1/2023

1/23: Teemana koulutus

Esittelyssä puualan oppilaitokset

Missä kaikkialla Suomessa voi opiskella puu- ja metsäalaa? Se selviää uusimmasta Puumies-lehdestä, johon on koostettu helppolukuinen lista kaikista alan oppilaitoksista. Lisäksi esittelemme perusteellisemmin Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston, LAB ammattikorkeakoulun ja Xamk ammattikorkeakoulun. Jokaiseen juttuun on haastateltu opettajien lisäksi opiskelijoita ja valmistuneita. Puumiehessä 1/23 huomioidaan myös erilaiset oppisopimus- ja yrityskoulutukset. Kerromme esimerkiksi Metsä-Multiasta, joka kouluttaa itse omaan yritykseensä metsäkoneenkuljettajia.

Puutuoteteollisuuden osaajille on kysyntää

Puu on tulevaisuuden materiaali ja sen osaajien kysyntä on kasvussa. Puutuotealan ja puurakentamisen kasvun pullonkaulaksi on tunnistettu osaavan työvoiman saannin niukkuus.

Wooden Oy: Askel teollisuutta edellä

Puuseppä ja Wooden Oy:n yrittäjä Ola Kukkasniemi toivoo, että tulevaisuudessa ammattikouluissa koulutetaan rohkeita ja uudistumishaluisia puutuotealan ammattilaisia, jotka hallitsevat uusimmat työlaitteet ja -tavat.

Jaa artikkeli

Kategoriat