5/2020

Koskisella mittavat investointisuunnitelmat

 

 

Koskisen konserni suunnittelee mittavaa sahainvestointia Järvelään. Toteutuessaan investoinnin arvo on noin 35-40 milj. euroa. Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana, jolloin uusi saha käynnistyisi vuonna 2022.

Uuden laitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 m³. Investointi tuo selkeän parannuksen Koskisen nykyisen sahalaitoksen tuottavuuteen uusien laite- ja digitalisaatioratkaisujen kautta. Lisäksi se mahdollistaa entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön sahauksessa, näin suurempi puumäärä ohjautuu pitempään hiiltä sitovaan loppukäyttöön. 

Toteutuessaan investointi kasvattaa Koskisen vientituloja 40 milj. euroa vuodessa. 

Investoinnin myötä sahalaitos siirtyy Järvelän keskustaajamasta sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen, 4 kilometrin päähän nykyisestä paikasta. Tämä tuo tuotantoon synergiaa ja vähentää sahalaitoksen sisäiseen logistiikkaan liittyviä päästöjä merkittävästi.

”Meillä on Järvelässä Suomen suurin mekaanisen puunjalostuksen keskittymä ja sahaprosessiin integroitu jalostuskapasiteetti. Yhdessä tehokkaamman sahaamisen kanssa vastaamme entistä paremmin kasvavaan puutuotteiden kysyntään. Uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi – valmistamme puusta levytuotteita ja sahatavaraa, eli käytännössä hiilivarastoja, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi. Prosessissa syntyy myös muita biopohjaisia jakeita niin valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi, kuin polttoaineeksi energialaitoksille.” toteaa Koskisen Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Koskisen on suomalainen puunjalostuksen monialayritys, joka työllistää noin 900 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 263 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on yli puolet. Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä, Hirvensalmella, Venäjällä ja Puolassa. Konsernin puunhankinnasta vastaa Koskitukki.

Jaa artikkeli

Kategoriat