KPA Unicon -konsernin omistaja vaihtui

Liiketoimintakonserni Partnera Oyj sopi huhtikuun lopussa ostavansa enemmistön KPA Unicon -konsernista. Kaupan myötä KPA Unicon -konsernin enemmistöomistus (70%) siirtyy oululaiselle Partneralle. Vähemmistöomistajana jatkaa Kovasen perheyritys Prounicon Oy (30 %). Konsernissa aikaisemmin 37 % osuudella omistajana toiminut sijoitusyhtiö Canelco Capital Oy ja sen hallinnoimat rahastot luopuvat omistuksestaan kaupan yhteydessä.

– Partneran strategisena tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. KPA Unicon täydentää hienosti liiketoimintakonserniamme, sillä sen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan, toteaa Partnera Oyj:n toimitusjohtaja Jari Pirkola.

Partnera toimii KPA Uniconin pitkäjänteisenä enemmistöomistajana ja edesauttaa vakavaraisena omistajana yhtiön kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista, sekä uusien puhtaan energiantuotannon ratkaisujen kehittämistä. Yrityskaupasta huolimatta KPA Unicon säilyy itsenäisenä yhtiönä Partnera-konsernissa, eikä konsernilla ole päällekkäistä liiketoimintaa tai organisaatiota KPA Uniconin kanssa. Uuden omistajan myötä KPA Unicon voi entistä vahvemmin keskittyä tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa kehittämällä puhtaaseen energiantuotantoon pohjautuvia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäviä ratkaisuja.

– Uusi pääomistajamme Partnera on vakavarainen listayhtiö, joka tukee meitä kansainvälisen kasvustrategiamme toteuttamisessa. Kasvuamme tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. Uuden omistajan myötä voimme entistä vahvemmin keskittyä tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa kehittämällä puhtaaseen energiantuotantoon pohjautuvia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäviä ratkaisuja, sanoo KPA Unicon Group Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen.

Jaa artikkeli

Kategoriat