Matti Kylävainiosta Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja

Sahateollisuus ry:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 22.11.2023 pidetyssä syyskokouksessa Keitele Groupin sahayhtiön Keitele Timberin toimitusjohtaja Matti Kylävainio. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra ja Multian Sahan toimitusjohtaja Heikki Nuoranne.

– On suuri ilo päästä tekemään töitä koko toimialan puolesta. Uskon että sahateollisuuden parhaat päivät ovat edessäpäin, mutta menestys vaatii hyvän toimintaympäristön teollisuudelle. Sahatavaran ja puutuotteiden markkinat ovat kansainväliset, kilpailu on kovaa ja suurin osa tuotteista lähtee vientiin. Siten kilpailukykyinen kotimainen toimintaympäristö on meidän kannaltamme tärkeä, Matti Kylävainio toteaa.

Tällä hetkellä rakentaminen on vähentynyt voimakkaasti kaikilla vientimarkkinoilla ja kotimaassa. Puurakentaminen on kuitenkin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua sekä konkreettista vihreää siirtymää, joten pidemmällä tähtäimellä näkymät ovat positiiviset.

– Sahateollisuuden yritysten uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut tuotteet ovat osa ratkaisua, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Tukkiraaka-aineen jalostaminen kilpailukykyisesti sahoilla pitkän kiertoajan tuotteiksi turvaa osaltaan koko metsäsektorin raaka-ainehuoltoa vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa, Kylävainio sanoo.

– Toimialamme pitää jatkaa työtä paremman toimintaympäristön puolesta. Haluan kiittää edeltäjääni Tommi Sneckia, joka on tehnyt onnistuneesti töitä yhdistyksen puheenjohtajana tämän päämäärän eteen, uusi Sahateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Matti Kylävainio päättää.

Ensi vuonna on edessä Euroopan parlamenttivaalit, ja ne näkyvät myös Sahateollisuus ry:n toiminnassa. Viime vuosien aikana Euroopan unioni on tuottanut kilpailukyvyn ja kestävän metsätalouden kannalta ongelmallista sääntelyä. Lisäksi jotkin asetukset, kuten metsäkatoasetus, ovat olleet niin epäselviä, ettei edes lainsäätäjä osaa sanoa, miten niitä tulisi noudattaa.

– Sahateollisuuden yrityksille puun saatavuus on toimintaympäristötekijöistä tärkein ja puun hinta yksittäisistä kustannuseristä suurin. Jatkossa puun saatavuuden turvaaminen tulisi olla EU-tason sääntelyn keskeinen ohjenuora. Lisäksi jatkossa uusilla asetuksilla ja direktiiveillä ei tulisi heikentää teollisuuden kustannuskilpailukykyä, vaan päinvastoin, sitä tulisi jopa parantaa, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kommentoi.

Jaa artikkeli

Kategoriat