukykyisenä. Uuden investoinnin moderni teknologia ja uusin kuvantamis- ja tietotekniikka mahdollistaa nykyistä tarkemman lajittelun asiakastilauksiin ja reaaliaikaisen tuotelaadun seurannan, toimitusjohtaja Tommi Ruha kertoo.

 

Puuteollisuuden ylijäämämateriaaleissa potentiaalia maisemarakentamiseen

Puuteollisuudessa syntyviä ylijäämämateriaaleja olisi mahdollista käyttää nykyistä laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi maisemarakentamisessa, arvioi FCG Finnish Consulting Group Oy:n kestävän rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI Jutta Laine-Ylijoki.

FCG Finnish Consunting Group Oy toteutti yhdessä Viitasaaren kaupungin ja kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa kiertotaloushankkeen, jossa innovoitiin uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille. Puuteollisuuden ylijäämämateriaaleilla tarkoitetaan esimerkiksi vajaalaatuisia tuotteita tai muita puupohjaisia sivuvirtoja ja rakennusjätteitä.

Puuteollisuuden nykyistä laajempi ylijäämämateriaalien käyttö tukisi kiertotaloutta, jonka keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Samalla otettaisiin askel kohti hiilineutraalia rakentamista.

 

TTL kerää tietoa puupölylle altistumisesta pk-yrityksissä

Työterveyslaitos on käynnistänyt hankkeen, jonka aikana tutkitaan, vaikuttaako tehostettu tiedottaminen uudesta lehtipuupölyn sitovasta raja-arvosta, ASA-lainsäädännön muutoksista ja pölyn hallintakeinoista puupölylle altistumiseen ja työoloihin.

Osana hanketta tehdään kymmeneen vastanneeseen yritykseen työpaikkakäynti, jonka aikana puupölylle altistumista arvioidaan mittaamalla ja mallintamisohjelmaa apuna käyttäen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa puupölylle altistumisesta ja ohjeistusta pölyn hallinnasta työpaikoille, työsuojelutarkastajille ja puualan järjestöille. Kolmivuotinen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Vuonna 2017 voimaan astuneen EU-direktiivin mukaan lehtipuupölyn sitova raja-arvo tiukkeni Suomessa vuoden 2020 alussa viidestä milligrammasta kahteen milligrammaan kuutiossa. Siirtymäaikana vuoteen 2023 asti sitovana raja-arvona käytetään kolmea milligrammaa kuutiossa.

 

4/2021 sisällysluettelo

Sisältö

Uutisia
Oy Lunawood Ltd – Lämpöpuun edelläkävijän kasvu jatkuu
20 vuotta lämpöpuutoimialan kehittämistä
Kuhmo Oy:n investointiohjelma etenee
TTL kerää tietoa puupölylle altistumisesta pk-yrityksissä
Vieraskynä – Kotimaan kysyntä siivitti kestopuun myyntiä
CLT-levyt avuksi pehmeiden maiden puunkorjuuseen
Plytec Oy – Ratkaisuja kuivaviilun käsittelyyn
Metsälakien uudet valvontamenetelmät
Puutuoteteollisuus digiaikaan
FinScanista tuli Microtec Espoo
PTT:n metsäalan ennuste – Rakentaminen palautuu ja sahatavaran kysyntä kasvaa
Puutuoteteollisuuden toimialaraportti – Puutuotealalla mahdollisuus kehittyä merkittävästi
Puuteollisuuden ylijäämämateriaaleissa potentiaalia maisemarakentamiseen
Viitasaaren Haukirinne – ekologinen asuinalue, jossa puuta käytetään ja kierrätetään
Liman vanhan keskustan historialliset puuparvekkeet
PuuSuomi-palsta
Puumiesten ammattikasvatussäätiön apurahat
Puumiesten lauluja 62: Mieskuorolaulun maestro
Avoimia työpaikkoja
Lustolla mittava näyttelyuudistus
Henkilöuutisia

Jaa artikkeli

Kategoriat