Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon ja Kvarnsvedin tehtaat

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa, joiden tarkoituksena on lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi molemmilla tehtailla. Suunnitellut sulkemiset toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja ne vaikuttaisivat suoraan 670 henkilöön Suomessa ja 440 henkilöön Ruotsissa. Tehtaiden sulkeminen pienentäisi yhtiön paperintuotantoa 35 prosenttia, ja sellun tuotantoa 1,2 miljoonaa tonnia.

Veitsiluodon saha jatkaisi kuitenkin toimintaansa Wood Products -divisioonassa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Puunhankinnan Pohjois-Suomessa ja Keski-Ruotsissa on tarkoitus jatkua kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle. – Saha on tärkeä osa alueen, ja ennen kaikkea Oulun tehdasta ajatelleen, Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst sanoo. Stora Enso pyrkii lisäksi myymään 50 prosentin osuutensa satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

– Paperitehtaiden sulkemisen takana on paperin kysynnän lasku Euroopassa, joka on jatkunut vuosikymmenen. Tätä kehitystä on edelleen kiihdyttänyt koronaviruspandemia, joka on johtanut muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä. Tämän seurauksena Euroopan paperimarkkinoilla on huomattava ylikapasiteetti, mikä on johtanut historiallisen alhaisiin hintoihin ja haastanut monien paperitehtaiden kustannuskilpailukyvyn. Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat tappiollisia, eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan. Keskitymme pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaalien innovaatioihin, joissa näemme vahvaa kasvupotentiaalia, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Stora Enso valmistaisi jatkossakin päällystämättömiä (WFU) toimistopapereita Nymöllan tehtaalla Ruotsissa, päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) Langerbruggen tehtaalla Belgiassa ja Maxaun tehtaalla Saksassa, konepäällystettyjä (MFC) papereita sekä päällystettyjä ja päällystämättömiä kirjapapereita Anjalan tehtaalla Suomessa, normaalia sanomalehtipaperia Langerbruggen tehtaalla Belgiassa sekä Hylten tehtaalla Ruotsissa, sekä parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia Anjalan tehtaalla Suomessa ja Sachsenin tehtaalla Saksassa.

Jaa artikkeli

Kategoriat