Metsä Groupin Rauman sahan päälaitesopimukset allekirjoitettu

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on solminut Rauman sahan päälaitteista ja maanrakentamisesta sopimukset toimittajien kanssa. Rauman sahan rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 prosenttia, ja rakentamisvaihe työllistää 1 500 henkilöä. Metsä Fibre rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle, rakennustyöt käynnistetään kevään aikana.


Metsä Fibren Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntämisessä sahaprosessin eri vaiheissa.


Rauman sahan laitehankintojen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia. Sahan rakentamisvaihe tulee työllistämään 1500 henkilöä.
Metsä Fibre on sopinut laitteiden toimittamisesta Rauman sahalle seuraavien toimijoiden kanssa:

  • Tukkilajittelun, sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteet toimittaa Nordautomation Oy. Rauman sahalle tulee käyttöön tehokkuudeltaan ja layoutiltaan uudentyyppisiä ratkaisuja, jotka vaativat laitteilta huippusuorituskykyä sekä hyvää ympäristösuorituskykyä.
  • Rauman sahan huippunopean sahalinjan toimittaa Veisto Oy. Sahalinjan nopeus on yli 200 metriä minuutissa. Veiston kanssa on yhteistyössä kehitetty sahalinjan nopeutta ja pitkälle vietyä mittaus- ja kuvaustekniikkaa sekä robotiikkaa.
  • Rauman sahan kuivalajittelun ja paketoinnin laitteet toimittaa C.Gunnarssons Verkstads AB.
  • Renholmen AB toimittaa kaksi tuorekäsittelylinjaa ja rimoituslinjaa. Kaikilla kappaleiden käsittely- ja lajittelulinjoilla nopeus on yli 200 kappaletta minuutissa. Kappalekäsittelyn linjoilla hyödynnetään uutta teknologiaa, kuten konenäköä ja älykästä ohjausta, joilla varmistetaan korkea käytettävyys ja siirtyminen valvomotyöskentelyyn.
  • Heinolan sahakoneet Oy toimittaa kuivaamolaiteet ja kaikki kuivaamoalueen kuormien siirrot tapahtuvat täysin automaattisesti. Rauman saha keskittyy vaativin lopputuotteisiin ja laatu varmistetaan korkealuokkaisella kuivausteknologialla.

Muilta osin laiteneuvottelut ovat vielä käynnissä ja Metsä Fibre arvioi niiden päättyvän touko-kesäkuussa. Rauman sahan maanrakennusrakasta yritys on solminut sopimuksen LM-Suomiset Oy:n kanssa. Urakka sisältää alueputkitukset, sahan tuotantolaitosten sisä- ja ulkoalueiden maatyöt ja hulevesialtaan rakentamisen. LM-Suomiset toimii rakentamisen aloituksessa hankkeen pääurakoitsijana. Muilta osin rakennusurakkaneuvottelut ovat käynnissä ja niiden arvioidaan päättyvän myös touko-kesäkuussa.

– Rauman sahaprojekti on edennyt suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti laitetoimittajien valintaan. Nyt tehdyt laite- ja kumppanivalinnat varmistavat maailmanluokan sahan rakentamisen, toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo.

Jaa artikkeli

Kategoriat