Junnikkala suunnittelee modernin sahalaitoksen rakentamisesta Oulun alueelle

Junnikkala Oy suunnittelee uuden sahayksikön rakentamista Ouluun. Suunnitelman mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2022, ja sahan on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Noin 70 miljoonan euron investointi on yhtiön 60-vuotisen historian suurin. Rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on 300 000 kuutiota valmista sahatavaraa vuodessa. Junnikkalalla on entuudestaan tuotantolaitokset Kalajoella ja Oulaisissa. Kolmannen sahan myötä Junnikkala vahvistaa entisestään asemaansa Suomen suurimpien sahayhtiöiden joukossa.

Investoinnissa Junnikkala pyrkii mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen, ja uusi saha mahdollistaa yrityksen tulevaisuuden investoinnit jatkojalostukseen. Investointia ovat vauhdittaneet puutavaran kysynnän kasvu uusiutuvana raaka-aineena ja alan positiiviset tulevaisuuden näkymät.

– Uusi saha vahvistaa Junnikkalaa yhtiönä vastaamaan tulevaisuuden hiilineutraalin rakentamisen haasteeseen. Oulun saha tukee kestävän kasvun strategiaamme, ja teemme pitkäjänteistä työtä tulevaisuuteen. Uudella sahalla käytetään uusinta teknologiaa sahauksessa, mikä mahdollistaa uusiutuvan raaka-aineen maksimaalisen hyödyntämisen tuotannossa, toimitusjohtaja Kalle Junnikkala sanoo.

Uudessa, modernissa sahalaitoksessa tullaan työstämään tukkeja kaikissa kokoluokissa. Suljetulla sahausprosessilla voi minimoida sisäisen liikenteen saha-alueella. Sahan sijainnilla Junnikkala tavoittelee suuria logistiikkahyötyjä raaka- aineen vastaanoton, sivutuotteiden hyödyntämisen sekä lopputuotteiden kuljetuksen osalta. Samalla päästöt pysyvät pieninä ja kiertotalouteen voidaan tuottaa uusiutuvia vaihtoehtoja korvaamaan esimerkiksi turvetta.

Investoinnin myötä Junnikkala Oy:n kokonaistuotantomäärä nousee 750 000 kuutioon saha-, ja höylätavaraa, mikä tarkoittaa 1,4 miljoonan tukkikuution ostamista vuodessa. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan investoinnin tuloksena 250 miljoonaan euroon vuodessa. Uuden sahan tuotannosta arviolta noin 90 prosenttia tulee menemään vientiin Oulun satamasta ja muista lähialueen satamista noin 50 maahan.

Uusi saha käyttää raaka-ainetta noin 650 000 kuutiota vuodessa, josta 80 prosenttia on mäntyä ja loput kuusta. Uuden sahan rakentaminen työllistää 300 henkilöä, ja käynnissä ollessaan sahan suora työllistämisvaikutus on 70 henkilötyövuotta ja välillisesti arviolta 200 henkilötyövuotta. Tällä hetkellä Junnikkala työllistää suoraan 150 henkilöä ja välillisesti noin 200 henkilöä. Uuden sahan myötä Junnikkala Oy työllistää suoraan ja välillisesti yli 600 henkilöä.

Jaa artikkeli

Kategoriat