Rahoitusinstrumentti vihreän siirtymän edistämiseen

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää yhteiskunnan vihreää siirtymää. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hiilineutraalisuuden edistämiseksi ohjelmassa on eritysesti ilmastokysymyksiä ratkova Hiilineutraali Suomi -toimintalinja, joka keskittyy edistämään energiatehokkuutta ja kiertotaloutta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastonmuutokseen varaudutaan sopeutumisen ja hillinnän toimenpitein. Ratkaisuja ilmastohaasteisiin etsitään myös muissa toimintalinjoissa.

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke edistää vihreää siirtymää tukevien valtakunnallisten hankkeiden toteutumista ja toteuttamista. Tavoitteena on kestävien ratkaisujen innovointi ja hyvien toimintamallien levittäminen. Keskeisiä keinoja ovat aktiivinen viestiminen hankemahdollisuuksista mahdollisille hanketoteuttajille sekä yhteistyön mahdollistaminen.

Vihreää siirtymää vauhdittavat valtakunnalliset teemat ovat Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet ja Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (kts. lisätietoja alta). Nämä ympäristöministeriön vastuulla olevat teemat perustuvat EAKR-ohjelmaan.

Vihreän siirtymän valtakunnalliset teemat:

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Toteutusaika: 1.11.2021-31.12.2027
Rahoituskehysarvio, julkinen rahoitus
(EU+valtio+kunta ja muu julkinen rahoitus): 11,5 miljoonaa euroa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet
Toteutusaika: 1.11.2021-31.12.2027
Rahoituskehysarvio (julkinen rahoitus)
(EU+valtio+kunta ja muu julkinen rahoitus) 4,0 milj. euroa

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta
Toteutusaika: 1.11.2021-31.12.2027
Rahoituskehysarvio (julkinen rahoitus)
(EU+valtio+kunta ja muu julkinen rahoitus) 11,5 milj. euroa

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus. Haku järjestetään lähtökohtaisesti vuosittain. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukohtaisesti.

Teemakokonaisuuden toteutuksen tueksi on käynnistynyt koordinaatiohanke vuoden 2023 alusta. Vihreän siirtymän koordinaatiohanke tukee hankehakijoita ja -toteuttajia.

Tutustu aiheeseen tarkemmin verkkosivuilla: https://valtakunnallinenvihreasiirtyma.fi/ ja https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/vihrea-siirtyma

Jaa artikkeli

Kategoriat