Junnikkala ja Rauanheimo aloittavat yhteistyön Oulun satamassa

Junnikkala Oy järjesti vuoden 2022 lopulla tarjouskilpailun rakenteilla olevan Oulun sahalaitoksen logistiikkatoiminnoista. Kilpailutuksen perusteella Rauanheimo valittiin sahan tuotelogistiikan kumppaniksi monivuotisella sopimuksella. Sopimus pitää sisällään toimintoja sahalla, tuotekuljetukset sahalta satamaan ja kaikki satamapalvelut Oulussa. Sahalla tapahtuvat toiminnot sekä kuljetukset satamaan hoitaa samaan KWH Logistics -liiketoimintaryhmään kuuluva Adolf Lahti.

– Etsimme kumppaniksemme yhtiötä, jolla on osaamista ja kykyä hoitaa sahan tuotelogistiikkaa kokonaisuudessaan alkaen tuotantolinjan loppupäästä aina kansainvälisiin kuljetuksiin asti. Rauanheimon valinnan myötä saamme käyttöömme KWH Logisticsin palvelu- ja osaamispotentiaalin Oulussa ja koko Suomessa. Rauanheimon halu kehittää sahatavaralogistiikkaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti oli tärkeässä roolissa valintaa tehdessämme, toteaa Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Oulun sahan aloittamisen myötä Oulun sataman merkitys sahatavarakeskuksena tulee kasvamaan merkittävästi. Rauanheimo yhdessä Adolf Lahden kanssa käyttää uusinta teknologiaa palvelutuotannossaan. Sahalle tuotteiden käsittelyyn hankitaan sähkötrukkeja ja satamaan pääasiassa sähköllä toimiva hybridinosturi Mantsinen 200 DER. Oulun Satama myös sähköistää sahatavaralaiturin.

Jaa artikkeli

Kategoriat