Kuhmo Oy modernisoi sahatavaran tuorelajitteluaan

Kuhmo Oy on käynnistänyt kevään 2020 aikana merkittävän investoinnin tuorelajittelukapasiteettinsa modernisoimiseksi. Investointi kokonaisuudessaan on noin 7 miljoonaa euroa.

– Uskomme uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvavan tulevaisuudessa, mikä tulee heijastumaan myös sahatavaran maailmanlaajuiseen kysyntään. Vaikka juuri nyt markkinatilanne on monestakin syystä haastava, toteu-tamme pitkäjänteistä strategiaamme tuotantokoneiston pitämisessä modernina ja kilpailukykyisenä. Kuhmo Oy turvaa tällä investoinnilla tulevaisuuttaan, henkilöstönsä sekä yhteistyökumppaneidensa työllisyyttä, ja tuo vientituloja maakuntaan, sanoo toimitusjohtaja Tommi Ruha.

Investoinnin päämääränä on tarkempi tuorelajittelu asiakastilauksiin sekä reaaliaikaisen tuotelaadun seuranta. RemaSawco Oy toimittaa kuvantamislaitteeksi RS-BoardScannerin. Kysymyksessä on kyseisen laitteen ensimmäinen toimitus Suomeen. Mekaniikan, sähköistyksen ja varsinaisen automaation toimittaa puolestaan Renholmen AB alihankkijoineen. Tarvittavat rakennustyöt toteuttaa kuhmolainen rakennusliike Maanrakennusliike Alpo Heikkinen Oy. Kuhmo Oy on saanut hankkeeseen investointitukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

– Laitevalintoihin päädyttiin pitkällisen vertailun kautta, jossa todettiin valittujen toimittajien parhaiten täyttävän Kuhmo Oy:n vaatimukset. Sekä Renholmen AB että RemaSawco Oy ovat kehittäneet tuotteitaan jatkuvasti, ja ovat toimittajina arvostettuja ja luotettavia, Ruha toteaa. Hankkeen rakennustyöt on käynnistetty ja tuotannollinen koekäyttö aloitetaan marraskuussa 2020.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Seuraa Puumiehiä sosiaalisessa mediassa

Puualan yhdistysten sulautumisselvitys

Puuteollisuusyrittäjät ry ja Puutuoteteollisuus ry:n harkitsevat toimintojen yhdistämistä. Yhdistykset teettivät lopputalvesta selvityksen konsulttitoimisto Capful Oy:llä saadakseen selville mikä järjestön nykyinen

Lue artikkeli >>

Kategoriat