CEI-Bois ja EOS:  Ukrainan sodasta odotettavissa shokki puutuotteiden arvoketjuun

Euroopan puuteollisuus seuraa suurella huolella Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siihen liittyviä taloudellisia ja rahoituksellisia vaikutuksia. Euroopan pakotteiden Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa käytävää kauppaa vastaan ​​odotetaan aiheuttavan shokin puutuotteiden arvoketjussa. Ukrainan sota vaikuttaa jo useiden maiden kuljetuksiin ja toimitusketjuihin.

CEI-Boisin (the Euroopean Confederation of Woodworking Industries) ja EOS:n (the Euroopean Organisation of the Sawmill Industry) kokouksen jälkeen todettiin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan muodostaa todellisen uhan rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa, ja välittömiä seurauksia puuliiketoimintaan on odotettavissa. Euroopan puuteollisuus ymmärtää Euroopan ja Valko-Venäjän välistä kauppakieltoa koskevat päätökset, jotka käyvät ilmi neuvoston asetuksesta (EU) 2022/355, jossa kielletään kaikki Valko-Venäjältä peräisin olevien puutuotteiden kauppa vastauksena Ukrainassa meneillään olevaan sotaan.  Teollisuuden näkemyksen mukaan vastaavia toimenpiteitä tullaan soveltamaan myös venäläisiin puutuotteisiin.

Jäsenet kannattivat myös PEFC:n päätöstä luokitella Valko-Venäjän ja Venäjän tuotteet ”konfliktipuuksi” eivätkä siksi kelpaa akkreditoituun sertifiointiin. Samoin Euroopan puuteollisuus suhtautuu myönteisesti siihen, että Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin olevia puuta ja metsätuotteita ei voida käyttää FSC-tuotteissa tai myydä FSC-sertifioituina missään päin maailmaa niin kauan kuin aseellinen konflikti jatkuu.

Kauppakiellolla on vakavia seurauksia Euroopan markkinoiden tarjonnalle. Virallisten tilastojen mukaan vuonna 2021 Euroopassa kulutetusta havupuusta hieman alle 10 % oli peräisin Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Lehtipuusektorilla Ukrainasta peräisin olevia tammituotteita oli merkittävä määrä, ja niistä on odotettavissa pulaa.

CEI Bois ja EOS tekevät nyt tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten ja kansallisten Euroopan hallitusten kanssa löytääkseen kestäviä ja tehokkaita lieventäviä toimenpiteitä, jotka voivat lisätä omavaraisuutta, auttaa vähentämään kriittistä puutetta, lisäämään korjuuta, varmistamaan tukkien toimitusvarmuuden ja pyrkimään mobilisoimaan olemassa olevia puuvarantoja näiden välttämättömien kauppapakotteiden aiheuttaman tarjontavajeen täyttämiseksi.

Puutuotekauppakielto vaikuttaa negatiivisesti useisiin kriittisiin teollisuuden toimitusketjuihin kuten elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin, joiden logistiikka perustuu puulavoihin. Monien puupohjaisten rakennusmateriaalien, kuten koivuvanerin ja sahatavaran odotetaan kärsivän tilanteesta merkittävästi, mikä puolestaan ​​voi haitata EU:n Green Deal -pyrkimystä rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lisäksi suuri määrä eurooppalaisten ​​kuorma-autojen kuljettajista on ukrainalaisia, ja he ovat nyt palanneet puolustamaan maataan pahentaen entisestään Covid-pandemian aiheuttamaa kuljettajapulaa. Tämä lisää useita epätasapainoa ja muita haasteita, jotka jo nyt vaikuttavat negatiivisesti kansainväliseen logistiikkaan.

– Konfliktin aiheuttaman inhimillisen tragedian lisäksi puutuotteiden puute vaikuttaa kielteisesti Euroopan puuteollisuuteen. Vaikka yritykset tekevät jo töitä selviytyäkseen nykyisestä tilanteesta, on kiistatonta, että alamme tarvitsee kansallisten hallitusten ja EU:n toimielinten välittömiä toimia kriittisen puupulan estämiseksi. Euroopan puuteollisuus toivoo nopeaa ja rauhanomaista ratkaisua Ukrainan meneillään olevaan konfliktiin,  CEI-Boisin ja EOS:n pääsihteeri Silvia Melegari toteaa.

Jaa artikkeli

Kategoriat