5/2020

Puualan yhdistysten sulautumisselvitys

Puuteollisuusyrittäjät ry ja Puutuoteteollisuus ry:n harkitsevat toimintojen yhdistämistä. Yhdistykset teettivät lopputalvesta selvityksen konsulttitoimisto Capful Oy:llä saadakseen selville mikä järjestön nykyinen asema on järjestökentässä ja mitä hyötyjä isompi järjestö toisi mukanaan. Selvitys on vasta ensimmäinen askel tiellä yhdistymiseen ja PTY:n tavoite on, että palvelupaketti jäsenistölle paranee ja vaikuttavuus Suomessa vahvistuu.
PTY:n jäsenistö on viimeisen 10 vuoden aikana puolittunut 600 yrityksestä 300:aan. Suurin osa yrityksistä on lopettanut eläköitymisen myötä ja sitä mukaa toimialan liikevaihtojen keskiarvo on kasvanut. Yritysten tarpeet ovat muuttuneet ja lainsäädäntö vaatii yhä enemmän standardien ja asetusten tulkintaa sekä virkamiesten ”ohjeistamista” puutoimialan kannalta edullisempaan suuntaan. Sulautumisella on tarkoitus parantaa myös tätä viestipolkua.
Yhdistymiseen vaaditaan molempien yhdistysten vuosikokousten päätökset. Asia on harkinnan alla ja lopulliset päätökset tehdään vasta syksyllä. Myös muiden puualan järjestöjen yhteistyömuotojen kehittämistä selvitellään.

Jaa artikkeli

Kategoriat