9/2021

Teemana puun käyttö rakentamisessa

Puumies-lehden tiedottamisen palkinto

Puumiehet ry myönsi Puumies-lehden tiedottamisen palkinnon ympäristöministeriön Puurakentamisohjelmalle.

Ohjelma on viestinyt puurakentamisesta ja samalla puutuotealasta vaikuttavasti niin alan sisällä kuin alan ulkopuolella. Se on tarjonnut tietoa ja kouluttanut monipuolisesti eri kohderyhmiä, kuten julkishallintoa, rakennusalan ammattilaisia sekä opiskelijoita.
Yhteistyö Puumies-lehden kanssa on ollut
myös saumatonta.

Palkinnon, teemaan sopivan CLT-kuution, vastaanotti puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

 

Pölkky Oy

Pölkky Oy:n uuden strategian mukaisen investointiohjelman
ensimmäinen vaihe on valmis – Taivalkosken sahalle on valmistunut uusi höyläämö. Höyläämön myötä yhtiön jalostusaste sekä samalla tehokkuus ja kannattavuus
kasvavat.

– Taivalkoskella on käytetty viimeisintä teknologiaa ja kyseessä on automatisaation ja digitalisaation osalta pilottilaitos. Pääsemme siinä tiedolla johtamisen tielle, Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Petteri Virranniemi toteaa. Yhtiön arvion mukaan höyläämö myös kasvattaa yhtiön liikevaihtoa noin 30 miljoonaa euroa.

Valon Kone Oy

Sahakoneiden ja -laitteiden globaali kysyntä on tällä hetkellä niin voimakasta, että se hakee vertaistaan Valon Koneen pitkän historian aikana. Samaan aikaan sahalinjojen nopeudet kasvavat, ja myös kuorimakoneiden pitää pysyä vauhdissa mukana.

Sahalinjojen nopeudet ovat parhaillaan jo ylittäneet 200 metriä minuutissa, ja sama haamuraja on myös Valon Koneen tavoitteena. – Tuotekehitystä tehdään koko ajan, että pysymme kasvavien nopeuksien perässä, kesäkuussa 2020 Valon Koneen toimitusjohtajana
aloittanut Henrik Wikström toteaa.

 

9/2021 sisällysluettelo

Sisältö

Uutisia
Luoman Puutuote Oy – Puisia piharakennuksia vientiin ja
kotimaahan
Pölkky Oy kasvattaa jatkojalostusastettaan
Vieraskynä – Kysymyksiä puusta–vastauksia pyydetään
Valon Kone Oy – Vauhti kiihtyy
Veisto Oy – Uusi rakennus kotimaisesta CLT:stä
Puupäivä 2021 – Palkintosäihkettä Puupäivässä
Puupäivä 2021 – Markkinat hakevat uutta hintatasoa
Puupäivä 2021– Tuottavuusloikkahanke hakee parannusta
puurakentamisen kilpailukykyyn
Puupäivä 2021 – Silta-, rakennuttaja- ja suunnittelijapäivillä kuultua
Asiakkaan toive hirsirakenteisesta toimitilasta toteutui
Sahateollisuuspäivät 2021 – Turvallisuudella tuottavuutta
Suomen Helakeskus 50 vuotta
Penope Oy – Testejä asiakkaan omilla tuotteilla
Wanhat puurakennukset osa 6: Järvilinna
Metsäpäivät 2021 – Monitavoitteisesti ja moniarvoisesti keskustellen
Puuinsinöörit kokoustivat
PuuSuomi-palsta
Puumies-lauluja osa 67: Veteraanilaulun mestari
Avoimia työpaikkoja
Henkilöuutisia

Jaa artikkeli

Kategoriat