Metsä Fibren Rauman mäntysaha siirtyi jatkuvaan sahatavaratuotantoon

Rauman sahan tuotannollinen koekäyttö on nyt päättynyt ja tuotanto on siirtynyt kolmeen vuoroon. Rakennustyöt Suomen kaikkien aikojen suurimmalla sahalla aloitettiin keväällä 2020, ja investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa.

– Rauman saha toteuttaa Metsä Groupin strategisia tavoitteita lisätä suomalaisen metsän arvoa, kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaiden kanssa, mahdollistaa fossiiliton tuotanto ja lisätä pitkäkestoisesti hiiltä sitovien tuotteiden tuotantoa. Mekaanisen metsäteollisuuden rooli on erittäin tärkeä koko arvoketjumme kannalta ja olen tyytyväinen, että sielläkin on nyt löydetty uusia keinoja suorituskyvyn merkittävään parannukseen, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Rauman saha on teknologialtaan ja tehokkuudeltaan sekä toimintamalliltaan edelläkävijä maailmassa. Sahan teknologiset innovaatiot, kuten konenäkö, oppiva tekoäly ja sahalinjan eri toimintoja ohjaavat integroidut tietojärjestelmät luovat entistä paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatuisuudelle ja sahalaitoksen teolliselle tehokuudelle. Uuden teknologian ansiosta Rauman sahan toimintaa ohjataan yhdestä keskusvalvomosta ja sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita.

– Laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun sahatavaran kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, erityisesti vaativissa komponentti- ja puusepänteollisuuden kohteissa, ja uuden sahauskapasiteetin avulla vastaamme tähän kasvuun. Sahatavara on erinomainen esimerkki vastuullisesta ja kestävästä tuotteesta, sillä puiden sisältämä hiili varastoituu sahatavarasta valmistettuihin rakennuksiin tai puutuotteisiin koko niiden elinkaaren ajaksi. Tuottamamme sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, sertifioituun ja jäljitettävään puuraaka-aineeseen sekä vähähiiliseen tuotantoon, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Uusi saha on luonut suoraan 100 uutta työpaikkaa Raumalle, ja sen lisäksi saha työllistää suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset olivat noin 1 500 henkilötyövuotta.

Rauman sahan vuosituotantokapasiteetti on 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa, ja vuotuinen Suomesta hankittavan mäntytukin käyttö on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Raumalla tuotettu sahatavara myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Sahan sijainti mahdollistaa sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta. Uudella sahalla ei ole omia varastoja, vaan valmis sahatavara pakataan ja siirretään automaattisesti rekkoihin, jotka kuljettavat ne suoraan satamaan. Uusi saha on rakennettu Metsä Fibren Rauman sellutehtaan viereen.

– Ainutlaatuisessa biotuotekonseptissamme keskeistä on puuraaka-aineen 100-prosenttinen hyödyntäminen. Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään integraatin ulkopuolelle. Tämä investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, Nousiainen jatkaa.

Jaa artikkeli

Kategoriat