Keitele Timber Oy investoi yli 40 miljoonaa euroa Keiteleelle

Keitele Timber Oy toteuttaa yli 40 miljoonan euron investointiohjelman, jonka avulla Keiteleen sahan vuosittainen sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee 600 000 kuutiometriin valmista sahatavaraa. Liikevaihto kasvaa investoinnin myötä 60 miljoona euroa, kun tuotanto Keiteleellä nousee lähes 50 prosenttia. Keitele Timber Oy:n sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee investoinnin myötä 1,25 miljoonaan kuutiometriin valmista sahatavaraa.

Investoinnit pitävät sisällään uuden paketointilaitoksen, lisää kuivauskapasiteettia, prosessivarastoja ja rimakuormien käsittelylaitteiston. Näiden lisäksi yritys hankkii kuuden hehtaarin tontin tehdasalueen laajennukseksi, sekä uusia varastohalleja lopputuotteille. Investoinnit toteutetaan vuosina 2025–2026. – Nyt tehdyn investointipäätöksen avulla jo aiemmin vuonna 2022 uusitun pienpuun sahalinjan ja 15 MW lämpölaitoksen kapasiteetit saadaan täyskäyttöön. Investoinnin merkittävin kokonaisuus, uusi paketointilaitos korvaa vuonna 1998 käyttöönotetun vanhan laitoksen, Keitele Timberin toimitusjohtaja Matti Kylävainio sanoo.

Päätoimittajaksi hankkeeseen Keitele Timber valitsi ruotsalaisen Renholmen AB:n, jonka tarjoama ratkaisu mahdollistaa suursahan tuotannon lajittelun ja paketoinnin viisipäiväisessä kaksivuorokäytössä. Investoinnin osalta seuraavaksi käynnistetään rakennus- ja aluesuunnittelu Keiteleen teollisuusalueella. Kuivaamoiden ja varastohallien toimittajat Keitele päättää loppuvuoden aikana.

Uusi kuivalajittelulaitos rakennetaan uuteen, olemassa olevan rakennuksen yhteyteen sijoittuvaan rakennukseen, jolloin nykyinen tuotanto voi jatkua mahdollisimman pienin rajoituksin koko uuden kuivalajittelun rakentamisen ajan. Kauppa käsittää myös suljetun rimojen kiertojärjestelmän vaunujen käsittelyineen sekä suuren pakettienpoiston.

– Uuden kuivalajittelulaitoksen mukana Keitele Timber saa alan uusinta tekniikkaa. Tämä nostaa heidän kapasiteettiaan reippaasti. Työympäristö paranee ja ulos tulevat sahatavarapaketit ovat tasalaatuisia ja siistejä. Kuivalajittelulaitosten osalta tämä on absoluuttisesti suurin tilaus historiassamme, Renholmenin markkinointipäällikkö Bernt-Ove Andersson sanoo. Renholmen toimitti Keitele Timberille tuorelajittelu- ja kuivalajittelulaitokset myös Kemijärven tuotantolaitokselle vuonna 2015.

Tukkipuun käyttö Keiteleellä kasvaa lähes 1,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Valtaosa lisääntyvästä puunkäytöstä on kuusitukkia, jonka Keitele Group hankkii Pohjois-Savon lisäksi lähimaakunnista. – Suomen puumarkkina, joka on vinoutunut Venäjän kuitupuutuonnin loppumisen ja puun lisääntyneen energiakäytön seurauksena, tasapainottuu tukkipuun käytön lisäyksen ansiosta. Näin syntyy markkina pitkän kierron raaka-aineelle, josta jalostetaan sahatavaraa ja puutuotteita varastoimaan hiiltä pitkäksi aikaa, Kylävainio toteaa.

Kuvassa Keitele Timber Oy:n toimitusjohtaja Matti Kylävainio (vas.), yrityksen perustaja ja teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio sekä Renholmen AB:n toimitusjohtaja Örjan Kallin.

Jaa artikkeli

Kategoriat