Konecranesin ja Cargotecin välinen sulautuminen peruuntui

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (“CMA”) on estänyt Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen. CMA:n tänään antaman lopullisen raportin mukaan tarjotut toimenpiteet – jotka olisivat poistaneet yhtiöiden päällekkäiset liiketoiminnot, ja jotka Euroopan komissio on hyväksynyt – eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi. Näin ollen suunniteltua sulautumista Konecranesin ja Cargotecin välillä ei voida panna täytäntöön. Suunnitellun sulautumisen toteutuminen olisi edellyttänyt kaikkien asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tästä johtuen Konecranes ja Cargotec ovat tänään sopineet peruuttavansa suunnitellun sulautumisen.

CMA:lta lupamenettelyn aikana saamansa palautteen perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat huolellisesti harkinneet muuttavansa tarjoamaansa toimenpidepakettia sekä vaihtoehtoisia toimenpidepaketteja CMA:n esittämiin kilpailuhuoliin vastaamiseksi. Hallitukset eivät kuitenkaan ole löytäneet sellaista tyydyttävää ratkaisua, joka olisi ollut Konecranesin, Cargotecin ja tulevan yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen ja joka ei vaarantaisi ehdotetun sulautumisen 1.10.2020 esitettyjä perusteita.

CMA:n kielteisen raportin perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat näin ollen päättäneet, että on Konecranesin ja Cargotecin sekä molempien yhtiöiden osakkeenomistajien parhaan edun mukaista peruuttaa sulautuminen. Konecranes ja Cargotec lopettavat välittömästi sulautumisvalmistelut ja jatkavat toimintojaan erikseen itsenäisinä yhtiöinä.

– Konecranesin hallitus on pettynyt, että tarjottu toimenpidepaketti ei poistanut kaikkien kilpailuviranomaisten huolenaiheita. Samalla uskomme, että lisätoimenpiteet eivät olisi olleet Konecranesin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisia, sillä ne olisivat muuttaneet transaktion strategisia perusteita. Konecranes tulee jatkamaan strategiaansa ja edistämään arvonluontimahdollisuuksiaan itsenäisesti, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum toteaa.

– Olemme tehneet kaiken mahdollisen sulautumisen toteuttamiseksi ja olemme pettyneitä, että sulautumissuunnitelmista oli luovuttava. Pitkän ja laajan lupaprosessin ja sulautumisen valmistelun jälkeen on aika siirtää fokus Cargotecin strategian toteuttamiseen ja omiin arvonluontimahdollisuuksiin, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin sanoo.

Jaa artikkeli

Kategoriat