Raumalle Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa, ja rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin.
– Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee nyt investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. Arvioimme kotimaisten toimijoiden osuuden investointiemme toteutuksesta nousevan merkittäväksi, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Metsä Fibren mukaan rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla. – Raumalle rakennettava uuden sukupolven saha on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla. Uusi teknologia mahdollistaa siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Metsä Fibre on sopinut Veisto Oy:n kanssa HewSaw-sahalinjan toimittamisesta. Kotimaisuusaste tämän toimituksen osalta on yli 80 prosenttia. Neuvottelut muiden laitetoimittajien osalta jatkuvat, ja päätöksiä niiden suhteen on odotettavissa kesään mennessä. Sahan rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty sopimus AFRYn kanssa ja rakennuttamisesta A-Insinöörien kanssa.

Jotta Rauman saha pääsee tavoiteltuun tuotantomäärään, pitää sahan toimia Nousiaisen mukaan 24/7 -periaatteella. Se puolestaan nostaa palkattavan henkilökunnan vaatimustasoa uudelle tasolle, koska heidän pitää osata tehdä myös viikoittaisia huoltotoimenpiteitä uusinta teknologiaa sisältävällä sahalla.

Uusi saha tulee työllistämään Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta.
Tulevan sahan sijainti mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta. Metsä Fibre tulee hyödyntämään tehdasintegraatin synergioita yhdessä sellutehtaan kanssa energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa, jotta puuraaka-aine tulee 100-prosenttisesti hyödynnettyä. Investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita
– Sahan ympäristövaikutukset minimoidaan, ja esimerkiksi melun hallinta on huomioitu suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin, Nousiainen jatkaa.

Rauman sahan investoinnilla Metsä Fribre hakee suorituskyvyn parantamista, minkä avulla se uskoo pärjäävänsä myös tulevaisuudessa globaaleilla markkinoilla. – Tähän pyrimme kaikissa yksiköissämme ja teemme päätöksiä jokaisen kohdalla tapauskohtaisesti, Nousiainen sanoo.

Jaa artikkeli

Kategoriat