Metsä Board ei toteuta Kaskisten taivekartonkitehdashanketta

Metsä Board teki esisuunnittelun uuden taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisiin. Esisuunnittelu sisälsi teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun, päälaitehankintojen kilpailutuksen sekä hankkeen taloudellisen tarkastelun. Esisuunnittelun yhteydessä tehtiin myös ympäristövaikutusten arviointi sekä haettiin ympäristölupaa.

Esisuunnittelun valmistuttua Metsä Board on päättänyt, että Kaskisten taivekartonkitehtaan investointia ei toteuteta. Suunnitellun investoinnin kokonaiskustannus nousi alkuperäistä miljardista eurosta merkittävästi korkeammaksi, minkä vuoksi takaisinmaksuajalle ja sijoitetun pääoman tuotolle asetetut tavoitteet eivät olisi täyttyneet.

Sen sijaan Metsä Board on päättänyt käynnistää ohjelmat uusista tuotevaihtoehdoista ja kasvu- ja kehitysinvestoinneista nykyisillä tehtaillaan toteuttaakseen strategiaansa kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintojaan. Ohjelmat tukevat Metsä Boardin tavoitetta fossiilittomasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö jatkaa muovia vähentävien pakkausratkaisujen kehittämistä.

Simpeleen kartonkitehtaan modernisoimiseksi Metsä Board käynnistää merkittävän investointiohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. Ohjelma sisältää uudistuksia mekaanisen massan valmistuksessa, kartonkikoneen alkukuivatus- ja päällystysosalla sekä jälkikäsittelyssä. Lisäksi suunnitelmissa on uusi voimalaitos. Investointiohjelman tuloksena taivekartongin laatu, suorituskyky ja kustannuskilpailukyky paranevat, sekä tuotantokapasiteetti kasvaa.

Kyron kartonkitehtaalla käynnistetään investointiohjelma barrierkartonkien suorituskyvyn parantamiseksi ja loppukäyttöalueiden laajentamiseksi.

Simpeleen ja Kyron kartonkitehtaiden investointien arvioitu kokonaiskustannus on 250 miljoonaa euroa seuraavien 10 vuoden aikana.

Jaa artikkeli

Kategoriat