Kouvolan kuivasataman toiminta käynnistyy maanantaina 15.5.2023

Kouvolan kuivasataman rakentaminen on saatu päätökseen ja toiminta käynnistyy maanantaina 15.5.2023, kun ensimmäinen juna saapuu alueelle. Suomen ensimmäinen kuivasatama mahdollistaa kuljetusten keskittämisen ja koko logistisen ketjun suunnittelun uudella tavalla kestävästi ja kustannustehokkaasti. Tulevaisuudessa junalauttayhteys Tallinnaan ja Rail Baltican kautta suoraan Eurooppaan säästäisi kuljetusaikaa ja pienentäisi päästöjä.

Suomen ensimmäinen kuivasatama – Kouvola RRT – on valmis ja sen toiminta käynnistyy. Alueen ensimmäinen asiakas on metsäyhtiö UPM, jonka ensimmäinen raakapuutoimitus saapuu satamaan 15.5.2023 aamulla. – Kouvolan kuivasatama mahdollistaa meille puun ja hakkeen välivarastoinnin. Kuivasataman sijainti on meille ihanteellinen. Se on käyttämämme kuljetusreitin varrella, joten kuljetuskilometrejä ei tule lisää ja säästämme ajon kaupungin läpi, UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo.

Railgate Finland käy parhaillaan neuvotteluja alueen palvelutarjonnasta muun muassa logistiikka- ja kiertotaloustoimialan yritysten kanssa. Kuivasataman toiminta on herättänyt kiinnostusta yrityskentässä, ja erityisesti mahdollisuus kuljetusten keskittämiseen ja välivarastointiin houkuttelee. Tulevaisuudessa Kouvolan kuivasatama voi toimia merkittävänä linkkinä suomalaisen vientiteollisuuden ja Euroopan välillä ja tarjota reittivaihtoehdon, joka on paitsi nopea myös vähäpäästöinen.

Railgate Finland hallinnoi Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland vuokraa terminaalin alueita ja tiloja, markkinoi terminaalialuetta sekä hallinnoi, hoitaa ja kehittää terminaalin infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

– Kouvolan kuivasatama on TEN-T ydinverkon terminaali, joka on luontevaa yhdistää jollain aikataululla jo kehitteillä olevan Rail Balticaan, mutta tällä hetkellä kotimaisen rautatierahtiliikenteen kehittäminen on ykköstavoitteemme. Merisatamien tavoin kaikille avoin kuivasatama mahdollistaa rautatieliikenteen hyödyntämisen niillekin toimijoille, joilla ei ole omaa raideyhteyttä, Railgate Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Niemi sanoo.

Kouvola RRT -rakennushanke on viety läpi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvä suunnittelu ja varautuminen kuitenkin mahdollistivat sen, että kuivasatama valmistui paitsi alkuperäisessä aikataulussa, myös alle budjetin. Alkuperäisen 40 miljoonan euron budjetin sijaan toteutunut budjetti oli noin 34 miljoonaa euroa. Tästä Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus noin 6,8 miljoonaa euroa ja valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa.

Rakennuskustannuksista rutistettiin noin neljän miljoonan alitus budjettiin kaupungin vastuulla olevien töiden osalta. Kestävillä ratkaisuilla saavutettiin merkittäviä säästöjä päästöihin ja kustannuksiin. Rakenteissa hyödynnettiin alueen ylijäämämassoja ja kierrätettyä betoni- ja asfalttimursketta. Lisäksi säästöjä saavutettiin myös minimoimalla rakentamisen aikaiset kuljetusmatkat.

– Tämä hieno tulos on yhteistyön ansiota, ja merkittävässä roolissa olivat tekijöiden lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultti sekä kaupungin teknisen toimialan ammattilaisten kestävän rakentamisen osaaminen. Vihreän rakentamisen onnistuneet ratkaisut toivat konkreettista säästöä, RRT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen kiittelee.

Jaa artikkeli

Kategoriat