Junnikkala rakentaa uuden sukupolven sahakokonaisuuden Ouluun

Junnikkala Oy rakentaa tuottavuudeltaan huippuluokkaa edustavan sahan Ouluun Laanilan teollisuusalueelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Sahan välittömässä läheisyydessä sijaitsee Oulun energian Laanilan biovoimalaitos, joka tulee olemaan uuden sahan merkittävä yhteistyökumppani. Vuoden 2023 lopulla valmistuvan investoinnin kokonaisarvo on noin 75 miljoonaa euroa.

Valmistuessaan Oulun sahan vuotuinen tukin tarve on noin 800 000 kuutiota mäntyä ja kuusta. Junnikkalan vuotuinen puun tarve nousee kokonaisuutena 1,5 miljoonaan kuutioon. Tukinhankinta lisääntyy huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla, Eteläisestä Lapissa ja Oulujärven pohjoispuolella Kainuussa. Yhtiö käyttää pääosin PEFC sertifioitua puuta.

– Uusia työpaikkoja Oulun alueelle syntyy suoraan noin 70 ja välillisesti noin 200. Investoinnin jälkeen koko yhtiön työntekijämäärä välillinen työllistämisvaikutus huomioiden tulee olemaan noin 700. Investoimme rakennettavalla sahakokonaisuudella vahvasti tulevaisuuteen. Kertoo toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

– Toivotamme Junnikkala Oy:n sahainvestoinnin tervetulleeksi Ouluun. On todella hienoa, että Junnikkala Oy on päättänyt investoida kaupunkiimme. Sahainvestointi on merkittävä asia myös koko Pohjois-Suomelle. Yhtiön investointi kertoo myös kaupunkimme vetovoimasta. Uusi saha tarjoaa paljon kaivattuja teollisuuden työpaikkoja ja runsaasti töitä koko seudun metsäkone- ja kuljetusurakoitsijoille niin puunkorjuussa kuin kuljetuksissa. Investoinnin myötä myös Oulun sataman liikenne kasvaa, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Investoinnin jälkeen Junnikkalan kokonaistuotanto nousee vuositasolla lähes 800 000 kuutiometriin valmista sahatavaraa. Yhtiön tuotanto koostuu sahatavarasta ja sen jatkojalosteista. Tuotteista arvioidaan menevän vientiin noin 80 prosenttia. Sahateollisuus tunnetaan maailmalla ilmastomyönteisistä tuotteistaan. Junnikkalan sahan tuotteisiin sitoutuukin noin 700 tuhatta tonnia hiiltä (Co2 ekv) vuodessa.

Yhtenä investoinnin keskeisenä tavoitteena on minimoida hankkeen ympäristövaikutukset ja turvata bioenergiaa Oulun kaupunkiin ja teollisuuteen.

– Saha tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa yli oman tarpeen ja mahdollistaa osaltaan turpeen korvaamisen sahan uusiutuvilla sivuvirroilla Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Tämä on aimo harppaus kohti hiilineutraalia energiantuotantoa, iloitsee liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energialta.

Investoinnissa hyödynnetään kotimaista maailmanluokan sahateknologiaa ja osaamista. Projektissa kotimaisen teknologian osuus on yli 90 prosenttia investoinnin kokonaisarvosta. Mittavassa hankkeessa Junnikkalan yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Veisto, Jartek, Valutec, Nordautomation, Jack-Steel ja Valon Kone. Uudella teknologialla varmistetaan uuden sahan resurssitehokkuus ja huipputuottavuus.

Investoinnin jälkeen Junnikkalan liikevaihto tulee nousemaan vuositasolla noin 300 miljoonaan euroon. Karkeasti noin 2/3 sahojen liikevaihdosta tuloutuu alueen metsänomistajille puusta maksettujen kantorahojen muodossa.

Uuden sahainvestoinnin yhtenä mahdollistajana on ollut myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle merkityksellisen kehittämisavustuksen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Jaa artikkeli

Kategoriat