Puumiehet ry myönsi Puumies-lehden tiedottamisen palkinnon ympäristöministeriön Puurakentamisohjelmalle

Palkintoa on jaettu vuodesta 1977 asti erilaisille tahoille tunnustuksena puuteollisuuden tai siihen liittyvän alueen tiedon kulun poikkeuksellisen hyvästä hoitamisesta. Nyt oli vuorossa 15. palkinto. Palkinnosta päättää Puumies-lehden kustantajan 91-vuotiaan Puumiehet ry -yhdistyksen hallitus.

Ohjelma on viestinyt puurakentamisesta ja samalla puutuotealasta vaikuttavasti niin alan sisällä kuin alan ulkopuolella. Se on tarjonnut tietoa ja kouluttanut monipuolisesti eri kohderyhmiä, kuten julkishallintoa, rakennusalan ammattilaisia sekä opiskelijoita. Yhteistyö Puumies-lehden kanssa on ollut myös saumatonta.

Palkinnon, teemaan sopivan CLT-kuution, vastaanotti puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino. – Olemme hyvin otettuja Puumies-lehden palkinnosta. Olemme lisänneet tietoisuutta puurakentamisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista ja keskustelua, mikä on nähty myös Puumiehet ry:ssä, Petri Heino totesi kiitospuheenvuorossaan.

Jaa artikkeli

Kategoriat