Incoterms 2020 otetiin käyttöön vuoden alussa

Kansainvälinen Kauppakamari ICC päivittää Incoterms -toimitusehdot 10 vuoden välein. Tuorein versio otettiin käyttöön vuoden alussa. Toimitusehdoissa sovitaan myyjän ja ostajan väliset tavaran toimitukseen liittyvät toimenpidevelvoitteista, niihin liittyvistä kuluista sekä riskin siirtymisestä. Toimenpidevelvoitteet tarkoittavat kuljetus- ja vakuutussopimusta sekä vienti- ja tuontitullausta. Myös aikaisempia Incoterms-ehtoja voidaan soveltaa niin kauan, kuin kaupan osapuolet ovat sopimusteitse asiasta sopineet.

Incoterms 2020 sisältää kaksi isompaa muutosta edelliseen versioon verrattuna. DAT (Delivered at Terminal) on nimetty uudelleen DPU:ksi (Delivered at Place Unloaded), ja FCA (Free Carriage) lausekkeen mukaan rahtikirja/konossementti voidaan laatia lastauksen jälkeen.
Muita muutoksia on muun muassa CIF (Cost, Insurance and Freight) ja CIP (Carriage and Insurance Paid to) -lausekkeet, joissa on lähtökohtaisesti erilaiset vakuutuskatteet. Lisäksi jakoperusteita on tarkennettu lausekkeissa, jotka ottavat kantaa kustannusten jakoon ostajan ja myyjän välillä. FCA (Free Carriage), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) ja DDP (Delivered Duty Paid) -lausekkeissa huomioidaan, että ostaja ja myyjä voivat paitsi sopia kuljetuksesta, myös järjestää kuljetuksen omilla kuljetusvälineillään. Turvallisuuteen liittyvät kuljetusvelvollisuuksia ja kustannuksia koskevat vaatimukset on lisätty kunkin Incoterms-lausekkeen artiklaan A4.

Jaa artikkeli

Kategoriat